New International Reader's Version

Psalm 126

Psalm 126

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord.

Our enemies took us away from Zion.
    But when the Lord brought us home,
    it seemed like a dream to us.
Our mouths were filled with laughter.
    Our tongues sang with joy.
Then the people of other nations said,
    “The Lord has done great things for them.”
The Lord has done great things for us.
    And we are filled with joy.

Lord, bless us with great success again,
    as rain makes streams flow in the Negev Desert.
Those who cry as they plant their crops
    will sing with joy when they gather them in.
Those who go out weeping
    as they carry seeds to plant
will come back singing with joy.
    They will bring the new crop back with them.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 126

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Yehova atabwezera akapolo ku Ziyoni,
    tinali ngati amene akulota.
Pakamwa pathu panadzaza ndi kuseka;
    malilime athu ndi nyimbo zachimwemwe.
Pamenepo kunanenedwa pakati pa anthu kuti,
    “Yehova wawachitira zinthu zazikulu.”
Yehova watichitira zinthu zazikulu,
    ndipo tadzazidwa ndi chimwemwe.

Tibwezereni madalitso athu, Inu Yehova,
    monga mitsinje ya ku Negevi.
Iwo amene amafesa akulira,
    adzakolola akuyimba nyimbo zachimwemwe.
Iye amene amayendayenda nalira,
    atanyamula mbewu yokafesa,
adzabwerera akuyimba nyimbo zachimwemwe,
    atanyamula mitolo yake.