Slovo na cestu

1. Timotejovi 1:1-20

Pavel varuje před bludy falešných učitelů

1-2Můj drahý synu ve víře, milý Timoteji, přeji ti milost, slitování a pokoj od Boha Otce i Ježíše Krista, našeho Pána.

3Při svém odjezdu do Makedonie jsem tě prosil, abys zůstal v Efezu a stavěl hráze falešným naukám 4a nekonečným diskusím o bájích a rodokmenech. Vedou spíš k jalovému mudrování, než aby objasňovaly význam víry v Božích plánech. 5Cílem našeho snažení musí být láska, která pramení z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry. 6Od toho někteří uhnuli a dali se na prázdné řečnění. 7Chtějí se proslavit jako učitelé Mojžíšova zákona a přitom nemají ponětí, co je jeho pravým smyslem.

8Zákon je jistě užitečný, je-li užíván tak, jak Bůh zamýšlel. 9-11Ale nesmíme zapomenout, že Bůh svými zákony nemíří proti nám, kteří jsme jeho, nýbrž proti zlým a vzpurným, kteří Boha neuznávají, trápí své rodiče, lžou, křivě přísahají, libují si v oplzlostech, proti homosexuálům a zvrhlíkům, smilníkům, únoscům a vrahům i všem ostatním, jejichž jednání se příčí Božím řádům, určeným k našemu blahu.

Pavlovo vyznání založené na zkušenosti

12Jak jsem Ježíši Kristu vděčný, že si mne vybral za svého spolupracovníka. 13-14Dříve jsem se jeho jménu vysmíval a jeho vyznavače hubil, ale Bůh se nade mnou smiloval, protože jsem to dělal z nevědomosti, když jsem ještě Krista neznal. Ve své dobrotě mne dovedl k tomu, abych uvěřil, a naplnil mne celého svou láskou. 15Jak je to pravdivé a jak rád bych to každému rozhlásil: Ježíš přišel na svět zachránit nás, od Boha odloučené a smrti propadlé. A jestli byl někdo od Boha daleko, byl jsem to já. 16Ale Bůh se nade mnou smiloval a Ježíš Kristus na mém příkladu ukázal, jakou trpělivost má i s tím nejbídnějším hříšníkem, aby si každý uvědomil, že věčný život je tu i pro něho. 17Sláva a čest Bohu za to na věky! On je věčný král, neviditelný, nesmrtelný, jediný a slavný Bůh!

18To ti tedy, milý synu, kladu na srdce: bojuj dobře v Božím boji, jak to o tobě i Bůh v prorocké řeči pověděl. 19Drž se pevně své víry v Krista a udržuj si stále čisté svědomí. Někteří své svědomí zničili tím, že jednali svévolně proti němu. Není divu, že pak ztratili i víru v Krista, jako například 20Alexandr a Hymeneus. Musel jsem ty dva vyloučit z církve, aby nedělali hanbu Kristovu jménu.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太前书 1:1-20

1保罗奉我们救主上帝和赐我们盼望的基督耶稣的命令,做基督耶稣的使徒, 2写信给因信主而做我真儿子的提摩太

愿父上帝和我们的主基督耶稣的恩典、怜悯和平安临到你!

谨防异端邪说

3我去马其顿的时候,曾经劝你继续留在以弗所,好命令那几个人不要传讲异端邪说, 4也不要沉迷于虚构的神话和冗长的家谱,因为这些事只会引起无用的猜测和辩论,无法帮助人凭信心认识上帝的救赎计划。 5制止这些人的目的是为了爱,这爱来自于清洁的心、无亏的良心和真实无伪的信心。 6可惜有些人却偏离这些,转向空洞的谈论。 7他们想做律法教师,却不明白自己所谈论所主张的。

8我们知道,只要用得合宜,律法本是好的。 9因为律法并不是为义人设的,而是为了对付那些目无法纪、大逆不道、不敬畏上帝、犯罪作恶、不圣洁、贪恋世俗、谋杀父母、行凶害命、 10淫乱、同性恋、拐卖人口、说谎、起假誓的人,以及其他违反正道的人。 11这正道来自当受称颂的上帝托付我传扬的荣耀福音。

感谢上帝的怜悯

12我感谢赐我力量的主基督耶稣,因为祂视我忠心可靠,派我事奉祂。 13尽管我从前是个亵渎上帝、迫害和侮辱信徒的人,但我仍然蒙了怜悯,因为那时我无知,还没有信耶稣。 14主赐给我丰富的恩典,使我在基督耶稣里有信心和爱心。

15有句话千真万确、完全可信,就是“基督耶稣降世,为要拯救罪人。”在罪人中我是个罪魁, 16但我依然蒙了怜悯,因为耶稣基督要在我这个罪魁身上彰显祂无限的忍耐,使我做那些要信靠祂并得到永生之人的榜样。

17愿尊贵、荣耀归给那位不朽的、肉眼不能见的万世君王——独一无二的上帝,直到永远。阿们!

18我儿提摩太啊,我依照从前有关你的预言,把这命令托付给你,好使你借此打美好的仗。 19你要持守信心和无亏的良心。有些人丧掉良心,结果他们的信仰就像船触了礁, 20其中有许米乃亚历山大。我已经把他们交给撒旦,使他们受些教训,不敢再说亵渎的话。