Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 111

Pagdayaw sa Dios

1Dayawa ang Ginoo! Pasalamatan ko ang Ginoo sa bug-os ko nga tagipusuon sa pagtililipon sang matarong nga mga tawo.
Gamhanan ang mga binuhatan sang Ginoo;
ginapamalandungan ini sang tanan nga naluyag sini.
Gamhanan kag halangdon ang mga binuhatan sang Dios,
kag ang iya pagkamatarong nagapadayon sa wala sing katapusan.
Ginapadumdom gid niya sa aton ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
Maluluy-on siya kag mabinalak-on;
ginahatagan niya sang pagkaon ang mga nagatahod sa iya,
kag ginadumdom niya permi ang iya kasugtanan.
Ginapakita niya sa iya katawhan kon ano kagamhanan ang iya mga binuhatan,
paagi sa paghatag sa ila sang mga duta sang iban nga mga nasyon.
Matutom kag matarong siya sa tanan niya nga ginahimo,
kag masaligan ang tanan niya nga mga sugo.
Ining iya mga sugo nagapadayon sa wala sing katapusan,
kag ginhatag niya ini nga may katutom kag pagkamatarong.
Ginluwas niya ang iya katawhan,
kag naghimo siya sang kasugtanan sa ila nga wala sing katapusan.
Balaan siya kag makatilingala.

10 Kon ang isa ka tawo gusto nga magmaalamon, dapat magtahod siya sa Ginoo.
Ang tanan nga nagatuman sang iya mga sugo may husto nga paghangop.
Dalayawon siya sa wala sing katapusan.