Swedish Contemporary Bible

Matthew 18

Jesus förklarar vem som är störst

(Mark 9:33-37; Luk 9:46-48; 17:1-2)

1Lite senare kom lärjungarna fram till Jesus och frågade vem som var störst i himmelriket.

2Då ropade Jesus på ett barn och ställde det mitt ibland dem 3och sa: ”Sannerligen säger jag er: om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni överhuvudtaget inte in i himmelriket. 4Den som gör sig liten som det här barnet, han är störst i himmelriket. 5Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

Jesus varnar för förförelser

(Mark 9:43-47)

6Men om någon förför en av dessa små som tror på mig, skulle det vara bättre för den personen att få en stor kvarnsten bunden runt halsen och att han sänktes i havets djup. 7Ve dig världen för dina förförelser! Förförelser måste ju komma, men ve den människa som förför andra! 8Om din hand eller fot förför dig, så hugg av den och kasta bort den. Det är bättre att gå in i livet stympad eller handikappad än att kastas i den eviga elden med både händer och fötter i behåll. 9Och om ditt öga förför dig, så riv ut det och kasta bort det. Det är bättre att gå in i livet enögd än att kastas i elden i Gehenna med båda ögonen i behåll. [a]10Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små, för jag säger er att deras änglar alltid ser min Faders ansikte i himlen.[b]

Liknelsen om det förlorade fåret

(Luk 15:4-7)

12Vad tror ni? Om en man har hundra får och ett har kommit bort, lämnar han inte de nittionio andra kvar bland bergen och ger sig iväg för att leta efter det som har försvunnit? 13Och när han har hittat det, sannerligen säger jag er att han gläder sig mer över det än över de nittionio andra som aldrig kom bort. 14På samma sätt vill inte er Fader i himlen att någon enda av dessa små ska gå förlorad.

Om en troende har handlat fel

(Luk 17:3)

15Men om din nästa har begått en synd mot dig, så gå till honom enskilt och tillrättavisa honom. Lyssnar han då på dig har du vunnit tillbaka din nästa. 16Men om han inte gör det, så hämta en eller två personer som vittnen, för det krävs två eller tre vittnen för att en sak ska avgöras. [c]17Vägrar han fortfarande att lyssna på dig, ska du ta upp fallet i församlingen. Och om han inte vill lyssna på församlingen heller, så behandla honom som en främling eller en tullindrivare. 18Sannerligen säger jag er: allt ni binder på jorden blir bundet i himlen och allt ni löser på jorden blir löst i himlen.[d]

19Jag säger er också att allt som två av er här på jorden kommer överens att be om, det ska de få av min Fader i himlen. 20För där två eller tre samlas i mitt namn, då är jag mitt ibland dem.”

Jesus undervisar om förlåtelse

(Luk 17:4)

21Då kom Petrus fram till honom och frågade: ”Herre, hur många gånger måste jag förlåta en människa som syndar mot mig? Räcker det med sju gånger?” 22”Nej”, svarade Jesus, ”inte sju gånger, utan sjuttio gånger sju[e] gånger.

23Himmelriket är som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. 24När han började granskningen visade det sig att en av dem var skyldig honom flera miljarder. [f]25Och eftersom tjänaren inte kunde betala tillbaka pengarna, befallde kungen att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas på det sättet.

26Men mannen föll ner för kungen och bad: ’Ge mig bara lite tid, så ska jag betala alltihop.’

27Då kände kungen medlidande med honom och släppte honom och avskrev hans skuld.

28Men när tjänaren gick därifrån, träffade han på en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer[g]. Och han tog struptag på honom och krävde pengarna tillbaka. 29Hans arbetskamrat föll då ner inför honom och sa: ’Ge mig bara lite tid, så ska jag betala.’ 30Men mannen ville inte vänta, utan gick därifrån och ordnade så att den andre tjänaren blev satt i fängelse tills hela skulden var betald.

31När de andra tjänarna fick reda på detta blev de mycket upprörda och gick till kungen och berättade vad som hade hänt. 32Kungen kallade då till sig tjänaren och sa: ’Din usling! Här avskrev jag denna stora skuld bara för att du bad mig om det. 33Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare på samma sätt som jag förbarmade mig över dig?’

34Sedan lät den uppretade kungen sina fångvaktare ta hand om mannen, tills han betalt allt han var skyldig. 35På samma sätt ska min Fader i himlen göra med er, om ni inte av hela hjärtat förlåter era medmänniskor.”

Footnotes

 1. 18:9 Jesus använder ett dramatiskt bildspråk.
 2. 18:10 En del handskrifter har med en extra vers: 11 Människosonen kom för att rädda de förlorade. Jfr Luk 19:10.
 3. 18:16 Se 5 Mos 19:15.
 4. 18:18 Se not till 16:19.
 5. 18:22 Sju var fullkomlighetens tal. Sjuttio gånger sju gånger var detsamma som oändligt många gånger.
 6. 18:24 På grekiska: 10 000 talenter. Det var den största summan och högsta valutan i dåtidens Mellanöstern.
 7. 18:28 En denar motsvarade en dagslön.

