Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 20

De tio buden

1-2 Och Gud sa: Jag är Herren din Gud, som befriade dig från slaveriet i Egypten.

Du ska inte tillbe några andra gudar än mig.

Du ska inte göra några avgudar, inte göra några bilder som föreställer djur, fåglar eller fiskar.

Du ska inte tillbe eller tjäna sådana, för jag, Herren din Gud, är en Gud som inte vill dela din tillbedjan med andra gudar!När jag straffar folket för deras synder och när man hatar mig, låter jag straffet drabba också barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Men jag slösar min kärlek över dem i tusentals generationer, när man älskar mig och lyder mina befallningar.

Du ska inte missbruka Herrens namn. Den som gör det ska inte undgå att bli straffad.

Kom ihåg att betrakta sabbaten som en helig dag.

Sex dagar i veckan är till för dina dagliga göromål och ditt vanliga arbete,

10 men den sjunde dagen är en ledig dag, som du ska vila på inför Herren, din Gud. På den dagen får du inte utföra något som helst arbete, och inte heller får din son, dotter eller tjänare, vare sig man eller kvinna, eller din boskap eller de som bor som främlingar ibland er göra det.

11 På sex dagar skapade nämligen Herren himlen, jorden och havet och allt som finns där, men på den sjunde dagen vilade han. Därför välsignade han sabbatsdagen och avskilde den som en helig dag.

12 Hedra dina föräldrar, så ska du få ett långt och härligt liv i det land som Herren, din Gud, ger dig.

13 Du ska inte döda.

14 Du ska inte begå äktenskapsbrott.

15 Du ska inte stjäla.

16 Du ska inte ljuga.

17 Du ska inte vara avundsjuk på din granne för vad han äger, eller ha begär till hans hustru, slavar, oxar, åsnor eller någonting annat som han har.

18 Allt folket såg eldslågorna och röken som steg upp från berget, och de hörde dundret och det långa basunljudet där de stod på avstånd och darrade av rädsla.

19 De sa till Mose: Tala nu om för oss vad Gud säger, och vi ska lyda, men låt inte Gud tala direkt till oss, för då kanske vi dör.

20 Var inte rädda, sa Mose till dem. Gud vill på det här sättet visa sin fruktansvärda makt, så att ni från och med den här dagen ska akta er för att synda mot honom!

21 Folket stod alltså kvar på avstånd medan Mose gick in i det täta, mörka molnet där Gud var.

22 Herren sa till Mose att han skulle vara Guds talesman inför folket och säga till dem: Ni har själva varit vittnen till att jag talat till er från himlen.

23 Kom nu ihåg att ni inte får tillverka eller tillbe avgudar av silver eller guld eller någonting annat!

24 Det altare du reser åt mig ska vara enkelt och uppbyggt av jord. Frambär dina offer till mig på det, dina brännoffer och tackoffer av får eller oxar. Men bygg altaren bara där jag säger att du ska göra det. Då ska jag komma dit och välsigna dig.

25 Du kan också göra altaren av sten, men om du gör det ska du bara använda ohuggen sten. Om du använder något verktyg på stenen för att forma den, gör du den olämplig för mitt altare.

26 Och du ska inte heller göra en trappa upp till altaret. Om du gör det kanske kläderna inte döljer din nakenhet när du går upp, och det kan Herren inte acceptera.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Исход 20

Десять повелений

1Всевышний сказал такие слова:

– Я Вечный, твой Бог, Который вывел тебя из Египта, земли рабства.

Пусть не будет у тебя других богов кроме Меня.

Не делай себе идола – никакого изображения того, что на небе или на земле, или в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Вечный, твой Бог – ревнивый Бог, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвёртого поколения, тех, кто ненавидит Меня. Но Я дарую любовь тысячам поколений[a] тех, кто любит Меня и соблюдает Мои повеления.

Не произноси имени Вечного, твоего Бога, напрасно, потому что Вечный не оставит безнаказанным никого, кто произносит Его имя напрасно.

Помни субботний день и храни его святым. Шесть дней трудись и делай всю свою работу, 10 но седьмой день – это суббота, она принадлежит Вечному, твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы – ни ты, ни твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни твой скот, ни чужеземец в твоих городах. 11 За шесть дней Вечный сотворил небеса и землю, море и всё, что в них, а на седьмой – отдыхал. Поэтому Вечный благословил субботний день и освятил его.

12 Почитай отца и мать, чтобы тебе долго жить на земле, которую даёт тебе Вечный, твой Бог.

13 Не убивай.

14 Не нарушай супружескую верность.

15 Не кради.

16 Не лжесвидетельствуй.

17 Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, его слуги или служанки, его вола или осла: ничего из того, что принадлежит ближнему твоему.

18 Когда люди увидели гром и молнию, услышали трубный звук и увидели гору в дыму, они задрожали от страха. Они встали поодаль 19 и сказали Мусе:

– Говори с нами ты сам, а мы будем слушать. Пусть Всевышний не говорит с нами, иначе мы умрём.

20 Муса сказал народу:

– Не бойтесь. Всевышний пришёл испытать вас, чтобы вы исполнились страха перед Ним и не грешили.

21 Народ остался стоять поодаль, а Муса приблизился к тёмному облаку, где был Всевышний.

Закон о жертвеннике

22 Вечный сказал Мусе:

– Скажи исраильтянам: «Вы сами видели, что Я говорил с вами с небес: 23 не делайте себе серебряных или золотых богов и не поклоняйтесь им вместо Меня».

24 Сделайте Мне жертвенник из земли и приносите на нём овец и волов в жертву всесожжения и в жертву примирения. На всяком месте, где Я повелю вам чтить Меня, Я приду к вам и благословлю вас. 25 Если вы захотите сделать Мне каменный жертвенник, не стройте его из тёсаных камней. Вы оскверните камень, прикоснувшись к нему резцом. 26 Не поднимайтесь к Моему жертвеннику по ступеням, чтобы не открылась перед ним ваша нагота.

Footnotes

  1. 20:6 Или: «тысячам тех, кто…»