Het Boek

Psalmen 124:1-8

1Een bedevaartslied van David.

Laat Israël het volgende zeggen:

‘Was de Here niet steeds bij ons?

2Was de Here niet steeds bij ons,

toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?

3Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden,

toen zij in hun woede op ons afkwamen.

4Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.

5Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.’

6Maar prijs de Here!

Hij liet dat niet toe.

Dankzij Hem kregen zij ons niet te pakken.

7Wij ontkwamen,

zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger.

De valstrik is kapot

en wij zijn ontsnapt.

8Wij vinden hulp bij de Here.

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

Nova Versão Internacional

Salmos 124:1-8

Salmo 124

Cântico de Peregrinação. Davídico.

1Se o Senhor não estivesse do nosso lado;

que Israel o repita:

2Se o Senhor não estivesse do nosso lado

quando os inimigos nos atacaram,

3eles já nos teriam engolido vivos,

quando se enfureceram contra nós;

4as águas nos teriam arrastado

e as torrentes nos teriam afogado;

5sim, as águas violentas nos teriam afogado!

6Bendito seja o Senhor,

que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles.

7Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador;

a armadilha foi quebrada, e nós escapamos.

8O nosso socorro está no nome do Senhor,

que fez os céus e a terra.