Het Boek

Psalmen 123:1-4

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,

die in de hemel woont.

2Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester

en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,

richten wij onze ogen op de Here, onze God,

en verwachten van Hem genade.

3Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.

Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.

4Wij werden overladen met spot van ongelovigen

en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.

Meer kunnen wij niet verdragen.

Nova Versão Internacional

Salmos 123:1-4

Salmo 123

Cântico de Peregrinação.

1A ti levanto os meus olhos,

a ti, que ocupas o teu trono nos céus.

2Assim como os olhos dos servos

estão atentos à mão de seu senhor

e como os olhos das servas

estão atentos à mão de sua senhora,

também os nossos olhos

estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus,

esperando que ele tenha misericórdia de nós.

3Misericórdia, Senhor!

Tem misericórdia de nós!

Já estamos cansados de tanto desprezo.

4Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos

e do desprezo dos arrogantes.