New International Reader's Version

Psalm 12

Psalm 12

For the director of music. According to sheminith. A psalm of David.

Help, Lord! No one does what is right anymore.
    Those who are faithful have disappeared from the human race.
Everyone tells lies to their neighbors.
    With their lips they praise others, but they don’t really mean it.

May the Lord close all lips that don’t mean what they say.
    May he stop every tongue that brags.
They say, “What we speak with our tongues will win the battle.
    What we say with our lips will keep us safe. No one will have victory over us.”

The Lord says, “The poor are being robbed.
    Those who are in need groan.
So I will stand up to help them.
    I will keep them safe from those who tell lies about them.”
The words of the Lord are perfect.
    They are like silver made pure in a clay furnace.
    They are like gold made pure seven times over.

Lord, you will keep needy people safe.
    You will always keep sinners from hurting us.
Proud and sinful people walk around openly
    when the evil they do is praised by the human race.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 12

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe seminiti. Salimo la Davide.

1Thandizeni Yehova pakuti palibe munthu wokhulupirika;
    okhulupirika akusowa pakati pa anthu.
Aliyense amanamiza mʼbale wake;
    ndi pakamwa pawo pabodza amayankhula zachinyengo.

Inu Yehova tsekani milomo yonse yachinyengo
    ndi pakamwa paliponse podzikuza.
Pakamwa pamene pamati, “Ife tidzapambana ndi kuyankhula kwathu;
    pakamwapa ndi pathupathu, tsono mbuye wathu ndani?”

“Chifukwa cha kuponderezedwa kwa anthu opanda mphamvu
    ndi kubuwula kwa anthu osowa,
Ine ndidzauka tsopano,” akutero Yehova,
    “Ndidzawateteza kwa owazunza.”
Ndipo mawu a Yehova ndi angwiro
    monga siliva oyengedwa mʼngʼanjo yadothi,
    oyengedwa kasanu nʼkawiri.

Inu Yehova mudzatitchinjiriza ndipo
    mudzatiteteza kwa anthu otere kwamuyaya.
Oyipa amangoyendayenda ponseponse
    anthu akamayamikira zochita zawo.