Swedish Contemporary Bible

Nehemja 1:1-11

Muren byggs upp

(1:1—7:3)

Nehemja återvänder till Jerusalem

Dåliga nyheter från Jerusalem

1Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse.

I månaden kislev, under det tjugonde året1:1 Syftar troligen på den persiske kungen Artaxerxes I:s tjugonde regeringsår., var jag i Susans borg. 2Då kom Hanani, en av mina bröder, dit tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem om judarna som var kvar efter fångenskapen och hur det stod till i Jerusalem.

3De svarade mig: ”De som är kvar efter fångenskapen och befinner sig i provinsen är i nöd och vanära. Jerusalems mur är nedriven, och dess portar uppbrända.”

Nehemja ber för Israel

4När jag fick höra detta, satte jag mig ner och grät. Under flera dagar sörjde och fastade jag och bad till himlens Gud.

5Jag sa:

Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du håller förbundet och är nådig mot dem som älskar dig och håller dina bud. 6Låt ditt öra och dina ögon vara öppna för din tjänares bön, som din tjänare natt och dag ber för dina tjänare israeliterna. Jag bekänner de synder som vi israeliter har begått mot dig. Även jag och min fars familj har syndat mot dig. 7Vi har gjort mycket ont gentemot dig. Vi har inte lytt dina bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose.

8Kom ihåg vad du sa till din tjänare Mose: ’Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken, 9men om ni vänder tillbaka till mig och håller mina bud och följer dem, ska jag samla er igen, även om ni blivit förvisade bort till de mest avlägsna delar av världen. Jag ska samla dem och föra dem tillbaka till den plats jag har utvalt, där mitt namn ska bo.’

10De är ju dina tjänare och ditt folk som du befriat genom din stora makt och styrka. 11Herre, hör din tjänares bön och dina tjänares böner, deras som gläder sig i att frukta ditt namn. Ge nu mig, din tjänare, framgång och låt mig få möta välvilja inför denne man.”

Jag var vid den tiden kungens munskänk.

New Russian Translation

Неемия 1:1-11

Молитва Неемии об Иерусалиме

1Слова Неемии, сына Хахалии:

В месяце кислеве, в двадцатом году1:1 Поздней осенью 446 г. до н. э. правления царя Артаксеркса1:1 Артаксеркс I Лонгиман (Долгорукий) правил Персидской империей с 464 по 424 гг. до н. э., когда я находился в крепости города Сузы, 2Ханани – один из моих братьев, пришел из Иудеи с некоторыми другими людьми, и я расспросил их об уцелевших жителях Иудеи, которые вернулись из плена, и об Иерусалиме.

3Они сказали мне:

– Те, кто прошел через плен и вернулся в провинцию1:3 Или: «Те, кто остался в провинции и не пошел в плен»., сейчас в большой беде и бесчестии. Стена Иерусалима разрушена, а его ворота сожжены.

4Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я скорбел, постился и молился пред Богом небесным. 5Я говорил:

– Господи, Боже небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость к тем, кто любит Его и слушается Его повелений, 6да будут уши Твои внимательны и глаза Твои открыты, чтобы услышать молитву Твоего слуги, которой я молюсь перед Тобой день и ночь за Твоих слуг, народ Израиля. Я открыто признаюсь в грехах, которыми мы, израильтяне, включая меня и дом моего отца, согрешили против Тебя. 7Мы поступали перед Тобой нечестиво. Мы не слушались повелений, уставов и законов, которые Ты дал Своему слуге Моисею.

8Вспомни повеление, которое Ты дал Своему слуге Моисею, сказав: «Если вы нарушите верность, Я рассею вас среди народов, 9но если вы вернетесь ко Мне и станете слушаться Моих повелений, то даже если ваши изгнанники будут находиться на краю земли, Я соберу их оттуда и приведу на место, которое Я избрал обителью для Моего имени».

10Они – Твои слуги и Твой народ, который Ты искупил Своей великой силой и могучей рукой. 11Владыка, да будут уши Твои внимательны к молитве Твоего слуги и к молитве Твоих слуг, которые любят чтить Твое имя. Дай сегодня Твоему слуге успех, даровав ему расположение этого человека.

Я был виночерпием1:11 Виночерпий был одним из самых важных лиц при дворе, которому царь доверял свою жизнь. царя.