New International Reader's Version

Psalm 125

Psalm 125

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord.

Those who trust in the Lord are like Mount Zion.
    They will always be secure. They will last forever.
Like the mountains around Jerusalem,
    the Lord is all around his people
    both now and forever.

Evil people will not always rule
    the land the Lord gave to those who do right.
If they did, those who do right
    might do what is evil.

Lord, do good to those who are good.
    Do good to those whose hearts are honest.
But the Lord will drive out those who have taken crooked paths.
    He will drive them out with those who do evil things.

May Israel enjoy peace.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 125

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Amene amadalira Yehova ali ngati phiri la Ziyoni,
    limene silingagwedezeke koma ndi lokhala mpaka muyaya.
Monga mapiri azungulira Yerusalemu,
    momwemonso Yehova azungulira anthu ake
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Ndodo yaufumu ya anthu oyipa sidzakhala
    pa dziko limene lapatsidwa kwa anthu olungama,
kuti anthu olungamawo
    angachite nawonso zoyipa.

Yehova chitirani zabwino amene ndi abwino,
    amene ndi olungama mtima
Koma amene amatembenukira ku njira zokhotakhota,
    Yehova adzawachotsa pamodzi ndi anthu ochita zoyipa.

Mtendere ukhale pa Israeli.