Nya Levande Bibeln

Jesaja 58

Hjälp de behövande

1Ropa ut det högt som ljudet av trumpetstötar! Låt mitt folk få veta att de är upproriska!

Ändå uppträder de så gudfruktigt! De kommer till templet varje dag och är så angelägna att lyssna när min lag föreläses, precis som om de tänkte lyda den och inte alls föraktade sin Guds befallningar! De är så angelägna att tillbe på rätt sätt, och de verkar uppskatta gudstjänsterna i templet.

Vi har fastat inför dig, säger de. Är du inte glad för det? Varför ser du inte våra offer? Varför hör du inte våra böner? Vi har böjt oss för dig, och du har inte ens lagt märke till det!Jag ska tala om anledningen för er. Ni lever i era syndiga nöjen till och med när ni fastar, och ni förtrycker dem som arbetar för er.

Vad har fastan för mening när ni fortsätter att strida och gräla? En sådan fasta tilltalar inte mig.

Inte betyder det något för mig att ni böjer era huvuden för mig en stund, ni svajar ju ändå hela tiden fram och tillbaka? Att ta på sig kläder av säcktyg och strö aska i håret, skulle det vara att fasta?

Nej, den fasta jag vill ha är att ni slutar upp med att förtrycka andra och behandla dem väl som arbetar åt er.

Jag vill att ni ska dela er mat med de hungriga och släppa in hjälplösa, utslagna och fattiga i era hem. Ge kläder till dem som fryser och håll er inte undan för släktingar som behöver er hjälp!

Om ni handlar så som Gud förväntar sig av er, ska han låta sin härlighet lysa över er. Er rättfärdighet ska leda er fram. Er godhet ska vara er sköld, och Herrens härlighet ska skydda er.

Då ska Herren svara omedelbart när ni ber till honom. Ja, här är jag, ska han svara. Allt ni behöver göra är att sluta förtrycka de svaga, att inte komma med grova anklagelser och sprida falska rykten!

10 Mätta de hungriga! Hjälp dem som är i svårigheter! Då ska ditt ljus lysa i mörkret, och mörkret omkring dig ska bli som en ljus dag.

11 Herren ska fortsätta att leda dig och låta dig få uppleva mycket gott. Du ska få vara frisk. Du kommer att vara som en nyvattnad trädgård, som en källa där vattnet aldrig tar slut.

12 Dina söner ska bygga upp städerna som så länge legat i ruiner, och du ska bli känd som 'Folket som bygger upp sina murar och städer'.

13 Om du håller sabbaten helig och inte gör bara vad du har lust med, utan är mån om den och talar med glädje om den som Herrens heliga dag, och om du ärar Herren med det som du gör och inte följer dina egna önskningar och inte talar lättsinnigt,

14 då ska Herren själv bli din glädje. Då ska jag ära dig över hela världen, så att du får alla de välsignelser jag lovade din förfader Jakob. Herren har talat.