Słowo Życia

Dzieje Apostolskie 12

Cudowne uwolnienie Piotra

1Mniej więcej w tym samym czasie król Herod Agryppa zaczął prześladować niektórych wierzących z kościoła z Jerozolimie. Najpierw ściął apostoła Jakuba, brata Jana. Gdy jednak zauważył, że spodobało się to żydowskim przywódcom, aresztował także Piotra. A zbliżało się święto Paschy. Herod polecił go związać i wtrącić do więzienia, a czterem czteroosobowym oddziałom żołnierzy rozkazał pilnować go. Po święcie bowiem zamierzał urządzić mu publiczny proces. Piotr siedział więc w więzieniu, a wierzący gorliwie modlili się do Boga w jego sprawie. W noc poprzedzającą planowany przez Heroda proces Piotr spał między dwoma żołnierzami, przykuty do nich łańcuchami. Reszta żołnierzy pełniła straż przed bramami więzienia. Nagle w celi zrobiło się jasno i przy Piotrze stanął anioł Pana. Trąceniem w bok obudził go i powiedział:

—Szybko wstawaj!

W tym samym momencie z rąk Piotra opadły łańcuchy.

—Ubierz się i załóż buty—dodał anioł.

Gdy Piotr był już gotowy, anioł powiedział:

—A teraz narzuć płaszcz i chodź za mną.

Piotr wyszedł z celi i szedł za nim. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że wszystko, co anioł robił, działo się naprawdę. Sądził bowiem, że ma jakieś widzenie. 10 Tak minęli pierwszą oraz drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta sama się przed nimi otworzyła. Wyszli więc i gdy przeszli ulicę, anioł niespodziewanie opuścił Piotra. 11 Dopiero wtedy uświadomił sobie, co się stało.

—Więc Pan naprawdę posłał swojego anioła—powiedział sam do siebie—aby wyrwał mnie z rąk Heroda i ocalił przed tym, na co czekali żydowscy przywódcy.

12 Po zastanowieniu się, poszedł do domu Marii, matki Jana Marka, gdzie akurat wiele osób zebrało się na wspólną modlitwę. 13 Gdy zapukał do drzwi, służąca Rode podeszła sprawdzić, kto to. 14 Poznała po głosie, że to Piotr, dlatego biegiem wróciła do zebranych i powiedziała, że przed drzwiami stoi Piotr. Z radości jednak zapomniała mu otworzyć.

15 —To niemożliwe! Chyba oszalałaś—odpowiedzieli jej.

Gdy jednak nadal twierdziła, że to naprawdę Piotr, powiedzieli:

—W takim razie to musiał być jego anioł. Widocznie Piotr już nie żyje.

16 Ale Piotr nie przestawał pukać. Gdy w końcu otworzyli drzwi, doznali szoku. 17 Piotr dał im ręką znak, aby umilkli, i opowiedział, w jaki sposób Pan wyprowadził go z więzienia.

—Powiedzcie o tym Jakubowi i innym wierzącym—rzekł, po czym udał się w inne miejsce.

18 Rano w więzieniu powstało wielkie zamieszanie. Żołnierze zastanawiali się, gdzie się podział Piotr. 19 Herod Agryppa kazał przeszukać więzienie i gdy nie znalazł Piotra, postawił strażników przed sądem i rozkazał ich zabić. Sam zaś opuścił Judeę i zatrzymał się w Cezarei.

Śmierć Heroda

20 Herod był skłócony z mieszkańcami pobliskiego Tyru i Sydonu. Ich przedstawiciele przybyli więc do niego, próbując załagodzić konflikt. Zdobyli przychylność królewskiego sekretarza, Blasta, i dzięki niemu przedstawili Herodowi swą prośbę o pokój. Byli bowiem uzależnieni od dostaw żywności z jego państwa. 21 W dniu wyznaczonym na odpowiedź, Agryppa włożył królewskie szaty, zasiadł na tronie i publicznie do nich przemówił. 22 Gdy skończył, zgromadzeni ludzie zawołali pełni zachwytu:

—To głos Boga, nie człowieka!

23 Wtedy anioł Pana poraził Heroda chorobą za to, że przyjął chwałę należną Bogu. Niebawem zmarł, żywcem zjedzony przez robactwo.

