Uppenbarelseboken 1 – NUB & NRT

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 1:1-20

Inledning

1Detta är den uppenbarelse Gud gav Jesus Kristus för att visa sina tjänare vad som snart måste inträffa. Han gjorde det känt genom att skicka sin ängel till sin tjänare Johannes, 2som har vittnat om Guds ord och Jesus Kristus vittnesbörd, allt han har sett. 3Lycklig är den som läser upp, och lyckliga är de som hör denna profetias ord och tar vara på det som står skrivet i den. För tiden är nära.

Hälsningar till de sju församlingarna

4Från Johannes.

Till de sju församlingarna i provinsen Asien1:4 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet..

Nåd och frid från honom som är, som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron,1:4 Sju var fullkomlighetens tal. De sju församlingarna kan alltså syfta på alla församlingar, och Guds sju andar kan vara ett sätt att beskriva Guds fullkomliga Ande, eller de många olika sätt som Guds Ande verkar på. 5och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar.

Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom sitt blod. 6Han har gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Fader. Hans är äran och makten i all evighet, amen.

7Se! Han kommer med molnen,

och varje öga ska se honom,

också de som genomborrade honom.

Alla stammar på jorden

ska jämra sig för hans skull.

Ja, amen.

8”Jag är alfa och omega1:8 Alfa och omega är första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet.”, säger Herren Gud, han som är, som var och som kommer, den Allsmäktige.

Johannes får se Jesus i en syn

9Jag, Johannes, er bror, i Jesus delaktig i lidandet, kungariket och uthålligheten tillsammans med er, var nu på en ö som heter Patmos1:9 Patmos är en liten ö i östra Medelhavet som användes som straffkoloni av romarna. för Guds ords och Jesus vittnesbörds skull. 10Jag var i Anden på Herrens dag1:10 Herrens dag har ofta tolkats syfta på den dag då Jesus uppstod från de döda, men en troligare tolkning är att Johannes i synen fick förflytta sig fram till den eskatologiska, yttersta dagen, som Herrens dag är en vanlig benämning på och som utgör ett centralt tema i Uppenbarelseboken i stort. och hörde en stark röst bakom mig som lät som en trumpetstöt. 11Rösten sa: ”Skriv ner i en bokrulle allt du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.”

12När jag då vände mig om för att se vad det var för en röst som talade till mig, såg jag sju lampställ av guld. 13Mitt bland lampställen stod någon som liknade en Människoson1:13 Människoson är en titel på Kristus, hämtad från Dan 7:13-14.. Han var klädd i en mantel som gick ända ner till fötterna, och han hade ett bälte av guld över bröstet. 14Hans huvud och hår var vitt som snövit ull, och hans ögon var som eldslågor. 15Hans fötter liknade polerad koppar som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av stora vattenmassor. 16Han höll sju stjärnor i sin högra hand, och från hans mun kom det ut ett skarpt, dubbeleggat svärd, och hans ansikte lyste som solen när den är som starkast.

17När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa: ”Var inte rädd, jag är den förste och den siste, 18den som lever. Jag var död, men se, jag lever i all evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

19Skriv därför ner vad du har sett, det som är nu och det som kommer att hända i framtiden. 20Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand, och de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas budbärare1:20 Eller änglar., och de sju lampställen är de sju församlingarna1:20 Se not till v. 4..

New Russian Translation

Откровение 1:1-20

Приветствие семи церквам

1Откровение Иисуса Христа, данное Ему Богом для того, чтобы показать Своим слугам, что должно вскоре произойти. Он сообщил это откровение через Своего ангела Своему слуге Иоанну, 2и сейчас Иоанн как свидетель рассказывает обо всем, что он видел, — это слово Божье и свидетельство Иисуса Христа1:2 Это выражение означает и «свидетельство от Иисуса», и «свидетельство об Иисусе».. 3Блажен тот, кто читает, и те, кто слушают эти пророческие слова и исполняют их, потому что время уже близко.

4От Иоанна, семи церквам в провинции Азия1:4 Здесь имеется в виду римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции)..

Благодать и мир вам от Того, Кто есть, Кто был и Кто придет, и от семи духов,1:4 То есть семисложный Дух Божий. находящихся у Его престола, 5и от Иисуса Христа, истинного свидетеля, первенствующего1:5 Это слово в оригинале, включает в себя много значений. Оно говорит о том, что Иисус был первым среди воскресших, указывает на Его главенствующее положение среди них, а также говорит о том, что Он и является источником воскресения. среди воскресших из мертвых, и властелина царей земли.

Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. 6Он сделал нас царством и священниками Своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

7И вот Он придет с облаками1:7 Дан. 7:13.,

и увидит Его всякое око,

включая и тех, которые Его пронзили,

и все народы земли будут рыдать перед Ним1:7 Зах. 12:10, 12–14; Ин. 19:34..

Да будет так, аминь!

8«Я — Альфа и Омега1:8 Первая и последняя буквы греч. алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12)., — говорит Господь Бог, — Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет, Вседержитель!»

Видение Иоанна на острове Патмос

9Я, Иоанн, — ваш брат и соучастник в скорби, в царстве и стойкости в Иисусе. Находясь в заключении на острове, называемом Патмос1:9 Остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции., за слово Божье и за свидетельство об Иисусе, 10я был охвачен Духом в день Господень и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос.

11Голос сказал мне:

— Запиши в свиток всё, что ты видишь, и пошли это семи церквам: в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сарды, в Филадельфию и в Лаодикию.

12Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13Среди светильников стоял Некто, как бы Сын Человеческий1:13 Здесь говорится об Иисусе; выражение как бы Сын Человеческий перекликается с видением пророка Даниила, который увидел превознесенного Царя, Чье Царство вечно (см. Дан. 7:13). Когда Иисус называл Себя Сыном Человеческим, см. напр., Мат. 8:20, Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Даниила — Мессия.. Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14Волосы Его головы были белы, как отбеленная шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь1:14 См. Дан. 7:9.; 15ноги Его — как отполированная бронза1:15 См. Дан. 10:6; Иез. 1:7., раскаленная в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод1:15 См. Иез. 43:2.. 16Он держал в правой руке семь звезд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12.. 17Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мертвый.

Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

— Не бойся, Я — Первый и Последний1:17 Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в 2:8., 18Я жив! Я был мертв, но вот Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!

19Напиши обо всем, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдет потом. 20Тайна семи звезд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звезд — это ангелы1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как ангелы, и как вестники, то существует несколько толкований: 1) вестниками здесь названы руководители церквей; 2) представители церквей, которые повезли послания Иисуса, записанные Иоанном, в свои церкви; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Бога и отдельными церквами; и др. семи церквей, а семь светильников — это сами семь церквей.