Nya Levande Bibeln

Daniel 7

Drömmen om fyra hemska djur

1En natt under Belsassars första regeringsår i Babylon hade Daniel en dröm som han skrev ner.Detta är vad han såg:

I min dröm såg jag en väldig storm på ett mäktigt hav. Starka vindar blåste från alla håll.

Fyra stora djur steg upp ur vattnet, och de såg alla olika ut.

Det första liknade ett lejon, men det hade örnvingar! Medan jag betraktade det slets vingarna av det så att det inte längre kunde flyga, och det lämnades stående på marken, på två ben som en människa, och det hade också en människas förstånd.

Det andra djuret såg ut som en björn. Dess ena sida var högre än den andra, och den hade tre revben mellan tänderna. Jag hörde en röst säga: Res dig! Sluka mycket kött!

Det tredje av dessa märkliga djur såg ut som en leopard, men på ryggen hade det fyra vingar lika fågelvingar. Det hade fyra huvuden och fick en oerhörd makt.

Medan jag såg detta i min dröm kom ett fjärde djur upp ur havet. Det var alltför hemskt för att kunna beskrivas, och det hade en otrolig styrka. Det uppslukade sina offer genom att slita sönder dem med tänder av järn. De som undkom detta krossades under dess fötter. Detta djur var annorlunda än de övriga, och det hade tio horn.

Medan jag betraktade djurets horn fick jag plötsligt syn på ett annat, mindre horn. Tre av hornen trängdes bort för att ge det utrymme. Detta lilla horn hade en människas ögon och en skrytsam mun.

Jag såg hur troner blev utplacerade och Den gamle, den allsmäktige Guden, tog plats för att döma. Hans kläder var vita som snö, och hans hår som vit ull. Han satt på en tron av eld med flammande hjul,

10 och framför honom flöt en flod av eld. Miljoner änglar betjänade honom. Framför honom väntade människosläktets miljarder på sin dom. Rättegången tog sin början och böcker slogs upp.

11 Jag fortsatte att betrakta det som hände, uppmärksam på det lilla hornets skryt och övermod. Så blev det fjärde djuret dödat, och dess kropp brändes inför den Allsmäktige.

12 De andra tre djurens riken blev tagna från dem, men de tilläts att leva ännu en tid.

13 Sedan fick jag se någon som liknade en människoson komma på himlens moln. Han närmade sig Den gamle och fördes fram inför honom.

14 Han hyllades och fick total makt över alla världens länder. Alla folk och nationer tillbad honom. Hans makt är evig och ska aldrig ta slut och hans rike ska aldrig gå under.

15 Jag var omskakad av allt jag hade sett,

16 och därför gick jag fram till en av dem som stod bredvid tronen och frågade honom vad alltsammans betydde. Han förklarade det för mig:

17 De fyra stora djuren är fyra riken som ska uppstå på jorden.

18 Men till slut ska den helige Gudens folk regera över hela världen i all evighet.

19 Sedan frågade jag om det fjärde djuret, det som var så grymt och fruktansvärt med tänder av järn och klor av koppar, och som slet sönder människor och trampade dem till döds med sina fötter.

20 Jag frågade också om de tio hornen och om det lilla hornet, som syntes efter de andra och som trängde bort tre av dem - hornet med ögonen och den skräniga, skrytsamma munnen som var starkare än de övriga.

21 Jag hade nämligen sett det hornet strida mot Guds folk och vinna,

22 tills Den gamle kom med domen, och gav sitt folk, de heliga, makt och myndighet.

23 Det fjärde djuret, berättade han för mig, är det fjärde världsriket. Det kommer att vara grymmare än något av de andra. Det kommer att uppsluka hela världen och ödelägga allt.

24 Dess tio horn är tio kungar som ska uppstå i detta rike. Sedan ska ännu en kung komma, grymmare än de övriga tio, och han ska slå tre av dem.

25 Han ska trotsa den högste Guden, förfölja de heliga och försöka att förändra alla lagar, moralbegrepp och seder. Guds folk kommer att vara hjälplöst i hans händer under tre och ett halvt år.

26 Men Den gamle ska komma och gå till rätta med denne ondskefulle kung och ta all makt ifrån honom för all framtid.

27 Sedan ska makten över alla riken på jorden ges till Guds folk. Guds rike ska vara ett evigt rike, och alla härskare ska tillbe och lyda Gud.

28 Detta var slutet på drömmen. När jag vaknade kände jag mig mycket orolig, och jag var blek av skräck, men jag berättade inte för någon vad jag hade sett.