En Levende Bok

Romerne 16:1-27

Personlig hilsen

1-2Vår søster Føbe, som er medarbeider i menigheten i byen Kenkreæ, kommer snart og hilser på dere. Ta vel imot henne, etter som hun lever i fellesskap med Herren Jesus. Dere må behandle henne på en måte som troende bør gjøre. Hjelp henne med alt hun trenger, for hun har vært til støtte for mange, også for meg.

3Hils til Priska og Akvilas, som sammen med meg sprer budskapet om Jesus Kristus. 4De har til og med risikert livet for min skyld. Det er ikke bare jeg som er takknemlig for disse to. Det gjelder også alle menighetene som ikke består av jøder. 5Hils også menigheten som møtes i hjemmet deres.

Hils min gode venn Epainetos, som var den første til å tro på Kristus i provinsen Asia16:5 Provinsen Asia var en romersk provins i nåværende Tyrkia.. 6Hils også Maria, som har arbeidet så hardt for å hjelpe dere. 7Hils Andronikos og Junias, som begge er jøder og har sittet i fengsel sammen med meg. De er disipler16:7 Blir også kalt apostler. til Kristus, og er satt stor pris på av alle, og de begynte å tro på Kristus før meg. 8Hils min kjære venn Ampliatus, som deler mitt fellesskap med Herren Jesus. 9Hils Urbanus, som sammen med meg tjener Kristus, og min kjære venn Stakys.

10Hils Apelles, som har fått gå gjennom så mye for Kristus. Hils også dem som bor og arbeider i Aristobolus sitt hjem. 11Hils Herodion, som er jøde, slik som jeg. Hils alle dem som bor og arbeider i hjemmet til Narkissos og lever i fellesskap med Herren Jesus. 12Hils Tryfena og Tryfosa, som arbeider i tjenesten for Herren, og den kjære Persis, som har stått så hardt på for å tjene Herren. 13Hils Rufus, som takket ja til å bli Herrens utvalgte, og mor hans, som er som en mor også for meg. 14Hils Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og de troende søsken som er sammen med dem. 15Hils Filologos, Julia, Nerevs og søsteren hans, Olympas og alle de andre troende som er sammen med dem. 16Gi hverandre et velkomstkyss som troende.16:16 På gresk: Hilse hverandre med et hellig kyss. Det var et ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med et kyss, mennene for seg og kvinnene for seg. Alle menighetene her hilser til dere.

En siste advarsel

17Til slutt, kjære søsken, vil jeg oppfordre dere: Pass dere for dem som blir årsak til splittelse og får mennesker til å forlate troen på Kristus ved å undervise om det som strider mot troen dere har fått lære å kjenne. Hold dere borte fra disse personene! 18Denne type mennesker tjener ikke vår Herre Kristus, men er bare interessert i det de kan mette sin egen mage16:18 De underviste sannsynligvis om at visse typer mat var forbudt. med. Med fine ord og talemåter bedrar de lettlurte tilhørere.

19Det er en kjent sak at dere holder fast ved troen på Herren, og det gjør meg glad. Jeg ønsker at dere skal være oppfinnsomme når det gjelder å gjøre godt, og totalt uerfarne når det gjelder å gjøre ondt. 20Jeg ber om at Gud, han som gir fred, snart skal la dere beseire Satan. Videre ber jeg om at alt godt og at vår Herre Jesu Kristi kjærlighet, vil være med dere alle.

21Min medarbeider Timoteus hilser til dere. Det samme gjør også mine jødiske venner Lukius, Jason og Sosipater. 22Også jeg, Tertius, som har skrevet ned dette brevet for Paulus, hilser til dere som deler fellesskapet med Herren Jesus. 23Gaius hilser til dere. Det er i hjemmet hans jeg bor. Der møter også hele menigheten hverandre. Erastus, som er regnskapsfører her i byen, hilser til dere. Det gjør også Kvartus, som er en av de andre troende16:23 En del håndskrifter har med et ekstra vers: 24 Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristus skal vise dere sin godhet. Ja, det er sant! her.

Avsluttende hyllest til Gud

25-27Hyll Gud, for han er den som kan gjøre troen sterk hos alle! Dette fortalte jeg dere da jeg kom med det glade budskapet om Jesus Kristus. Budskapet om Kristus var Guds hemmelige plan, som hadde ligget skjult siden tidenes begynnelse. Men nøyaktig som Gud, han som er evig, hadde bestemt, har han nå avslørt sin plan. Han har gjort kjent det han hele tiden har forutsagt ved profetene i Skriften16:25-27 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente., for at alle folk skal kunne tro på Kristus og bli lydige mot ham.

Gud, han som ene og alene har fullkommen innsikt og visdom, er verd å bli hyllet i all evighet for det som Jesus Kristus har gjort for oss. Ja, dette er sant!16:25-27 I grunnteksten: Amen!

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

羅馬書 16:1-27

介紹菲比

1現在我給你們推薦我們的姊妹菲比,她是堅革哩教會的女執事。 2請你們因為在主裡的關係,照著做聖徒的本分接待她。無論她有什麼需要,請你們幫助她,因為她幫助過许多人,也幫助過我。

問候聖徒

3請代我問候百基拉亞居拉夫婦,他們是我在基督耶穌裡的同工, 4為了救我將生死置之度外。不但我感謝他們,就是外族人的教會也感謝他們。 5請問候在他們家中聚會的教會。請問候我所愛的以拜尼土,他在亞細亞最先信主。 6請問候瑪麗亞。她為你們受盡了勞苦。 7請問候安多尼古猶尼亞,他們是我的親人,曾與我一同坐牢,同受患難,在使徒中很有名望,比我先信基督。 8請問候我在主裡所愛的暗伯利9請問候在基督裡與我同工的耳巴奴和我所愛的士大古10請問候亞比利,他在基督裡曾受過考驗。請問候亞利多布全家。 11請問候我的親戚希羅天。請問候拿其數家中的信徒。 12請問候土非娜土富撒,她們都為主勞苦。請問候我所愛的彼息,她為主多受勞苦。 13請問候主所揀選的魯孚,也問候他的母親,他的母親就是我的母親。 14請問候亞遜其土弗勒干黑米八羅巴黑馬和他們當中的其他弟兄姊妹。 15請問候非羅羅古猶利亞尼利亞和他的妹妹、阿林巴和他們那裡的眾聖徒。 16你們要以聖潔的吻彼此問候。基督的眾教會都問候你們。

提防悖逆者

17弟兄姊妹,我勸你們要留意那些製造分裂、設置障礙、背離你們所學之道的人,你們要避開他們。 18他們並不是在事奉我們的主基督,只是為了滿足自己的慾望,用花言巧語欺騙單純善良的人。 19你們對主的順服已人人皆知,我為你們高興,我希望你們在好事上聰明,在壞事上無知。 20賜平安的上帝快要把撒旦踐踏在你們腳下了。願我們主耶穌的恩典常與你們同在!

其他人的問候

21我的同工提摩太和我的親屬路求耶孫所西巴德問候你們。 22我這為保羅代筆寫信的德特在主裡問候你們。 23接待我也接待全教會的該猶問候你們。 24主管本城財政的以拉都問候你們,括土弟兄也問候你們。

25感謝上帝!祂能使你們剛強,正如我所傳講的福音和耶穌基督的教導。這福音是自古隱藏、從未顯明的奧祕, 26如今按著永恆上帝的命令,藉著先知們所寫的經書公諸於世,讓世人都信從耶穌基督。 27願榮耀藉著耶穌基督歸於獨一全智的上帝,直到永遠。阿們!