Słowo Życia

Dzieje Apostolskie 12

Cudowne uwolnienie Piotra

1Mniej więcej w tym samym czasie król Herod Agryppa zaczął prześladować niektórych wierzących z kościoła z Jerozolimie. Najpierw ściął apostoła Jakuba, brata Jana. Gdy jednak zauważył, że spodobało się to żydowskim przywódcom, aresztował także Piotra. A zbliżało się święto Paschy. Herod polecił go związać i wtrącić do więzienia, a czterem czteroosobowym oddziałom żołnierzy rozkazał pilnować go. Po święcie bowiem zamierzał urządzić mu publiczny proces. Piotr siedział więc w więzieniu, a wierzący gorliwie modlili się do Boga w jego sprawie. W noc poprzedzającą planowany przez Heroda proces Piotr spał między dwoma żołnierzami, przykuty do nich łańcuchami. Reszta żołnierzy pełniła straż przed bramami więzienia. Nagle w celi zrobiło się jasno i przy Piotrze stanął anioł Pana. Trąceniem w bok obudził go i powiedział:

—Szybko wstawaj!

W tym samym momencie z rąk Piotra opadły łańcuchy.

—Ubierz się i załóż buty—dodał anioł.

Gdy Piotr był już gotowy, anioł powiedział:

—A teraz narzuć płaszcz i chodź za mną.

Piotr wyszedł z celi i szedł za nim. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że wszystko, co anioł robił, działo się naprawdę. Sądził bowiem, że ma jakieś widzenie. 10 Tak minęli pierwszą oraz drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta sama się przed nimi otworzyła. Wyszli więc i gdy przeszli ulicę, anioł niespodziewanie opuścił Piotra. 11 Dopiero wtedy uświadomił sobie, co się stało.

—Więc Pan naprawdę posłał swojego anioła—powiedział sam do siebie—aby wyrwał mnie z rąk Heroda i ocalił przed tym, na co czekali żydowscy przywódcy.

12 Po zastanowieniu się, poszedł do domu Marii, matki Jana Marka, gdzie akurat wiele osób zebrało się na wspólną modlitwę. 13 Gdy zapukał do drzwi, służąca Rode podeszła sprawdzić, kto to. 14 Poznała po głosie, że to Piotr, dlatego biegiem wróciła do zebranych i powiedziała, że przed drzwiami stoi Piotr. Z radości jednak zapomniała mu otworzyć.

15 —To niemożliwe! Chyba oszalałaś—odpowiedzieli jej.

Gdy jednak nadal twierdziła, że to naprawdę Piotr, powiedzieli:

—W takim razie to musiał być jego anioł. Widocznie Piotr już nie żyje.

16 Ale Piotr nie przestawał pukać. Gdy w końcu otworzyli drzwi, doznali szoku. 17 Piotr dał im ręką znak, aby umilkli, i opowiedział, w jaki sposób Pan wyprowadził go z więzienia.

—Powiedzcie o tym Jakubowi i innym wierzącym—rzekł, po czym udał się w inne miejsce.

18 Rano w więzieniu powstało wielkie zamieszanie. Żołnierze zastanawiali się, gdzie się podział Piotr. 19 Herod Agryppa kazał przeszukać więzienie i gdy nie znalazł Piotra, postawił strażników przed sądem i rozkazał ich zabić. Sam zaś opuścił Judeę i zatrzymał się w Cezarei.

Śmierć Heroda

20 Herod był skłócony z mieszkańcami pobliskiego Tyru i Sydonu. Ich przedstawiciele przybyli więc do niego, próbując załagodzić konflikt. Zdobyli przychylność królewskiego sekretarza, Blasta, i dzięki niemu przedstawili Herodowi swą prośbę o pokój. Byli bowiem uzależnieni od dostaw żywności z jego państwa. 21 W dniu wyznaczonym na odpowiedź, Agryppa włożył królewskie szaty, zasiadł na tronie i publicznie do nich przemówił. 22 Gdy skończył, zgromadzeni ludzie zawołali pełni zachwytu:

—To głos Boga, nie człowieka!