Amplified Bible

Matthew 18

Rank in the Kingdom

1At that time the disciples came to Jesus and asked, “Who is greatest in the kingdom of heaven?” He called a little child and set him before them, and said, “I assure you and most solemnly say to you, unless you repent [that is, change your inner self—your old way of thinking, live changed lives] and become like children [trusting, humble, and forgiving], you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever [a]humbles himself like this child is greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives and welcomes one [b]child like this in My name receives Me; but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble and sin [by leading him away from My teaching], it would be better for him to have a heavy millstone [as large as one turned by a donkey] hung around his neck and to be drowned in the depth of the sea.

Stumbling Blocks

“Woe (judgment is coming) to the world because of stumbling blocks and temptations to sin! It is inevitable that stumbling blocks come; but woe to the person on whose account or through whom the stumbling block comes!

“If your hand or your foot causes you to stumble and sin, cut it off and throw it away from you [that is, remove yourself from the source of temptation]; it is better for you to enter life crippled or lame, than to have two hands or two feet and be thrown into everlasting fire. If your eye causes you to stumble and sin, pluck it out and throw it away from you [that is, remove yourself from the source of temptation]; it is better for you to enter life with only one eye, than to have two eyes and be thrown into the fiery hell.

10 “See that you do not despise or think less of one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven [are in the presence of and] continually look upon the face of My Father who is in heaven. 11 [c][For the Son of Man has come to save that which was lost.]

Ninety-nine Plus One

12 “What do you think? If a man has a hundred sheep, and one of them gets lost, will he not leave the ninety-nine on the mountain and go in search of the one that is lost? 13 And if it turns out that he finds it, I assure you and most solemnly say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that did not get lost. 14 So it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones be lost.

Discipline and Prayer

15 “If your brother sins[d], go and show him his fault in private; if he listens and pays attention to you, you have won back your brother. 16 But if he does not listen, take along with you one or two others, so that every word may be confirmed by the testimony of two or three witnesses. 17 If he pays no attention to them [refusing to listen and obey], tell it to the [e]church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile (unbeliever) and a tax collector. 18 I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind [forbid, declare to be improper and unlawful] on earth [f]shall have [already] been bound in heaven, and whatever you loose [permit, declare lawful] on earth [g]shall have [already] been loosed in heaven.

19 “Again I say to you, that if two [h]believers on earth agree [that is, are of one mind, in harmony] about anything that they ask [within the will of God], it will be done for them by My Father in heaven. 20 For where two or three are gathered in My name [meeting together as My followers], I am there among them.”

Forgiveness

21 Then Peter came to Him and asked, “Lord, how many times will my brother sin against me and I forgive him and let it go? Up to seven times?” 22 Jesus answered him, “I say to you, not up to seven times, but seventy times seven.

23 “Therefore the kingdom of heaven is like a king who wished to settle accounts with his slaves. 24 When he began the accounting, one who owed him 10,000 [i]talents was brought to him. 25 But because he could not repay, his master ordered him to be sold, with his wife and his children and everything that he possessed, and payment to be made. 26 So the slave fell on his knees and begged him, saying, ‘Have patience with me and I will repay you everything.’ 27 And his master’s heart was moved with compassion and he released him and forgave him [canceling] the debt. 28 But that same slave went out and found one of his fellow slaves who owed him [j]a hundred denarii; and he seized him and began choking him, saying, ‘Pay what you owe!’ 29 So his fellow slave fell on his knees and begged him earnestly, ‘Have patience with me and I will repay you.’ 30 But he was unwilling and he went and had him thrown in prison until he paid back the debt. 31 When his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and they went and reported to their master [with clarity and in detail] everything that had taken place. 32 Then his master called him and said to him, ‘You wicked and contemptible slave, I forgave all that [great] debt of yours because you begged me. 33 Should you not have had mercy on your fellow slave [who owed you little by comparison], as I had mercy on you?’ 34 And in wrath his master turned him over to the torturers (jailers) until he paid all that he owed. 35 My heavenly Father will also do the same to [every one of] you, if each of you does not forgive his brother from your heart.”

Footnotes

 1. Matthew 18:4 I.e. turns his back on self-righteous pride and adopts a realistic self-view.
 2. Matthew 18:5 I.e. new, childlike believer.
 3. Matthew 18:11 Early mss do not contain this verse.
 4. Matthew 18:15 Late mss add against you.
 5. Matthew 18:17 Gr ecclasia, the word means a gathering and may be translated congregation, assembly, or church.
 6. Matthew 18:18 Gr estai lelumenon, future perfect passive.
 7. Matthew 18:18 Gr estai lelumenon, future perfect passive.
 8. Matthew 18:19 Lit of you.
 9. Matthew 18:24 A talent was a measurement of weight, usually 58-80 pounds. One talent of silver was worth more than 15 years’ wages. One talent of gold was worth even more. 10,000 talents would be an inconceivable amount of debt for a slave in the king’s service to repay.
 10. Matthew 18:28 About 100 days’ wages for a laborer.