Nya Levande Bibeln

Sefanja 2

1Samla er till bön, ni folk utan skamkänsla,

medan det ännu är tid, innan domen faller och tillfället gått er ur händerna, och innan Herrens fruktansvärda vrede kommer över er och hans vredes dag börjar!

Be honom rädda er, alla ni som är ödmjuka inför honom och lyder honom!Vandra i ödmjukhet och gör det som är rätt! Kanske Herren då vill skydda er från sin vrede på domens dag.

Dom över angränsande nationer

Gasa ska bli övergivet, Askelon läggas i ruiner, Asdod vara tomt på folk redan vid middagstid och Ekron uppryckt med rötterna. Alla filisteernas städer ska lämnas öde.

Och ve er kereteer och filisteer, som bor utmed kusten och inne i Kanaans land, för domen ska drabba er också. Herren ska utplåna er, så att inte en enda av er lämnas kvar.

Kustlandet med alla sina städer ska bli betesmark, där herdar slår läger med sina hjordar.

Där ska den lilla återstoden av Juda stam få sina betesmarker. De ska lägga sig och vila i de övergivna husen i Askelon, för Herren Gud ska komma till sitt folk i barmhärtighet och upprätta det på nytt.

Jag har hört Moabs och Ammons smädelser och hån mot mitt folk och vet hur de trängt in i deras land.

Så sant jag lever, säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, Moab och Ammon ska förgås precis som Sodom och Gomorra. De ska ligga öde för alltid, och allt som återstår där är brännässlor och saltgropar. De av mitt folk som överlever ska plundra dem.

10 De ska straffas för sitt högmod och för att de förhävt sig över Guds folk.

11 Herren ska göra fruktansvärda ting mot dem. Han ska visa hur maktlösa alla jordens gudar är, och alla ska tillbe honom, var och en i sitt land över hela världen.

12 Ni etiopier ska också bli slagna av hans svärd,

13 och även länderna i norr. Han ska förgöra Assyrien och Nineve.

14 Den en gång så stolta staden ska bli betesmark för får, och alla slags vilda djur ska hålla till där. Gamar och ugglor ska bo bland dess ruiner och deras skrin eka genom tomma fönster. Alla dörrhål ska vara igentäppta av nedrasat tegel och cederbjälkarna i husen ska ligga synliga.

15 Detta kommer att bli ödet för denna stora och mäktiga stad som en gång kände sig så säker och som sa till sig själv: I hela världen finns ingen stad som kan mäta sig med mig. Men se hur den nu har blivit en ruinstad, ett tillhåll för vilda djur! Alla som går förbi och ser den ska skaka på huvudet i förundran.