Słowo Życia

Mateusza 4:1-25

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 2Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

4—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

5Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

6—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,

aby chroniły Cię.

I będą Cię nosić na rękach,

abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

7—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

8W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

9—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10—Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

położone nad morskim szlakiem,

kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea

16—ten lud żyjący w ciemnościach,

ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,

którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19—Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.

La Bible du Semeur

Matthieu 4:1-25

La tentation de Jésus

(Mc 1.12-13 ; Lc 4.1-13)

1Alors l’Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté par le diable. 2Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 3Le tentateur s’approcha et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pains.

4Jésus répondit : Il est écrit :

L’homme ne vivra pas seulement de pain,

mais aussi de toute parole que Dieu prononce4.4 Dt 8.3..

5Alors le diable l’emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du Temple 6et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit :

Il donnera des ordres |à ses anges à ton sujet

et ils te porteront sur leurs mains

pour que ton pied ne heurte pas de pierre4.6 Ps 91.11-12..

7Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu4.7 Dt 6.16..

8Le diable l’emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. 9Puis il lui dit : Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m’adorer.

10Alors Jésus lui dit : Va-t’en, Satan ! Car il est écrit :

Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,

et c’est à lui seul que tu rendras un culte4.10 Dt 6.13..

11Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir.

Jésus à Capernaüm et en Galilée

(Mc 1.14-15 ; Lc 4.14-15)

12Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, 13mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s’établir à Capernaüm, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 14Ainsi s’accomplit cette parole du prophète Esaïe qui avait annoncé :

15Ecoute, ô toi, terre de Zabulon |et toi, terre de Nephtali,

contrée voisine de la mer, |située au-delà du Jourdain,

ô toi, Galilée des populations étrangères :

16Le peuple qui vivait dans les ténèbres

a vu briller une grande lumière,

et sur ceux qui habitaient dans le pays

sur lequel planait l’ombre de la mort,

une lumière s’est levée4.16 Es 8.23 ; 9.1..

17A partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant : Changez4.17 Autres traductions : repentez-vous ou changez d’attitude ou changez de comportement., car le royaume4.17 Voir note 3.2. des cieux est proche.

(Mc 1.16-20 ; Lc 5.1-11)

18Un jour qu’il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères : Simon (qu’on appelle aussi Pierre), et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. 19Il leur dit : Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.

20Ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et le suivirent.

21Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères : Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela 22et, aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent.

(Mc 3.7-12 ; Lc 6.17-19)

23Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume4.23 Voir note 3.2. des cieux et guérissait les gens de toutes maladies et de toutes infirmités. 24Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux : ceux qui étaient sous l’emprise de démons ainsi que des épileptiques4.24 L’épilepsie est une maladie provoquant des convulsions et des évanouissements. et des paralysés, et il les guérit tous. 25Des foules nombreuses se mirent à le suivre ; elles étaient venues de la Galilée, de la région des « Dix Villes »4.25 La région des « Dix Villes » se trouvait au sud-est du lac de Galilée., de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien.