Swedish Contemporary Bible

Haggaj 1:1-14

Uppdraget att återuppbygga templet

1I kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden1:1 Den 29. aug. 520 f.Kr. Dareios regerade i Persien 522-486 f.Kr., kom Herrens ord genom profeten Haggaj till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

2Så säger härskarornas Herre: ”Detta folk säger att det ännu inte är dags att bygga upp Herrens hus igen.” 3Så kom Herrens ord genom profeten Haggaj: 4”Är det då dags för er själva att bo i panelade hus, när detta hus ligger i ruiner?”

5Så säger nu härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 6Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte druckna. Ni klär er men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar sin lön i en börs med hål.”

7Så säger härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 8Gå upp i bergen och hämta ner timmer, bygg upp mitt hus! Jag ska se på det med välvilja och visa min härlighet, säger Herren. 9Ni har hoppats på mycket men fått lite. Och när ni fört hem det har jag blåst bort det. Varför? säger härskarornas Herre. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni jäktar var och en med sitt eget hus. 10Därför har himlen hållit tillbaka sin dagg och jorden sin skörd. 11Jag har kallat fram en torka över landet och över bergen, över säd, vin och olja, över det som marken producerar, över människor och djur och över era händers arbete.”

12Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar lyssnade då till Herren, sin Gud, och till profeten Haggajs budskap som Herren, deras Gud, hade sänt, och folket fruktade Herren.

13Då förmedlade Haggaj, Herrens sändebud, detta budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14Och Herren inspirerade Serubbabel, Shealtiels son och ståthållare i Juda, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar, så att de kom och började bygga upp härskarornas Herres, sin Guds, tempel.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аггей 1:1-15

Повеление Вечного о восстановлении храма

1На втором году правления царя Дария1:1 Дарий I Великий (Гистасп) правил Персидской империей с 522 по 486 гг. до н. э., в первый день шестого месяца (29 августа 520 г. до н. э.), Зоровавелю, сыну Шеалтиила, наместнику Иудеи, и Иешуа, сыну Иехоцадака, главному священнослужителю, было слово Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. через пророка Аггея:

2– Так говорит Вечный, Повелитель Сил: Этот народ говорит: «Ещё не настало время строить дом Вечного».

3И было слово Вечного через пророка Аггея:

4– А вам разве время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах?

5Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Подумайте о своих путях. 6Вы посеяли много, а собрали мало. Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьёте, но не напиваетесь. Вы одеваетесь, но не в силах согреться. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелёк.

7Так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Подумайте о своих путях. 8Поднимитесь в горы, принесите дерева и постройте дом. Он будет Мне угоден, и Я прославлюсь, – говорит Вечный. – 9Вы ждали многого, но получилось мало. А то, что вы принесли домой, Я развеял. За что? – возвещает Вечный, Повелитель Сил. – За Мой дом, который лежит в развалинах, в то время как каждый из вас заботится лишь о своём доме. 10Поэтому небо над вами удержало росу, а земля удержала свой урожай. 11Я наслал засуху на поля и нагорья, на зерно, молодое вино и масло, на произведения земли, на людей, на скот и на труд ваших рук.

12И Зоровавель, сын Шеалтиила, с главным священнослужителем Иешуа, сыном Иехоцадака, и со всем остальным народом послушались голоса Вечного, их Бога, и слов пророка Аггея, потому что его послал Вечный, их Бог. И народ устрашился Вечного.

13Аггей, вестник Вечного, передал народу весть от Вечного:

– Я с вами, – возвещает Вечный.

14И Вечный пробудил дух наместника Иудеи Зоровавеля, сына Шеалтиила, дух главного священнослужителя Иешуа, сына Иехоцадака, и дух всего остального народа. Они пришли и начали трудиться в храме Вечного, Повелителя Сил, их Бога, 15в двадцать четвёртый день шестого месяца второго года правления царя Дария (21 сентября 520 г. до н. э.).