Daily Manna for Tuesday, March 24, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Matthew 7:7-11

(Luk 11:9-13; 6:31)

Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas.

För den som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för var och en som knackar på ska dörren öppnas.

Du som är förälder, inte ger du väl ditt barn en sten när det ber om bröd,

eller en orm när det ber om en fisk?

Om nu ni, som är onda, har förstånd att ge goda gåvor till era barn, skulle då inte er Fader i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom?