Swedish Contemporary Bible

Joel 1:1-20

Budskap om invadering och ödeläggelse

(1:2—2:17)

Gräshoppor

1Herrens ord kom till Joel, Petuels son:

2Hör här, ni äldste,

lyssna, alla som bor i landet!

Har något sådant hänt under hela er livstid

eller under era förfäders tid?

3Ni ska berätta detta för era barn,

och de ska berätta det för sina,

och deras barn vidare för nästa generation:

4Det som gräshopporna1:4 I grundtexten finns i denna vers, liksom i 2:25, fyra olika ord för gräshoppor, och översättningen av dem är osäker. lämnade kvar

åt gräsgnagarna upp,

det som gräsgnagarna lämnade kvar

åt gräsbitarna upp,

och det som gräsbitarna lämnade kvar

åt gräsätarna upp.

5Vakna, ni berusade, och gråt,

klaga, ni drinkare!

För det nya vinet

har ryckts bort från era läppar.

6Ett folk har invaderat mitt land,

starkt och oräkneligt,

med tänder som ett lejons

och kindtänder som en lejoninnas.

7Det har förstört min vingård

och brutit mina fikonträd,

skalat dem nakna och kastat bort barken

och lämnat grenarna vita.

8Klaga som en jungfru,

klädd i sorgdräkt efter sin ungdoms brudgum.

9Det är slut med mat- och dryckesoffren

i Herrens hus.

Herrens tjänare, prästerna, klagar.

10Fältet är förött,

marken klagar.

Säden är förstörd,

det nya vinet förtorkat,

och oljan sinar.

11Jordbrukarna står där med skam,

vinodlarna klagar

för vetets och kornets skull,

för åkerns skörd är förstörd.

12Vinstocken är förtorkad

och fikonträdet vissnat.

Granatträd, palmer, äppelträd,

alla markens träd har torkat ut

och människors glädje förtvinat.

Uppmaning till klagan

13Klä er i sorgdräkt och klaga,

ni präster!

Jämra er, ni som tjänar vid altaret!

Kom, vaka natten igenom i sorgdräkt,

ni min Guds tjänare!

För mat- och dryckesoffer

finns inte längre i er Guds hus.

14Utlys en helig fasta

och kalla till en högtidssamling.

Samla de äldste

och alla som bor i landet

till Herrens, er Guds hus,

och ropa till Herren.

15Ve, vilken dag!

Herrens dag är nära.

Den kommer som förödelse

från den Väldige.

16Har inte levebrödet tagits bort inför våra ögon,

och glädjen och fröjden i vår Guds hus?

17Utsädet ligger förtorkat under jordklumparna,

förrådshusen ligger i ruiner

och sädesmagasinen i spillror,

för säden har torkat bort.

18Hur stönar inte boskapen!

Boskapshjordarna irrar omkring,

då det finns inget bete för dem.

Även fårhjordarna lider.

19Till dig, Herre, ropar jag!

En eld har förtärt de öppna betesmarkerna

och en låga bränt upp alla träd.

20Till och med de vilda djuren ropar till dig,

för bäckarna är uttorkade,

och en eld har förtärt

de öppna betesmarkerna.

Luganda Contemporary Bible

Yoweeri 1:1-20

11:1 a Yer 1:2 b Bik 2:16Buno bwe bubaka bwa Mukama obwajjira Yoweeri mutabani wa Pesweri.

21:2 a Kos 5:1 b Kos 4:1 c Yo 2:2Muwulirize mmwe abakadde ba Isirayiri,

buli ali mu nsi naye awulirize.

Kino kyali kibaddewo mu biseera byammwe,

oba mu biseera bya bakitammwe?

31:3 Kuv 10:2; Zab 78:4Mukibuulire abaana bammwe,

nabo balikibuulira abaana baabwe,

nabo balikibuulira ab’emirembe egiriddawo.

41:4 Ma 28:39; Nak 3:15Ebibinja by’enzige ebisooka bye zitalidde,

enzige eziddirira zibirumbye,

ate ezo bye zireseewo,

enzige ento bye ziridde,

ate zino bye zireseewo,

enzige endala ne zibizikiririza ddala byonna!

51:5 Yo 3:3Muzuukuke, mmwe abatamiivu, mwekaabire amaziga;

mukube ebiwoobe mmwe mwenna abanywi b’omwenge,

mukube ebiwoobe kubanga akamwa kammwe

katuuse okwerabira omwenge omusu.

61:6 a Yo 2:2, 11, 25 b Kub 9:8Eggwanga lirumbye ensi yange,

ery’amaanyi ennyo era ery’abantu abatabalika.

Amannyo gaalyo gali ng’ag’empologoma,

n’amasongezo gaalyo ng’ag’empologoma enkazi.

71:7 a Is 5:6 b Am 4:9Eggwanga eryo lizikirizza emizabbibu gyange,

ne limalawo emitiini gyange.

Lisusumbudde ebikuta byagyo,

byonna biri ku ttaka,

amatabi gaagyo gasigadde gatukuuliridde.

81:8 nny 13; Is 22:12; Am 8:10Mukungubage nga nnamwandu omuto afiiriddwa bba,

ng’ayambadde ebibukutu olw’ennaku.

91:9 Kos 9:4; Yo 2:14, 17Ebiweebwayo eby’emmere ey’empeke n’ebiweebwayo eby’okunywa

tewakyali kirabikako mu nnyumba ya Mukama.

Bakabona abaweerereza mu maaso ga Katonda

bakungubaga.

101:10 a Is 24:4 b Kos 9:2Ennimiro ziweddemu ebirime;

ettaka likaze,

Emmere ey’empeke eweddewo,

omwenge omusu n’amafuta g’emizeeyituuni ne bibulira ddala.

111:11 a Yer 14:3-4; Am 5:16 b Is 17:11Mmwe abalimi mukwatibwe entiisa,

mmwe abalima emizabbibu mukaabe.

Mukaabire eŋŋaano ne sayiri,

kubanga ebyandikunguddwa byonna biweddewo.

121:12 Kag 2:19Omuzabbibu gukaze

n’omutiini guyongobedde.

Omukomamawanga, n’olukindu ne apo

n’emiti gyonna egy’omu nnimiro giwotose.

Abantu tebakyalina ssanyu.

Abantu bayitibwa Okwenenya

131:13 a Yer 4:8 b Yo 2:17 c nny 9Mmwe bakabona, mwesibe mwambale ebibukutu mukungubage.

Mmwe abaweereza ba Katonda wange ab’oku kyoto,

mweyale wansi awali ekyoto,

musule awo ekiro kyonna nga mukuba ebiwoobe,

kubanga mu nnyumba ya Katonda wammwe temukyali kiweebwayo kyonna,

eky’emmere ey’empeke oba eky’envinnyo.

141:14 a 2By 20:3 b Yon 3:8Mulangirire okusiiba okutukuvu

n’okukuŋŋaana mu maaso ga Katonda.

Muyite abakulu abakulembeze

n’abantu bonna ababeera mu nsi,

bajje mu nnyumba ya Mukama Katonda waabwe

bamukaabirire.

151:15 a Yer 30:7 b Is 13:6, 9; Yo 2:1, 11, 31Zitusanze olw’olunaku luli!

Kubanga olunaku lwa Mukama olw’entiisa lusembedde.

Lulijja, ng’okuzikiriza

okuva eri Ayinzabyonna.

161:16 a Is 3:7 b Ma 12:7Emmere tetuweddeeko

nga tulaba?

Essanyu n’okujaguza

mu nnyumba ya Katonda waffe tebikomye?

171:17 Is 17:10-11Ensigo ziwotokedde

mu ttaka,

amawanika makalu

n’ebyagi by’emmere bikaze,

kubanga emmere ey’empeke eweddewo.

18Ensolo nga zisinda!

Amagana gabuliddwa amagezi;

kubanga tewali muddo,

n’endiga nazo zidooba.

191:19 a Zab 50:15 b Am 7:4 c Yer 9:10Ayi Mukama, Ggwe gwe nkaabirira,

kubanga omuddo gwonna gumaliddwawo empiira,

n’emiti gyonna egy’omu nnimiro

nagyo giyidde.

201:20 a Zab 104:21 b 1Bk 17:7Ensolo ez’omu nsiko nazo zikukaabira okuziyamba,

emigga gikalidde,

ne gye ziriira, omuddo gwonna guyidde.