24 Tymczasem wpływ słowa Bożego wzmacniał się i rozszerzał. 25 Barnaba z Pawłem zawieźli dary do Jerozolimy i wrócili do Antiochii, zabierając ze sobą Jana Marka.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Деян 12

Арест и чудесное освобождение Петира

1Примерно в это же время царь Ирод[a] начал гонения на некоторых из общины верующих. Он приказал убить мечом Якуба, брата Иохана[b]. Когда он увидел, что иудеи этим довольны, он арестовал и Петира. Это произошло во время праздника Пресных хлебов[c]. Петира арестовали, заточили в темницу и выставили охрану из четырёх смен караула по четыре человека в каждой. Ирод намеревался после праздника Освобождения[d] судить Петира на глазах у всего народа. Петир был под стражей в темнице, а община верующих горячо молилась о нём Аллаху.

В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петир спал между двумя солдатами, скованный двумя цепями, а стражники у входа стерегли темницу. Внезапно явился ангел от Вечного, и камеру осиял свет. Ангел толкнул Петира в бок и разбудил его.

– Вставай быстрее! – сказал он, и цепи упали с рук Петира.

Ангел сказал:

– Подпояшься и обуй сандалии.

Петир сделал это.

– Обернись плащом и иди за мной, – сказал ангел.

Петир вышел за ангелом из темницы, не понимая, что всё, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. 10 Они прошли мимо первой стражи, потом мимо второй и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними, и они вышли. Они прошли одну улицу, и вдруг ангел исчез. 11 Когда Петир пришёл в себя, он сказал:

– Теперь я действительно знаю, что Вечный послал Своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желал мне иудейский народ.

12 Поняв, что произошло, Петир пошёл в дом Марьям, матери Иохана, которого ещё называли Марком, где собралось для молитвы много народа. 13 Петир постучал в ворота, и на стук вышла служанка Рода. 14 Она узнала Петира по голосу и, забыв от радости открыть ворота, побежала обратно сказать, что Петир стоит у ворот.

15 – Ты не в своём уме! – сказали ей.

Но она продолжала настаивать.

– Это его ангел,[e] – решили они.

16 Между тем Петир продолжал стучать, и когда они наконец открыли ворота и увидели его, то пришли в изумление. 17 Петир жестом попросил их молчать и рассказал, как Вечный вывел его из темницы.

– Расскажите об этом Якубу[f] и другим братьям, – сказал он им и ушёл оттуда в другое место.

18 Наутро среди солдат произошло большое замешательство, никто не знал, что случилось с Петиром. 19 Ирод искал его, но поскольку розыски не принесли результата, он допросил стражников и велел казнить их.

Смерть царя Ирода

Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарию и оставался там некоторое время. 20 Ирод был рассержен на жителей Тира и Сидона, и те, согласившись между собой, явились к нему и, заручившись поддержкой Бласта, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области царя в поставке продовольствия. 21 В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел на трон и обратился к ним с речью. 22 Народ стал восклицать:

– Это голос бога, а не человека!

23 Но в тот же момент ангел от Вечного поразил Ирода, потому что он не воздал славы Аллаху, и Ирод, изъеденный червями, умер.

24 Слово Аллаха между тем распространялось всё дальше и дальше. 25 Варнава и Шаул выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима[g], взяв с собой Иохана, которого ещё называли Марком.

Footnotes

  1. 12:1 Это Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого. Он правил Иудеей, Самарией и Галилеей с 37 по 44 гг.
  2. 12:2 Якуб и Иохан входили в число двенадцати посланников Масиха (см. Мат. 10:2).
  3. 12:3 Праздник Пресных хлебов – в этот праздник, длившийся семь дней, предписывалось есть только пресный хлеб (см. Исх. 12:15-20; 13:3-10; Лев. 23:6-8; Чис. 28:17-25).
  4. 12:4 Праздник Освобождения   – этот праздник отмечался в память об избавлении иудейского народа под руководством пророка Мусы из Египетского рабства (см. Исх. 12; 13:17-22; 14; Втор. 16:1-8). Часто, когда говорили о празднике Освобождения, имели в виду и сам праздник Освобождения, и следующий за ним праздник Пресных хлебов.
  5. 12:15 Иудеи верили, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Инджил говорит об ангелах-хранителях у детей (см. Мат. 18:10) и у последователей Исы Масиха (см. Евр. 1:14; см. также Заб. 33:8; 90:11).
  6. 12:17 Якуб   – единоутробный брат Исы Масиха (см. Мат. 13:55), который был важнейшим лидером общины верующих в Иерусалиме (см. 21:17-18; Гал. 2:9).
  7. 12:25 Или: «в Иерусалим».