Daily Manna for Wednesday, September 15, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Job 14:13-16

Om du ändå ville gömma mig i dödsriket

och dölja mig tills din vrede har gått över,

bestämma en tid då du vill komma ihåg mig igen!

Om en människa dör, kan hon då få liv igen?

Då skulle jag hålla ut i min trältjänsts dagar,

fram till dess att min avlösning kom.

Då skulle du kalla på mig,

och jag skulle svara.

Du skulle längta efter den du skapat.

Du räknar mina steg,

men inte mina synder.