New International Reader's Version

Psalm 11

Psalm 11

For the director of music. A psalm of David.

I run to the Lord for safety.
    So how can you say to me,
    “Fly away like a bird to your mountain.
Look! Evil people are bending their bows.
    They are placing their arrows against the strings.
They are planning to shoot from the shadows
    at those who have honest hearts.
When law and order are being destroyed,
    what can godly people do?”

The Lord is in his holy temple.
    The Lord is on his throne in heaven.
He watches everyone on earth.
    His eyes study them.
The Lord watches over those who do what is right.
    But he really hates sinful people and those who love to hurt others.
He will pour out flaming coals and burning sulfur
    on those who do what is wrong.
    A hot and dry wind will destroy them.

The Lord always does what is right.
    So he loves it when people do what is fair.
    Those who are honest will enjoy his blessing.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 11

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mwa Yehova ine ndimathawiramo.
    Nanga mungathe bwanji kunena kwa ine kuti,
    “Thawira ku phiri lako ngati mbalame.
Pakuti taona oyipa akunga mauta awo;
    ayika bwino mivi yawo pa zingwe za uta,
pobisala pawo kuti alase
    olungama mtima.
Tsono ngati maziko awonongeka,
    olungama angachite chiyani?”

Yehova ali mʼNyumba yake yoyera;
    Yehova ali pa mpando wake waufumu kumwamba.
Iye amayangʼanitsitsa ana a anthu;
    maso ake amawayesa.
Yehova amayesa olungama,
    koma moyo wake umadana ndi oyipa,
    amene amakonda zachiwawa.
Iye adzakhuthulira pa oyipa
    makala amoto ndi sulufule woyaka;
    mphepo yotentha idzakhala yowayenera.

Pakuti Yehova ndi wolungama,
    Iye amakonda chilungamo;
    ndipo anthu olungama adzaona nkhope yake.