Tagalog Contemporary Bible

Genesis 6:1-22

Ang Kasamaan ng Tao

1Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo, at marami ang kabataan nilang babae. 2Nakita ng mga anak ng Dios6:2 mga anak ng Dios: o, mga anghel; o, mga pinuno; o, lahi ni Set. na ang mga babae ay magaganda. Kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sinumang maibigan nila. 3Ngayon, sinabi ng Panginoon, “Hindi ko papayagang mabuhay ang tao nang matagal dahil silaʼy tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay nang hindi hihigit sa 120 taon.”

4Nang panahong iyon, at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Dios na nagsipag-asawa ng magagandang babae. Silaʼy makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon.

5Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, 6nanghinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya, 7kaya sinabi niya, “Lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa pati ang mga hayop na lumilipad, dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila.” 8Pero may isang tao na nakapagbigay-lugod sa Panginoon, siya ay si Noe.

Si Noe

9Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe.

Si Noe ay makadios. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya, at malapit ang kanyang relasyon sa Dios. 10May tatlo siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham at Jafet.

11Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Dios, at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. 12Nakita ng Dios na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. 13Kaya sinabi niya kay Noe, “Lilipulin ko ang lahat ng tao. Dahil sa kanila, lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. 14Kaya ikaw Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy, at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko.6:14 barko: sa ibang salin, arko. 15Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. 16Lagyan mo ng bubong ang barko, at lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng tatlong palapag, at lagyan ng pintuan sa gilid. 17Sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo. 18Pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo pati ang mga asawa nila. 19Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. 20Dalawa sa bawat uri ng lahat ng hayop: mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. 21Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop.”

22Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Dios sa kanya.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 6:1-22

Ang Pagkadaotan sa Tawo

1Unya, midaghan ang mga tawo sa kalibotan, ug daghan silag mga anak nga babaye. 2Nakita sa mga anak sa Dios6:2 mga anak sa Dios: sa Hebreo, mga anak sa Elohim. Posible nga mga anak sa mga pangulo. nga maanyag ang mga babaye. Busa gipangasawa nila si bisan kinsa nga ilang nagustohan. 3Unya miingon ang Ginoo, “Dili ko tugotan nga mabuhi ang tawo6:3 mabuhi ang tawo: sa literal, magpabilin ang akong espiritu diha sa tawo. hangtod sa kahangtoran tungod kay tawo lang sila. Busa sukad karon magakinabuhi na lang sila ug dili mosobra sa 120 ka tuig.”

4Niadtong panahona, ug bisan sa misunod pa nga mga panahon, adunay mga Nefilim6:4 Nefilim: Dili klaro ang kahulogan niini nga pulong. Sumala sa mga maalamon, posible nga mga higante kini sila o mga bantogang sundalo. sa kalibotan. Mga kaliwat sila sa mga anak sa Dios nga nakighilawas sa maanyag nga mga babaye. Gamhanan ug bantogan sila.

5Nakita sa Ginoo nga labihan kadaotan ang mga tawo sa kalibotan, ug kangil-ad ang anaa kanunay sa ilang mga hunahuna. 6Naguol ang Ginoo nga gibuhat niya ang tawo ug nasubo siya pag-ayo. 7Busa miingon siya, “Laglagon ko ang tanang mga tawo nga akong gibuhat, apil ang tanang mga mananap sa yuta ug ang mga mananap nga nagalupad, kay naguol ako nga gibuhat ko sila.” 8Apan may usa ka tawo nga nakapahimuot sa Ginoo, siya mao si Noe.

Si Noe

9Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Noe.

Si Noe diosnon nga tawo. Siya lang ang nagakinabuhi nga matarong sa iyang panahon, ug suod ang iyang relasyon sa Dios. 10May tulo siya ka anak nga lalaki nga sila si Shem, Ham, ug Jafet.

11Sa panan-aw sa Dios, daotan gayod ang mga tawo ug nalukop ang kalibotan sa ilang kadaotan. 12Nakita sa Dios nga daotan na gayod ang mga tawo sa kalibotan tungod kay labihan na gayod kangil-ad ang tanan nilang mga binuhatan. 13Busa miingon siya kang Noe, “Laglagon ko ang tanang mga tawo. Kay tungod kanila, napuno sa kadaotan ang kalibotan. Laglagon ko sila uban niining kalibotana. 14Busa Noe, pagbuhat ug arka gamit ang maayong klase sa kahoy, ug buhati kini ug mga kuwarto. Unya pahiri ug alkitran ang sulod ug gawas sa arka. 15Buhata ang arka nga may gitas-on nga 450 ka piye,6:15 piye: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. ang iyang gilapdon 75 ka piye, ug ang iyang gihabugon 45 ka piye. 16Atopi ang arka, ug inigbutang mo sa dingding, pagbilin ug 18 ka pulgada nga gintang gikan sa atop. Himoang tulo ka andana ang arka, ug butangi ug pultahan sa kilid. 17Palunopan ko ang kalibotan aron malaglag ang tanan nga may kinabuhi. Mamatay ang tanan nga anaa sa kalibotan. 18Apan magbuhat ako ug kasabotan kanimo. Mosulod ka sa arka uban ang imong asawa ug ang imong mga anak uban sa ilang mga asawa. 19-20Pagpasulod usab ug tag-usa ka pares, lalaki ug babaye, sa matag matang sa mga mananap aron mabuhi sila uban kanimo. Moduol kanimo ang duha sa matag matang sa tanang mga mananap nga nagalupad, nagalakaw, ug nagakamang. 21Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon alang kaninyo ug alang usab sa mga mananap.” 22Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Dios kaniya.