Het Boek

2 Kronieken 27:1-9

Jotam, koning van Juda

1Jotam was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa en was een dochter van Sadok. 2Hij volgde het over het algemeen goede voorbeeld van zijn vader Uzzia, maar paste ervoor op zomaar de tempel binnen te gaan. Desondanks gingen zijn onderdanen door met hun kwade praktijken. 3Hij herbouwde de Bovenpoort van de tempel en liet grootscheepse herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de muur van Ofel. 4Tevens bouwde hij enkele steden in het heuvelland van Juda en forten en torens in de bosgebieden. 5Ook voerde hij oorlog tegen de Ammonieten. Deze verliep gunstig en de drie volgende jaren ontving hij van hen een jaarlijkse belasting van drieduizend kilo zilver, tweehonderdtwintigduizend liter tarwe en tweehonderdtwintigduizend liter gerst. 6Koning Jotam werd machtig doordat hij zorgvuldig het pad volgde dat de Here, zijn God, hem wees.

7De rest van zijn levensgeschiedenis, ook zijn oorlogen en andere regeringsdaden, staan beschreven in het Boek van de Koningen van Israël en Juda. 8Hij was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. 9Na zijn dood werd hij in Jeruzalem begraven. Zijn zoon Achaz volgde hem op.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志下 27:1-9

猶大王約坦

1約坦二十五歲登基,在耶路撒冷執政十六年。他母親叫耶路莎,是撒督的女兒。 2約坦效法他父親烏西雅,做耶和華視為正的事,只是沒有進耶和華的殿。民眾仍繼續敗壞。 3約坦建造耶和華殿的上門,大力修建俄斐勒的城牆。 4他還在猶大山區建造城邑,在樹林中建造營寨和瞭望塔。 5他與亞捫人的王交戰,打敗了他們。在以後的三年中,亞捫人每年進貢三點四噸銀子、小麥和大麥各二百二十萬公升。 6約坦日漸強盛,因為他堅守他的上帝耶和華的道。 7約坦其他的事蹟、所有戰事和作為都記在以色列猶大的列王史上。 8他二十五歲登基,在耶路撒冷執政十六年。 9約坦與祖先同眠後,葬在大衛城。他兒子亞哈斯繼位。