Knijga O Kristu

Matej 14:1-36

Smrt Ivana Krstitelja

(Mk 6:14-29; Lk 3:19-20; 9:7-9)

1Kad je Herod tetrarh14:1 Herod Antipa. čuo o Isusu, 2reče svojim slugama: “To je od mrtvih uskrsnuo Ivan Krstitelj pa sad u njemu djeluju čudesne sile.” 3Herod je, naime, Ivana dao uhititi, svezati i baciti u tamnicu na zahtjev Herodijade, žene svojega brata Filipa, 4jer mu je Ivan govorio: “Ti nemaš prava da je imaš za ženu!” 5Htio je ubiti Ivana, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom.

6Ali na proslavi Herodova rođendana pred uzvanicima je plesala Herodijadina kćerka i tako se svidjela Herodu 7da se zakleo dati joj sve što zatraži. 8Ona na majčin nagovor reče: “Zapovjedi da mi na pladnju donesu glavu Ivana Krstitelja!” 9Kralj se ražalosti, ali zbog toga što se zakleo i zbog uzvanika zapovjedi da joj učine po volji. 10Pošalje ljude da Ivanu u tamnici odrube glavu. 11Donesu djevojci glavu na pladnju, a ona je pak odnese majci. 12Potom dođu Ivanovi učenici, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga te odu javiti Isusu.

Isus hrani pet tisuća ljudi

(Mk 6:32-44; Lk 9:10-17; Iv 6:1-13)

13Kad je Isus to čuo, otplovi odande lađicom na pusto mjesto da se povuče u osamu. Ali narod je to doznao pa su pješice krenuli iz gradova za njim. 14Kad je izišao iz lađice, ugleda silan narod pa se sažali nad njima i izliječi im bolesnike.

15Uvečer mu priđu učenici i kazaše. “Pust je ovo kraj a već je i kasno. Otpusti ljude da mogu otići u sela kupiti hrane!”

16Ali Isus odgovori: “Nije potrebno da idu; vi ih nahranite!”

17“Pa ovdje imamo samo pet kruhova i dvije ribe!”

18“Donesite ih!” reče. 19Zapovjedi zatim mnoštvu da sjednu na travu. Uzme pet kruhova i dvije ribe, pogleda u nebo te blagoslovi hranu. Razlomi kruh i dade ga učenicima, a učenici su ga dijelili mnoštvu. 20I svi su jeli dok se nisu nasitili. Zatim pokupe ostatke. Bilo ih je dvanaest punih košara. 21A nahranilo se pet tisuća muškaraca te žene i djeca koji su bili s njima.

Isus hoda po vodi

(Mk 6:45-51; Iv 6:16-21)

22Odmah zatim Isus natjera učenike da uđu u lađu i da preplove na drugu obalu, dok on otpusti mnoštvo. 23Kad ih je otpustio, popne se u goru da se pomoli u osami. Kasno navečer još je bio sam ondje. 24U međuvremenu je lađa već bila daleko od obale. Zapuhao je jak protivan vjetar, pa se borila s velikim valovima.

25Oko tri sata ujutro14:25 U grčkome: o četvrtoj noćnoj straži. Isus dođe k učenicima hodajući po vodi. 26Kad ugledaju kako hoda po vodi prema njima, vrisnu od straha misleći da je sablast. 27Ali Isus im odmah reče: “Samo hrabro! Ja sam! Ne bojte se!”

28Nato mu Petar reče: “Gospodine, ako si ti, zapovjedi da dođem k tebi po vodi!”

29“Dođi!” odgovori Isus. Petar iziđe iz lađe te hodajući po vodi pođe prema Isusu. 30Ali kad je osjetio silinu vjetra, prestraši se i počne tonuti. “Spasi me, Gospodine!” poviče.

31Isus mu odmah pruži ruku i uhvati ga. “Slaba je tvoja vjera”, reče mu. “Zašto si posumnjao?” 32Kad su ušli u lađu, vjetar prestane.

33Učenici u lađi poklone mu se ničice i uzviknu: “Ti si zaista Božji Sin!”

Mnoga ozdravljenja

(Mk 6:53-56)

34Preplove jezero i pristanu u Genezaretu. 35Ondašnji žitelji ga prepoznaju i po svoj okolici razglase da je došao, pa mu svi počnu dovoditi bolesnike. 36Molili su ga da im dopusti dotaknuti barem skut njegove haljine i svi koji su ga dotaknuli ozdravljali su.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 14:1-36

施洗者约翰之死

1分封王希律听见耶稣的名声, 2就对臣仆说:“这个人是施洗者约翰!他从死里复活了,所以能够行这些神迹。”

3原来希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故,拘捕了约翰,把他捆绑起来关在监里。 4因为约翰曾多次对他说:“你娶这个妇人是不对的。” 5他想杀掉约翰,但怕触怒百姓,因为他们都认为约翰是先知。

6希律的生日那天,希罗底的女儿出来在众人面前跳舞。希律非常高兴, 7就起誓答应她无论要什么都可以。 8她受了母亲的指使,说:“请把施洗者约翰的头放在盘子里送给我。” 9希律感到为难,但既然在众宾客面前起了誓,只好下令给她。 10他派人到监里砍了约翰的头, 11放在盘子里送给她,她转送给她母亲。 12约翰的门徒把尸体领回安葬后,就去告诉耶稣。

13耶稣听见这个消息,就独自坐船退到一处偏僻的地方。众人得知后,就从各城步行来跟随祂。

耶稣使五千人吃饱

14耶稣上了岸,看见一大群人,心里怜悯他们,就治好了他们当中的病人。 15黄昏时,门徒过来对耶稣说:“这里是荒郊野外,天又晚了,请遣散众人,好让他们到村庄去自己买些吃的。”

16耶稣回答说:“他们不用离开,你们给他们吃的吧。”

17门徒答道:“我们这里只有五个饼和两条鱼。”

18耶稣说:“拿来给我。”

19于是,祂叫众人坐在草地上,然后拿起那五个饼和两条鱼,举目望着天祝谢后,就掰开饼递给门徒,让他们分给众人。 20大家都吃饱了,把剩下的零碎收拾起来,竟装满了十二个篮子。 21当时吃饭的,除了妇女和小孩,约有五千男人。

耶稣在水上行走

22随后,耶稣催门徒上船,叫他们先渡到湖对岸,祂则遣散众人。 23待众人都离开了,祂就独自上山去祷告,在那里一直待到晚上。

24那时,门徒的船离岸已远,遇到逆风,船身被波浪撞击得摇摆不定。 25天将破晓的时候,耶稣从水面上向门徒走去。 26门徒看见有人在湖面上走,都吓坏了,说:“是幽灵!”他们害怕得又喊又叫。

27耶稣立刻对他们说:“放心吧!是我,不要怕。”

28彼得说:“主啊!如果真的是你,就叫我从水面上走到你那里。”

29耶稣说:“好,你来吧!”

于是,彼得就从船上下去,走在湖面上,要去耶稣那里。 30他看到风浪很大,就害怕起来,身体开始往下沉,便大喊:“主啊,救我!”

31耶稣马上伸手拉住他,说:“你信心太小了!为什么怀疑呢?”

32他们上了船,风浪就平静了。 33船上的人都敬拜祂,说:“你真是上帝的儿子。”

34他们渡到湖对岸,来到革尼撒勒35当地的人认出是耶稣,就派人去把附近所有的病人都带到祂面前, 36求耶稣让他们摸一摸祂衣裳的穗边,所有摸过的病人都好了。