Nya Levande Bibeln

Job 21

Job är avundsjuk på de ogudaktiga

1Då svarade Job:

2-3 Hör på mig! Låt mig få tala, så kan du håna mig sedan igen!

Jag klagar på Gud och inte på människor. Inte underligt att min ande är så plågad.

Se på mig med bävan och var sedan tysta!

Till och med jag själv blir rädd, när jag ser mig. Skräck griper mig, och jag ryser!

Varför får de ogudaktiga leva ett gott liv till hög ålder och bli stora och mäktiga?

De lever så länge att de får se både sina barn och barnbarn växa upp till mogen ålder.

Deras hem är trygga för varje fara, och Gud straffar dem inte.

10 Deras boskap förökar sig,

11 de har många lyckliga barn

12-13 och fördriver tiden med sång och dans. De är rika och behöver inte neka sig något. De är framgångsrika hela livet och tillåts dö i frid.

14 De har allt detta, trots att de har bett Gud att lämna dem ifred och inte velat ha något med hans vägar att göra.

15 'Vem är den Allsmäktige?' frågar de föraktfullt. 'Varför skulle vi lyda honom? Vad har vi för nytta av det?'

16 Men framgången är ändå inte deras egen förtjänst, och jag vill inte ha med sådana människor att göra.

17 Ändå klarar de sig för det mesta! De råkar sällan ut för problem.

18 Är de svaga strån, som vajar för vinden? Förs de bort av stormen? Nej, inte alls!

19 'Nåja

20 Ja, låt henne förgöras för sina överträdelsers skull! Låt henne tömma den Allsmäktiges vredesbägare i botten.

21 När hon är död kommer hon aldrig mer att kunna ha glädje av sin familj.

22 Men vem kan tillrättavisa Gud, den suveräne domaren?

23-24 En möter döden frisk, rik och mitt i sin framgång.

25 En annan dör i den djupaste fattigdom och har aldrig upplevt något gott.

26 Båda begravs i samma jord och äts upp av samma maskar.

27 Jag vet vad ni tänker säga!

28 Ni kommer att berätta för mig om rika och ogudaktiga människor, som drabbats av olycka på grund av sina synder.

29 Men jag svarar: Fråga någon som varit med, så ska han säga er sanningen!

30-32 Den ogudaktiga människan skonas oftast på olyckans dag och tillåts att komma undan. Ingen tillrättavisar henne öppet. Ingen ger igen för vad hon har gjort. En hedersvakt vakar vid hennes grav, sedan en

33 ståtlig begravningsprocession först följt henne dit.

34 Hur ska ni kunna trösta mig, när ni har så fel!