Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 22:1-21

Floden med livets vatten

1Han visade mig sedan en flod med livets vatten, klar som kristall, och den flöt fram från Guds och Lammets tron, 2mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad, och bladen från träden är läkemedel för folken.22:2 Jfr 1 Mos 2:9 och Hes 47:12.

3Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. 5Det ska aldrig mer bli någon natt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet.

6Efter det sa han till mig: ”Detta budskap är trovärdigt och sant. Herren, som är Gud över profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste hända.”

Jesus kommer snart

7”Se, jag kommer snart! Lycklig är den som tar vara på profetians ord i den här boken.”

8Det var jag, Johannes, som fick höra och se allt detta. När jag hade hört och sett allt föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig, 9men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på det som står i den här boken. Det är Gud du ska tillbe.” 10Och han sa till mig: ”Försegla inte profetians ord i den här boken, för tiden är nära. 11Den som är orättfärdig ska fortsätta att göra det som är orättfärdigt, och den som är oren ska fortsätta att orena sig. Men den som är rättfärdig ska fortsätta att vara rättfärdig, och den som är helig ska fortsätta att hålla sig helig.”

Inbjudan och varning

12”Se, jag kommer snart, och jag har med mig lön som ska ges till var och en efter hans gärningar. 13Jag är alfa och omega,22:13 Jfr 1:8 med not. den förste och den siste, början och slutet.”

14Lyckliga är de som tvättar sina dräkter rena,22:14 Att tvätta sina dräkter är att bli rättfärdig inför Gud genom tron på Jesus. Jfr 7:14. för de ska få rätt att äta av frukten från livets träd och gå in genom stadens portar. 15Men utanför står hundarna, de som har sysslat med ockultism, ägnat sig åt sexuell omoral, och mördarna, avgudadyrkarna och alla som har älskat lögnen och levt sitt liv i lögn.

16”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta för församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.22:16 Davids rotskott och hans ättling är en titel på Messias. Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt.

17Anden och bruden22:17 Se not till 12:9. säger: ”Kom!” Den som hör det ska också säga: ”Kom!” Den som är törstig ska komma, för den som vill får dricka av livets vatten22:17 Jfr Ps 36:10. helt gratis.

18Men jag vittnar för alla som lyssnar till det profetiska budskapet i den här boken: Om någon lägger till något till det, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken. 19Och om någon tar bort något från det profetiska budskapet i den här boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i den här boken.

20Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart!”

Amen. Kom, Herre Jesus!

21Nåd från Herren Jesus åt alla.

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 22:1-21

1Ginpakita man sa akon sang anghel ang suba nga ang iya tubig nagahatag sang kabuhi. Nagaigpat-igpat ini nga daw sa kristal, kag nagahalin sa trono sang Dios kag sang Karnero, 2kag nagailig sa tunga sang karsada sang siyudad. Sa pihak kag pihak nga higad sang suba may kahoy nga nagahatag sang kabuhi kag nagapamunga sing dose ka beses sa sulod sang isa ka tuig, kaisa kada bulan. Kag ang iya dahon ginagamit nga bulong para sa tanan nga tawo. 3Wala na sing bisan ano nga ginpakamalaot sang Dios nga makita sa sadto nga siyudad. Didto ang trono sang Dios kag sang Karnero, kag ang iya mga alagad magasimba sa iya. 4Makita na nila ang iya hitsura, kag ang iya ngalan isulat sa ila agtang. 5Wala na sing gab-i didto, gani indi na kinahanglan ang mga suga ukon ang sanag sang adlaw, kay ang Ginoong Dios amo na ang ila suga. Kag magadumala sila bilang mga hari sa wala sing katapusan.

Ang Pagbalik ni Jesus

6Nagsiling dayon ang anghel sa akon, “Ini nga mga pulong matuod kag masaligan. Ang Ginoong Dios nga nagapahayag sa iya mga propeta22:6 Ang Ginoong Dios… mga propeta: sa literal, Ang Ginoong Dios sang mga espiritu sang mga propeta. amo ang nagpadala sang iya anghel sa pagpakita sa iya mga alagad kon ano ang madali na lang nga magakalatabo.”

7Nagsiling si Jesus, “Madali na lang ako mag-abot! Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga ginasiling sang Dios sa sini nga libro.”

8Ako, si Juan, nakabati mismo kag nakakita sining mga butang nga akon ginsulat diri. Pagkatapos ko nga makita kag mabatian ini nga mga butang, nagluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita sa akon sang sini nga mga butang. 9Pero nagsiling siya sa akon, “Indi ka magsimba sa akon. Alagad man ako sang Dios nga pareho sa imo kag sa imo kapareho nga mga propeta, kag sang tanan nga nagatuman sa mga ginasiling sa sini nga libro. Ang Dios ang imo simbahon!” 10Kag nagsiling pa gid siya sa akon, “Indi pagtagua ang mga ginatagna sa sini nga libro, tungod kay madali na lang ini tanan magakalatabo. 11Ang mga malain magahimo pa gid sang malain, kag ang mga mahigko sing hunahuna magapadayon pa gid sa ila mahigko nga mga hunahuna. Pero ang mga tawo nga matarong kag matinlo ang ila kabuhi magapadayon gihapon sa paghimo sang maayo.”

12Nagsiling si Jesus, “Pamati kamo, indi na lang madugay kag magabalik na ako! Kag dal-on ko ang balos nga para sa kada isa suno sa iya mga binuhatan. 13Ako ang Alpha kag ang Omega, nga ang buot silingon, ang nahauna kag ang naulihi, ukon ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan.

14“Bulahan ang mga nagatinlo sang ila mga bayo22:14 Tan-awa ang 7:14. tungod kay tugutan sila nga magsulod sa mga puwertahan sang siyudad kag magkaon sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi. 15Pero mabilin sa guwa ang mga malain nga mga tawo:22:15 malain nga mga tawo: sa literal, mga ido. ang mga manugbabaylan, ang mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga manugpatay, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, kag ang tanan nga butigon.

16“Ako, si Jesus, nagsugo sa akon anghel agod isugid sa imo ini nga mga butang para sa mga iglesya. Kaliwat ako ni David kag ako ang masanag nga kabugwason.”22:16 kabugwason: sa English, morning star.

17Nagasiling ang Espiritu Santo kag ang babayi nga kalaslon, “Dali!” Kag ang tanan nga nagapalamati magsiling man, “Dali!” Ang bisan sin-o nga ginauhaw kag gusto mag-inom magpalapit kag magbaton sang tubig nga nagahatag sang kabuhi. Ini wala sing bayad.

Ang Katapusan nga mga Pulong ni Juan

18Ako, si Juan, nagapaandam gid sa kada isa nga nagapamati sa mga ginasiling sang sini nga libro. Ang bisan sin-o nga magdugang sa mga ginasiling diri, idugang man sang Dios sa iya silot ang mga kalalat-an nga nakasulat sa sini nga libro. 19Kag ang magbuhin sa mga ginasiling sang sini nga libro, kuhaon sang Dios ang iya parte sa ginsambit diri nga bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi. Kag indi siya pagpasudlon sa Balaan nga Siyudad nga nasambit man sa sini nga libro.

20Si Jesus amo ang nagapamatuod sa tanan nga nakasulat diri. Siling niya, “Matuod gid nga madali na lang ako magbalik.” Nagsiling man ako, “Kabay pa. Ginoong Jesus, magbalik ka na.”

21Kabay pa nga tanan kamo [nga mga katawhan sang Dios] pakamaayuhon ni Ginoong Jesus.