Bibelen på hverdagsdansk

Johannes 15

Vinstokken og grenene

1Mens de gik,[a] fortsatte Jesus med at tale til disciplene: „Jeg er den sande vinstok,[b] og min Far er ejeren. Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, som bærer frugt, den beskærer han, for at den kan bære mere frugt. I er allerede blevet renset gennem det, I har lært af mig.

Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer![c] Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette.

De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt.

Men hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I ærer min Far ved at bære megen frugt og viser derved, at I er mine disciple.

Kærlighed og lydighed

Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. 10 I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham. 11 Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. 12 Min befaling til jer er, at I skal vise hinanden den samme kærlighed, som jeg har vist jer. 13 Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. 14 I er mine venner—hvis I altså gør det, jeg har befalet jer at gøre. 15 Jeg betragter jer ikke længere som tjenere,[d] for en tjener bliver ikke indviet i sin herres planer. Jeg regner jer for mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg selv har fået at vide af min Far. 16 Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt—og det skal være en varig frugt—så min Far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. 17 Min befaling til jer er: I skal elske hinanden.[e]

Disciplene vil blive hadet af verden

18 Når I oplever, at verden hader jer, så husk, at den også har hadet mig. 19 Hvis I tilhørte denne verden, ville den elske jer, som den elsker sine egne. Men fordi jeg har kaldet jer ud af verden, hører I ikke længere til i verden; derfor hader den jer. 20 Husk på, hvad jeg sagde til jer: En tjener står ikke over sin herre. De, der har forfulgt mig, vil også forfølge jer, men de, der har adlydt mine ord, vil også adlyde jeres. 21 De vil forfølge jer, fordi I tilhører mig. De kender jo ikke ham, som har sendt mig. 22 De havde ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde været her og talt til dem om deres synd, men nu har de ingen undskyldning. 23 Den, der hader mig, hader også min Far. 24 De havde heller ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde gjort de store undere iblandt dem, som ingen anden har gjort, men nu har de set dem, og alligevel hader de både mig og min Far. 25 Således opfyldes Skriftens ord: ‚De hadede mig uden grund.’[f]

26 Når jeg sender Vejlederen til jer—sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen—så vil han tale til mennesker om mig. 27 Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.

Footnotes

  1. 15,1 Påskemåltidet fandt sandsynligvis sted i det sydvestlige hjørne af Jerusalem. Efter måltidet er de sikkert gået ud gennem en port i bymuren mod syd og dernæst østpå mod Kedron dalen. På vejen er de nok kommet forbi en lille vinmark, hvor Jesus gjorde et mindre ophold.
  2. 15,1 Israels folk blev undertiden sammenlignet med en vinplante, jf. Sl. 80,9-20, Jer. 2,21, eller en vingård, jf. Es. 5,1-7. Det gamle Guds folk bar ikke den ønskede frugt, fordi de afskar forbindelsen til Gud, men det nye Guds folk kan bære frugt, hvis de fastholder forbindelsen til Jesus som den sande, virkelige, åndelige vinstok.
  3. 15,4 Mere ordret: „Bliv i mig, og jeg bliver i jer.”
  4. 15,15 Det græske ord betyder også „slave”.
  5. 15,17 Eller: „Jeg giver jer de her befalinger, for at I skal elske hinanden.”
  6. 15,25 Citat fra Sl. 35,19.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰福音 15

真葡萄樹

1耶穌說:「我是真葡萄樹,我父是栽培的人。 屬於我的枝子如果不結果子,祂就把它剪掉;如果結果子,祂便修剪它,讓它結更多的果子。 我對你們所講的道已經使你們潔淨了。 你們要常在我裡面,我就常在你們裡面。枝子若離開葡萄樹,就不能結果子。同樣,你們若不常在我裡面,也不能結果子。

「我是葡萄樹,你們是枝子。常在我裡面的,我也常在他裡面,他就會多結果子,因為你們離開了我什麼都不能做。 不常在我裡面的人就像丟在外面枯乾的枝子,最後只有被人拾起來丟在火裡燒掉。 如果你們常在我裡面,我的話也常在你們裡面,無論你們求什麼,都會得到應允。 你們多結果子,證明自己是我的門徒,就會給我父帶來榮耀。 父怎樣愛我,我也怎樣愛你們。你們要常在我的愛中。 10 你們若遵守我的命令,就必常在我的愛中,正如我遵守了父的命令,常在父的愛中一樣。

11 「我把這些事告訴你們,是要叫你們心裡有我的喜樂,讓你們的喜樂滿溢。 12 你們要彼此相愛,像我愛你們一樣,這就是我的命令。 13 為朋友捨命可以說是人間最偉大的愛了。 14 你們如果照我的吩咐去做,就是我的朋友。 15 我不再稱你們為奴僕,因為奴僕不知道主人的事。我稱你們為朋友,因為我把從父那裡聽見的一切都告訴了你們。 16 不是你們揀選了我,而是我揀選了你們,並且派你們出去結永存的果子。這樣,你們奉我的名無論向父求什麼,祂都會賜給你們。 17 我把這些事吩咐你們,是要叫你們彼此相愛。

被世人憎惡

18 「如果世人恨你們,要知道,他們恨你們以前已經恨我了。 19 如果你們屬於這個世界,世人一定會愛你們。可是你們不屬於這世界,我已經把你們揀選出來,因此世人恨你們。 20 你們要記住我說的話,『奴僕不能大過主人。』他們若迫害我,也必迫害你們;他們若遵行我的話,也必遵行你們的話。 21 世人將因為我的名而這樣對待你們,因為他們不認識差我來的那位。 22 我如果沒有來教導他們,他們就沒有罪了,但現在他們的罪無可推諉。 23 恨我的,也恨我的父。 24 我如果沒有在他們當中行過空前的神蹟,他們就沒有罪了。然而,他們親眼看見了,竟然還恨我和我的父。 25 這是要應驗他們律法書上的話,『他們無故地恨我。』

26 「我要從父那裡為你們差護慰者來,祂就是從父而來的真理之靈。祂來了要為我做見證。 27 你們也要為我做見證,因為你們從開始就與我在一起。