Słowo Życia

Jakuba 5:1-20

Ostrzeżenie dla bogatych

1Teraz posłuchajcie wy, nieuczciwi bogacze: Nadchodzi dla was czas płaczu i nieszczęścia. 2Wasze bogactwo traci wartość, a wasze drogie ubrania zjadają mole. 3Wasze srebro i złoto pokrywa się śniedzią, która będzie dowodem przeciwko wam i będzie was palić jak ogień. Zgromadziliście bogactwo, ale czas tego świata się kończy. 4Pieniądze, których nie zapłaciliście robotnikom pracującym na waszych polach, są teraz dowodem przeciwko wam. Pan w niebie usłyszał bowiem ich rozpaczliwe wołanie o pomoc. 5Żyliście tu na ziemi w dobrobycie i luksusie. Teraz jednak jesteście jak utuczone zwierzęta, prowadzone na ubój. 6Skazaliście i zabiliście prawych ludzi, którzy nie byli nawet w stanie się bronić.

Wytrwałość w cierpieniu

7Przyjaciele, bądźcie cierpliwi, oczekując powrotu naszego Pana. Rolnik musi cierpliwie czekać na swe cenne plony, aż nadejdzie pora żniw. 8Bądźcie więc i wy cierpliwi. Nabierzcie odwagi, bo czas nadejścia Pana jest już bliski. 9Nie narzekajcie też jedni na drugich, bo zostaniecie za to osądzeni. Sędzia stoi już przed drzwiami!

10Niech dawni prorocy, którzy przemawiali w imieniu Pana, będą dla was wzorem wytrwałości i cierpliwości. 11Uważamy przecież za szczęśliwych tych, którzy wytrwali w cierpieniach. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i wiecie, jak Pan uwolnił go w końcu od cierpienia. On jest bowiem pełen współczucia i miłości.

12Moi przyjaciele, chciałbym dać wam jeszcze jedną, bardzo ważną radę: Nie przysięgajcie—ani na niebo, ani na ziemię, ani na cokolwiek innego. Mówcie po prostu „tak” lub „nie”, abyście nie zgrzeszyli i nie zostali ukarani przez Boga.

Modlitwa z wiarą

13Jeśli ktoś z was cierpi, niech się modli. Jeśli ktoś jest pełen radości, niech uwielbia Pana, śpiewając Mu pieśni. 14Jeśli ktoś choruje, niech wezwie starszych kościoła, aby się za niego modlili, namaszczając go olejem w imieniu Pana. 15Ich modlitwa, wypowiedziana z wiarą, uleczy chorego i Pan przywróci mu zdrowie. A jeśli chory zgrzeszył, Bóg mu przebaczy. 16Wyznawajcie jedni drugim swoje grzechy i módlcie się za siebie, abyście byli uzdrowieni. Modlitwa prawego człowieka ma bowiem wielką moc.

17Eliasz, mimo że był zwykłym człowiekiem, modlił się, aby nie padało. I został wysłuchany: przez trzy i pół roku nie było deszczu! 18Potem modlił się o deszcz i znów Bóg wysłuchał jego modlitwy: zaczęło padać i ziemia wydała plony.

19-20Moi przyjaciele, jeśli ktoś z was zabłądzi i zejdzie z drogi prawdy, pomóżcie mu wrócić do Boga! Czyniąc to, uratujecie go od śmierci i przyczynicie się do przebaczenia wielu jego grzechów.

Nouă Traducere În Limba Română

Iacov 5:1-20

Avertizări pentru bogați

1Veniți acum voi, bogaților! Plângeți și jeliți‑vă din cauza nenorocirilor care vin peste voi! 2Bogățiile voastre au putrezit, iar hainele voastre au ajuns roase de molii. 3Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și vă va mânca trupurile ca focul. Ați adunat bogății în zilele de pe urmă. 4Iată că plata pe care le‑ați oprit‑o lucrătorilor ce v‑au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Oștirilor4 Gr.: Kurios Sabaoth, care îl redă pe ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi la: (1) oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers.! 5Ați trăit pe pământ în lux și pentru plăceri. V‑ați hrănit inimile într‑o zi de măcel. 6L‑ați condamnat, l‑ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivește.

Răbdare în suferință

7Prin urmare, fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului! Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului, fiind răbdător cu el, până când primește ploaie timpurie și târzie7 Sau: ploaie tomnatică și ploaie primăvăratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu‑se în aprilie.. 8Fiți și voi răbdători, întăriți‑vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape! 9Nu murmurați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați! Iată, Judecătorul stă chiar la uși! 10Fraților, luați‑i ca exemplu de suferință și îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în Numele Domnului. 11Iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au perseverat. Ați auzit de perseverența lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv.

12Mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr‑un alt fel de jurământ, ci „Da“ al vostru să fie „Da“, iar „Nu“ să fie „Nu“12 Sau: ci din partea voastră să fie „Da! Da!“ și „Nu! Nu!“, în sensul că, repetând, afirmația este întărită fără a mai fi nevoie de jurământ., ca să nu cădeți sub judecată.

Rugăciunea făcută cu credință

13Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul voios? Să cânte cântări de laudă! 14Este vreunul dintre voi bolnav? Să‑i cheme pe bătrânii14 Sau: prezbiterii. bisericii, iar ei să se roage pentru el, ungându‑l cu ulei în Numele Domnului. 15Rugăciunea15 În acest context, termenului tradus în general prin rugăciune îi corespund termeni mai specializați, mai detaliați: euche (rugăciune de închinare către Dumnezeu), deesis (rugăciune de mijlocire; vezi v. 16, multă putere are rugăciunea…celui drept), proseuche (rugăciune de implorare). credinței îl va salva pe cel bolnav, și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, i se va ierta. 16Așadar, mărturisiți‑vă păcatele unii altora și rugați‑vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică în lucrarea ei. 17Ilie era un om obișnuit ca și noi.17 Sau: om de aceleași suferințe [trăiri] ca noi. El s‑a rugat17 Lit.: s‑a rugat cu rugăciune. În ebraică, acest idiom nu scoate în evidență acțiunea propriu-zisă, ci pune accentul pe intensitatea acesteia. În greacă lucrurile stau exact invers: aici nu se subliniază faptul că Ilie s‑a rugat cu ardoare, ci faptul că pur și simplu a decis să se roage. să nu plouă și n‑a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. 18S‑a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și‑a adus rodul.

19Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar cineva îl întoarce, 20să știe că acela care aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate.