Daily Manna for Monday, March 20, 2017

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Isaias 11:2-5

Magagahom sa iya ang Espiritu sang Ginoo sa paghatag sa iya sang kaalam, pag-intiendi, abilidad sa pagplano, gahom, ihibalo, kag pagtahod sa Ginoo. Kag igakalipay niya ang pagtahod sa Ginoo. Indi siya maghukom suno lang sa iya nakita ukon sa mga sugid-sugid lang. Hatagan niya sang matarong nga paghukom ang mga imol kag apinan niya sila sa ila kinamatarong. Paagi sa iya pagmando, silutan niya ang kalibutan kag magakalamatay ang malaot nga mga tawo. Ara permi sa iya ang pagkamatarong kag pagkamasaligan pareho sang wagkos ukon paha nga ginasuksok.