Daily Manna for Saturday, August 1, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Nnwom 18:16-20

Ofi soro baa fam besoo me mu;

ɔtwee me fii nsu a mu dɔ mu.

Ogyee me fii me tamfo hoɔdenfo nsam,

wɔn a wɔn ani sa me, na wɔn ho yɛ den dodo ma me no.

Wɔbaa me so wɔ mʼamanehunu da mu,

nanso Awurade maa me so,

wode me baa baabi a hɔ trɛw;

ogyee me, efisɛ nʼani sɔɔ me.

Awurade ne me adi no sɛnea me trenee te;

wahwɛ me nsa a ho tew so atua me ka.