Daily Manna for Thursday, January 14, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Psaltaren 95:1-7

Psalm 95

Kom, låt oss sjunga till Herrens ära,

jubla inför vår frälsnings klippa!

Kom till honom med tacksamhet!

Låt oss sjunga lovsånger till honom,

för Herren är en stor Gud,

en stor kung över alla gudar.

I hans hand är jordens djup,

och honom tillhör bergstopparna.

Hans är havet, för han har gjort det,

och det torra landet, som hans händer har format.

Kom, låt oss tillbe, falla ner och böja knä

inför Herren, vår skapare,

för han är vår Gud! Vi är hans folk,

fåren i hans hjord och i hans omsorg.

Om ni idag hör hans röst: