Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 5

Ha omsorg om och respekt för varandra

1Var aldrig sträng när du talar till en äldre man, utan undervisa honom med all respekt, precis som du skulle göra med din egen far. Tala till de yngre männen på samma sätt som du talar till bröder, som du älskar.

Behandla en äldre kvinna som din mor och flickor som dina systrar, och ha bara rena tankar om dem.

Församlingen bör kärleksfullt ta hand om de kvinnor som har blivit änkor, om de inte har någon annan som hjälper dem.

Om de har barn eller barnbarn, så är det dessa som bör ta ansvaret för dem. Omsorgen om andra bör börja i hemmet och där ska man ta hand om föräldrar som behöver hjälp. Det gläder Gud när barn visar sin tacksamhet mot de äldre.

Församlingen bör alltså ta hand om de änkor som är fattiga och ensamma och som sätter sitt hopp till Gud och ber till honom dag och natt.

De däremot som bara tänker på nöjen är redan döda fast de alltjämt lever.

Låt dem få veta detta så att de förstår att göra vad som är rätt.

Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och då särskilt sin egen familj när de behöver hjälp, har ingen rätt att säga att han är en kristen. Han förnekar sin tro och bär sig sämre åt än den som aldrig har kommit till tro.

En änka, som önskar bli medarbetare i församlingen, bör vara minst sextio år gammal och bara ha varit gift en gång.

10 Hon måste ha ett gott anseende och vara känd för sina goda gärningar. Har hon uppfostrat sina barn väl? Har hon tagit hand om främlingar och visat godhet mot andra kristna? Har hon hjälpt sjuka och behövande? Kort sagt, tar hon vara på varje tillfälle att göra gott?

11 Yngre änkor bör inte komma ifråga för denna uppgift, för det är troligt att de glömmer sitt löfte att bara tjäna Kristus när de så småningom vill gifta sig igen.

12 Då kommer de att känna fördömelse över att de har brutit sitt löfte.

13 Dessutom är det troligt att de blir lata och fördriver sin tid med att gå runt med skvaller från hus till hus och av nyfikenhet lägga sig i vad andra gör.

14 Därför tror jag att det är bättre att unga änkor gifter om sig och får barn och sköter sina egna hem. Då kan ingen tala illa om dem.

15 Jag är nämligen rädd för att några av dem redan har glidit bort från församlingen och blivit vilseledda av Satan.

16 Låt mig än en gång påminna dig om att en änkas släktingar måste ta hand om henne och inte lämna detta åt församlingen. Då kan församlingen i stället använda sina pengar till att hjälpa de änkor som är helt ensamma, och inte vet vart de annars ska vända sig.

17 Församlingsledare, som sköter sitt arbete bra, är värda ordentlig lön, och de bör bemötas med stor respekt, särskilt de som både förkunnar Guds ord och undervisar.

18 Skriften säger ju: Bind inte ihop munnen på oxen när den tröskar säden, låt den äta medan den arbetar. Och på ett annat ställe står det: Arbetaren är värd sin lön.

19 Lyssna inte på klagomål mot en ledare om det inte finns två eller tre vittnen som kan bekräfta dem.

20 Men om han verkligen har felat, bör han bli tillrättavisad inför hela församlingen, så att ingen annan följer hans exempel.

21 Med Gud och Herren Jesus och de heliga änglarna som vittnen befaller jag dig, att du ska göra detta, vare sig en sådan församlingsledare är en god vän till dig eller inte. Alla måste behandlas lika.

22 Ha aldrig bråttom när du ska välja ledare och medhjälpare, för om de inte håller måttet blir du medansvarig i deras synder. Och se till att du själv håller dig borta från all synd.

23 Ta också emot ett personligt råd. Drick inte längre bara vatten. Du är ju sjuk så ofta och då är det bättre för din mage med lite vin.

24 Vissa människors synder är fullt synliga redan här i livet, medan andras kommer att avslöjas först på domens dag.

25 På samma sätt är det med goda gärningar. En del ser man omedelbart, medan andra blir upptäckta långt senare.

O Livro

1 Timóteo 5

1Nunca censures com dureza um crente mais velho. Avisa­o como se fosse teu pai. Da mesma forma aos jovens fala­lhes como a irmãos. As mulheres mais velhas trata­as como mães, e as jovens como irmãs, com as mais puras intenções.

Conselhos acerca de viúvas, pastores e trabalhadores

Dá toda a atenção a qualquer viúva que não tem mais ninguém que cuide dela. Mas se ela tiver filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar bondade no seu lar e recompensar os seus pais, cuidando deles. É isto que agrada a Deus.

Mas a viúva que verdadeiramente está sozinha no mundo coloca a sua esperança em Deus, e continuamente gasta muito tempo em orações e súplicas. Mas a viúva que viva somente para o seu prazer está espiritualmente morta. Dá estas instruções à igreja para que as viúvas que a igreja suporta não sejam censuradas.

Portanto se alguém não tem cuidado dos seus parentes, principalmente daqueles com quem vive no seu próprio lar, está a contradizer a sua fé; está mesmo a ser pior do que muitos infiéis.

Aquela que pretenda estar incluída na lista de viúvas deverá ter pelo menos uns sessenta anos e ter sido fiel ao seu marido. 10 Deve gozar de estima em razão do bem que tiver praticado, se soube criar bem os seus filhos, se praticou a hospitalidade, se foi capaz de se tornar útil para com os outros crentes, se socorreu os aflitos, se, enfim, soube praticar toda a espécie de boas obras.

11 Mas as viúvas mais novas não deves incorporá­las em tal lista, porque os seus desejos físicos naturais ultrapassarão a sua devoção a Cristo e elas desejarão casar de novo. 12 Sujeitam­se assim à crítica, pelo facto de não terem sabido manter­se fiéis a Deus. 13 E além disso depressa se habituam a andar de casa em casa em mexericos, para além de se tornarem ociosas, metendo­se onde não são chamadas e falando do que não convém.

14 Portanto quanto a essas, mais novas, o melhor é que casem, tenham filhos e se ocupem das suas casas. E assim não darão aos inimigos do evangelho ocasião para dizerem mal. 15 Porque algumas até já se desviaram, tornando­se presa de Satanás.

16 Portanto se algum crente tem uma viúva na sua família, deve cuidar dela, e não deixar a igreja sobrecarregar­se com isso. Assim a igreja poderá tomar a seu cargo outras que vivem realmente sem o amparo de ninguém.

17 Os pastores da igreja, que cumprem zelosamente a sua missão, devem ser bem recompensados, principalmente os que se dedicam não só à pregação como também ao ensino. 18 Porque as Escrituras dizem: “Não amarrarás a boca de um boi que esteja pisando o grão”. E noutro lugar: “Todo o trabalhador merece um salário”.

19/20 Não aceites queixas contra um pastor, a não ser que seja con­firmada por duas ou três testemunhas. Se realmente houve pecado, que seja repreendido na presença de toda a igreja, para que os outros tam­bém tenham o temor devido a Deus.

21 Com toda a solenidade te mando, diante de Deus, diante de Jesus Cristo e dos seus santos anjos, que observes todos estes preceitos que aqui te exponho, nunca usando de fa­voritismos.

22 Não te decidas precipitadamente na escolha dum pastor, impondo­lhe as mãos. Não participes dos pecados dos outros. Conserva­te sempre afastado do mal.

23 Não bebas unicamente água; bebe também um pouco de vinho, pois faz­te bem às tuas frequentes indisposições.

24 Há pessoas cujos pecados são evidentes mesmo antes de serem julgados. Mas há outros que só se manifestam mais tarde. 25 Do mesmo modo também as boas acções normalmente tornam­se logo conhe­cidas. Mas ainda que assim não seja, elas não ficarão ocultas.