Nya Levande Bibeln

Jesaja 35

Öknen ska blomstra

1Vildmarken och öknen ska glädjas under de dagarna, och öknen ska blomma.

Som krokusen ska den spricka ut i blomning och ropa högt av glädje! Öknarna ska bli lika gröna som Libanons berg, sköna som ängarna vid berget Karmel och i Saron. Herren ska utbreda av sin härlighet där.

Sprid glädje till alla missmodiga och berätta om detta!

Ge nytt mod åt dem som är rädda! Säg till dem: Var starka, var inte rädda, för Herren, er Gud, kommer att förgöra era fiender. Han kommer för att rädda er.

När han kommer, ska han öppna de blindas ögon och de dövas öron.

Den som är lam ska hoppa som en hjort, och de stumma ska ropa och sjunga! Källor ska bryta fram i vildmarken och strömmar av vatten i öknen.

Förbränd mark ska förvandlas till dammar och källor, och där ökenschakalerna en gång höll till ska det växa vass och gräs!

Genom detta område, som en gång var öken, ska det gå en huvudled. Den ska kallas Den heliga vägen. Inga ogudaktiga ska få vandra på den.

9-10 Inga lejon eller andra vilda djur ska ligga på lur, och bara de som Herren befriat ska vandra där. De ska vandra hem till Sion under sång och glädje. För dem har all sorg och klagan försvunnit för alltid, och de ska jubla av evig fröjd.