Swedish Contemporary Bible

Efesierbrevet 1:1-23

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel1:1 Eller sändebud. åt Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus.

Till de heliga i Efesos som är trogna i Kristus Jesus.

2Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Inledande hyllning till Gud

3Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse från den himmelska världen i Kristus, 4liksom han, innan världen skapades, utvalde oss att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek. 5Han har genom Jesus Kristus förutbestämt oss till att bli hans barn. Detta var hans vilja och beslut 6till pris och ära för den nåd han har skänkt oss i den Älskade. 7I honom är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse för våra överträdelser på grund av den rika nåd 8som han lät flöda över oss, med vishet och insikt. 9Han avslöjade nämligen sin hemliga1:9 Paulus använde ordet hemlig för att gå emot den religionsblandning som förekom i området och för vilken detta var en viktig term. plan för oss – det beslut om Kristus som han från början hade fattat. 10Det skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, både i himlen och på jorden.

11I honom har vi också fått vårt arv, eftersom vi är förutbestämda till det av honom som genomför allting efter sin vilja och sitt beslut. 12Detta var för att vi som var de första att börja hoppas på Kristus, skulle hylla och ära Gud. 13Men i honom har också ni fått höra det sanna budskapet, evangeliet som kan rädda er. Och i honom har också ni, efter att ha kommit till tro, fått den heliga Anden som ett sigill. 14Anden är garantin för vårt arv, att Guds eget folk ska friköpas och Gud hyllas och äras.

Paulus tackar för församlingen och ber om andlig vishet

15Ända sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga 16har jag ständigt tackat Gud när jag har bett för er. 17Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni lär känna honom mer. 18Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva, 19och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft 20som han lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,1:20 Jfr Ps 110:1. 21högt över alla härskare, makter, krafter och auktoriteter,1:21 Området där Efesos låg var känt för sin ängladyrkan, som benämningarna kan tänkas syfta på, och Paulus ville visa att änglarna står under Jesus. över alla namn som kan nämnas, såväl i den här tidsåldern som i den kommande. 22Allt lade han under hans fötter1:22 Se Ps 8:7., och honom som är huvud över allting gjorde han också till huvud för församlingen. 23Församlingen är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i allting.1:23 Jfr Jer 23:24.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эфесянам 1:1-23

Приветствие

1От Паула, посланника Исы аль-Масиха1:1 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке., избранного по воле Аллаха.

Святому народу Аллаха в Эфесе, верным последователям Исы аль-Масиха.

2Благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы аль-Масиха.

Духовные благословения для тех, кто в единении с аль-Масихом

3Хвала Богу и Отцу1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы аль-Масиха, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы аль-Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и аль-Масиха, раскрывая сходство их характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23). Повелителя нашего Исы аль-Масиха! Он благословил нас, объединившихся с аль-Масихом, всеми духовными благословениями небес. 4Ведь Он избрал нас ещё до создания мира, чтобы нам, посредством нашего единения с аль-Масихом, быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, 5по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Ису аль-Масиха стать усыновлёнными Им детьми. 6В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в аль-Масихе, возлюбленном Им. 7В единении с Ним мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати Аллаха, 8которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием 9Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощённому в аль-Масихе, 10чтобы в определённое время объединить всё на небесах и на земле под властью аль-Масиха.

11В единении с Ним мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Аллаха, совершающего всё согласно Своей воле и Своим целям, 12чтобы мы, первыми возложившие надежду на аль-Масиха, послужили к восхвалению прославленного Бога.

13Также и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив в аль-Масиха, были отмечены печатью Аллаха – обещанным Святым Духом, 14Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы прославленного Бога.

Молитва Паула о верующих в Эфесе

15Поэтому и я, услышав о вашей вере в Повелителя Ису и о вашей любви ко всему святому народу Аллаха, 16не перестаю благодарить за вас Аллаха, вспоминая вас в своих молитвах. 17Я молюсь, чтобы Бог нашего Повелителя Исы аль-Масиха, прославленный Небесный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение»., чтобы вы лучше познали Его. 18Я молюсь и о том, чтобы Аллах просветил ваши сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получит в наследство святой народ Аллаха, 19и каково безмерное величие Его могущества в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20Этой же силой Аллах произвёл действие и в аль-Масихе, когда воскресил Его из мёртвых и посадил по правую руку1:20 См. Заб. 109:1. от Себя на небесах, 21выше всяких начальств, властей, сил и господств и выше всякого звания, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22Аллах всё покорил под ноги аль-Масиха1:22 См. Заб. 8:7., поставил Его, владыку всего, главой вселенской общины Его последователей1:22 Вселенская община последователей аль-Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы аль-Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие с Аллахом на небесах.. 23Они вместе являются Его телом, полнотой аль-Масиха1:23 Или: «наполненным аль-Масихом»., Который наполняет Собой всё и вся.