23 Wtedy anioł Pana poraził Heroda chorobą za to, że przyjął chwałę należną Bogu. Niebawem zmarł, żywcem zjedzony przez robactwo.

24 Tymczasem wpływ słowa Bożego wzmacniał się i rozszerzał. 25 Barnaba z Pawłem zawieźli dary do Jerozolimy i wrócili do Antiochii, zabierając ze sobą Jana Marka.

New Living Translation

Acts 12

James Is Killed and Peter Is Imprisoned

1About that time King Herod Agrippa[a] began to persecute some believers in the church. He had the apostle James (John’s brother) killed with a sword. When Herod saw how much this pleased the Jewish people, he also arrested Peter. (This took place during the Passover celebration.[b]) Then he imprisoned him, placing him under the guard of four squads of four soldiers each. Herod intended to bring Peter out for public trial after the Passover. But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him.

Peter’s Miraculous Escape from Prison

The night before Peter was to be placed on trial, he was asleep, fastened with two chains between two soldiers. Others stood guard at the prison gate. Suddenly, there was a bright light in the cell, and an angel of the Lord stood before Peter. The angel struck him on the side to awaken him and said, “Quick! Get up!” And the chains fell off his wrists. Then the angel told him, “Get dressed and put on your sandals.” And he did. “Now put on your coat and follow me,” the angel ordered.

So Peter left the cell, following the angel. But all the time he thought it was a vision. He didn’t realize it was actually happening. 10 They passed the first and second guard posts and came to the iron gate leading to the city, and this opened for them all by itself. So they passed through and started walking down the street, and then the angel suddenly left him.

11 Peter finally came to his senses. “It’s really true!” he said. “The Lord has sent his angel and saved me from Herod and from what the Jewish leaders[c] had planned to do to me!”

12 When he realized this, he went to the home of Mary, the mother of John Mark, where many were gathered for prayer. 13 He knocked at the door in the gate, and a servant girl named Rhoda came to open it. 14 When she recognized Peter’s voice, she was so overjoyed that, instead of opening the door, she ran back inside and told everyone, “Peter is standing at the door!”

15 “You’re out of your mind!” they said. When she insisted, they decided, “It must be his angel.”

16 Meanwhile, Peter continued knocking. When they finally opened the door and saw him, they were amazed. 17 He motioned for them to quiet down and told them how the Lord had led him out of prison. “Tell James and the other brothers what happened,” he said. And then he went to another place.

18 At dawn there was a great commotion among the soldiers about what had happened to Peter. 19 Herod Agrippa ordered a thorough search for him. When he couldn’t be found, Herod interrogated the guards and sentenced them to death. Afterward Herod left Judea to stay in Caesarea for a while.

The Death of Herod Agrippa

20 Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. So they sent a delegation to make peace with him because their cities were dependent upon Herod’s country for food. The delegates won the support of Blastus, Herod’s personal assistant, 21 and an appointment with Herod was granted. When the day arrived, Herod put on his royal robes, sat on his throne, and made a speech to them. 22 The people gave him a great ovation, shouting, “It’s the voice of a god, not of a man!”

23 Instantly, an angel of the Lord struck Herod with a sickness, because he accepted the people’s worship instead of giving the glory to God. So he was consumed with worms and died.

24 Meanwhile, the word of God continued to spread, and there were many new believers.

25 When Barnabas and Saul had finished their mission to Jerusalem, they returned,[d] taking John Mark with them.

Footnotes

  1. 12:1 Greek Herod the king. He was the nephew of Herod Antipas and a grandson of Herod the Great.
  2. 12:3 Greek the days of unleavened bread.
  3. 12:11 Or the Jewish people.
  4. 12:25 Or mission, they returned to Jerusalem. Other manuscripts read mission, they returned from Jerusalem; still others read mission, they returned from Jerusalem to Antioch.