Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 97

Psalmul 97

Domnul împărăţeşte! Să se înveselească pământul
    şi să se bucure ostroavele cele multe!

Norii şi negura Îl înconjoară,
    dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Său.
Înaintea Lui merge focul,
    arzându-I duşmanii din preajmă.
Fulgerele Lui luminează lumea;
    pământul vede şi se cutremură.
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
    înaintea Stăpânului întregului pământ.
Cerurile vestesc dreptatea Lui
    şi toate popoarele văd slava Lui.

Sunt făcuţi de ruşine toţi cei ce slujesc chipurilor
    şi cei ce se laudă cu idolii.
        Toţi zeii să se închine înaintea Lui!

Sionul aude şi se bucură,
    se veselesc fiicele lui Iuda[a]
        din pricina judecăţilor Tale, Doamne!
Tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul;
    Tu eşti înălţat mai presus de toţi dumnezeii!

10 Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
    El păzeşte sufletele credincioşilor Săi
        şi îi scapă din mâna celor răi.
11 Lumina este semănată pentru cel drept
    şi bucuria pentru cel cu inima dreaptă.
12 Bucuraţi-vă în Domnul, voi, cei drepţi!
    Lăudaţi-L, amintindu- de sfinţenia Lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 97:8 Metaforă folosită pentru cetăţile Iudeii

New International Version - UK

Psalm 97

Psalm 97

The Lord reigns, let the earth be glad;
    let the distant shores rejoice.
Clouds and thick darkness surround him;
    righteousness and justice are the foundation of his throne.
Fire goes before him
    and consumes his foes on every side.
His lightning lights up the world;
    the earth sees and trembles.
The mountains melt like wax before the Lord,
    before the Lord of all the earth.
The heavens proclaim his righteousness,
    and all peoples see his glory.

All who worship images are put to shame,
    those who boast in idols –
    worship him, all you gods!

Zion hears and rejoices
    and the villages of Judah are glad
    because of your judgments, Lord.
For you, Lord, are the Most High over all the earth;
    you are exalted far above all gods.
10 Let those who love the Lord hate evil,
    for he guards the lives of his faithful ones
    and delivers them from the hand of the wicked.
11 Light shines[a] on the righteous
    and joy on the upright in heart.
12 Rejoice in the Lord, you who are righteous,
    and praise his holy name.

Notas al pie

  1. Psalm 97:11 One Hebrew manuscript and ancient versions (see also 112:4); most Hebrew manuscripts Light is sown