Nya Levande Bibeln

Jesaja 43

Bara Herren kan rädda sitt folk

1Men nu säger Herren till dig, Israel, som han har skapat: Var inte rädd, för jag har betalat lösen för dig. Jag har kallat dig vid namn, och du är min.

När du måste gå genom djupa vatten och stora svårigheter, ska jag vara med dig. När du vandrar genom floder av bekymmer, kommer du inte att drunkna! När du möter en eldstorm av motstånd och förtryck, ska du inte bli bränd. Lågorna ska inte skada dig.

Jag är Herren, din Gud, din Frälsare, den Helige i Israel. Jag gav Egypten och Etiopien och Seba till Kores i utbyte för din frihet, som lösen för dig.

Andra dog för att du skulle få leva. Jag bytte deras liv mot ditt, för du är så dyrbar för mig, och jag älskar dig.

Var inte rädd, för jag är med dig. Jag ska dra till mig dina barn från öster och samla in er från väster.

Till länderna i norr ska jag säga: Ge dem till mig! och till folken i söder: Håll dem inte kvar! Från de mest avlägsna hörn av jorden ska jag föra mina söner och döttrar tillbaka till Israel.

Alla som erkänner mig som sin Gud ska komma, för jag har skapat dem till mitt namns ära.

Led dem tillbaka till mig när jag kallar dem. De har ögon men är blinda, och de har öron men hör inget.

Alla folk och nationer sluter sig samman! Finns det någon av deras avgudar som har kunnat förutsäga vad som ska ske? Finns det vittnen till något de sagt? Annars måste de erkänna att det bara är Gud som kan tala om vad som ska hända i framtiden.

10 Men, Israel, jag har vittnen, säger Herren! Ni är mina vittnen och mina tjänare, valda att förstå och tro mig och veta att det bara är jag som är Gud. Det finns ingen annan Gud. Det har aldrig funnits någon annan och kommer inte heller att finnas.

11 Jag är Herren, och det finns ingen annan Frälsare.

12 Alltid när ni har lämnat era avgudar har jag visat min makt. Med ett enda ord har jag räddat er. Ni har sett när jag gjort det och är vittnen till att det är sant.

13 Från evighet till evighet är jag Gud. Ingen kan stå emot vad jag gör.

Löfte om seger

14 Herren, er befriare, den Helige i Israel, säger:För er skull ska jag sända en armé att anfalla Babylon. För er skull ska jag göra dem alla till flyktingar. De ska fly i de skepp de varit så stolta över.

15 Jag är Herren, den Helige, Israels Skapare och Kung.

16 Jag är Herren, som öppnar en väg genom vattnet och gör en stig rakt genom havet.

17 Jag kallade ut Egyptens mäktiga armé med alla dess vagnar och hästar för att gå under i vågorna. Deras liv släcktes ut som vekar av vattnet.

18 Men glöm allt det som har varit! Det går inte att jämföra med vad jag tänker göra!

19 Jag planerar att göra någonting alldeles nytt. Jag har redan börjat! Ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken!

20 De vilda djuren på fälten ska tacka mig. Schakaler och ugglor får vatten i öknen, och mitt folk, som jag har utvalt, kan dricka och återfå sina krafter.

21 Jag har gjort Israel åt mig själv, och detta folk ska en dag ära mig inför världen.

22 Men, mitt folk, ni vill inte be om min hjälp. Ni har tröttnat på mig!

23 Ni har inte gett mig lammen för brännoffren. Ni har inte hedrat mig med offer. Ändå har mina krav på offer och rökelse inte varit stora! Jag har inte behandlat er som slavar.

24 Ni har inte offrat välluktande rökelse eller försökt behaga mig med feta offer. Nej, det enda ni har gett mig är era synder, och ni har oroat mig med era överträdelser.

25 Jag, ja, just jag, är den som tar bort era synder, för min egen skull, och jag kommer aldrig mer ihåg dem.

26 Påminn mig om detta löfte, för vi måste tala om era synder. Lägg fram er sak inför mig, så att jag kan förlåta er.

27 Från första stund syndade era förfäder mot min lag.

28 Det är därför jag avsatt alla era präster och utlämnat Israel till undergång.