Daily Manna for Saturday, June 12, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 6:1-10

Salmo 6

O Panginoon, huwag nʼyo akong parusahan kahit na kayo ay nagagalit sa akin.

Maawa po kayo sa akin at akoʼy pagalingin,

dahil akoʼy nanghihina na.

O Panginoon, akoʼy labis na nababagabag.

Kailan nʼyo po ako pagagalingin?

Dinggin nʼyo ako Panginoon at akoʼy palayain.

Iligtas nʼyo ako sa kamatayan alang-alang sa pag-ibig nʼyo sa akin.

Dahil kung akoʼy patay na ay hindi na kita maaalala,

sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa.

Akoʼy pagod na sa sobrang pagdaing.

Gabi-gabiʼy basa ng luha ang aking unan, dahil sa labis na pag-iyak.

Ang aking mga mataʼy namumugto na sa kaiiyak,

dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway.

Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan,

dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak.

Narinig niya ang paghingi ko ng tulong,

at sasagutin niya ang aking dalangin.

Mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway,

kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan.