2 Kungaboken 2 – NUB & CARST

Swedish Contemporary Bible

2 Kungaboken 2:1-25

Elias himmelsfärd

1Nu var tiden inne för Herren att hämta Elia upp till himlen i en stormvind. När Elia och Elisha lämnade Gilgal, 2sa Elia till Elisha: ”Stanna här, för Herren har sänt mig till Betel.” ”Nej, så sant Herren och du själv lever, jag ska inte lämna dig!” svarade Elisha.

Därför gick de tillsammans till Betel. 3Där kom profetskaran som höll till i Betel fram till Elisha och frågade: ”Vet du om att Herren i dag tänker ta din herre ifrån dig?” ”Ja”, sa Elisha till dem. ”Jag vet, men tala inte om det!”

4”Elisha, stanna kvar här, för Herren har sänt mig till Jeriko”, sa Elia. Men Elisha svarade som förra gången: ”Så sant Herren och du själv lever, jag ska inte lämna dig!” Därför gick de tillsammans till Jeriko.

5I Jeriko kom profetskaran som fanns där fram till Elisha och frågade: ”Vet du om att Herren i dag tänker ta din herre ifrån dig?” ”Ja”, sa Elisha till dem. ”Jag vet, men tala inte om det!” 6”Stanna här nu”, sa Elia sedan till Elisha, ”för Herren har sänt mig till floden Jordan.” Men Elisha svarade som förut: ”Så sant Herren och du själv lever, jag ska inte lämna dig!”

De gav sig alltså iväg tillsammans. 7Femtio man ur profetskaran stod på avstånd, mitt emot platsen där de två ställde sig vid Jordan. 8Elia tog då sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet med den. Då delade sig vattnet i floden, och de gick torrskodda över till andra sidan.

9”Vad vill du att jag ska göra för dig, innan jag blir hämtad härifrån?” frågade Elia när de gick över. ”Låt mig få dubbelt så mycket av den ande som du själv har”, bad Elisha. 10”Du har bett om något mycket svårt”, svarade Elia. ”Men om du ser när jag tas bort ifrån dig, då ska du få vad du begär, annars inte.”

11Medan de gick där och samtalade med varandra, kom plötsligt en vagn av eld och den drogs av hästar som också var av eld. Vagnen körde fram mellan dem och skilde dem åt och Elia fördes i en stormvind upp till himlen.

12Elisha såg det och ropade: ”Min far! Min far! Israels vagnar och ryttare!”

När Elia försvann ur sikte, rev Elisha sönder sin mantel. 13Sedan tog han upp Elias kvarlämnade mantel och gick tillbaka till Jordans strand. 14Där tog han manteln som fallit av honom och slog med den på vattnet.

”Var är Herren, Elias Gud?” frågade han. När Elisha slog på vattnet, delade det sig, och Elisha kunde gå över.

15”Anden som vilade över Elia är nu över Elisha!” sa profetskaran från Jeriko som stått på avstånd och sett på honom. Sedan gick de fram till Elisha och böjde sig ner på marken inför honom. 16De sa till honom: ”Herre, vi, dina tjänare, har femtio duktiga män bland oss. Låt dem gå och leta efter din mästare. Herrens Ande har kanske lyft upp honom på något berg eller kastat ner honom i en dal.” ”Nej, sänd inte ut dem”, svarade Elisha.

17Men de var så envisa att han till slut fick ge med sig: ”Låt dem gå och leta då”, sa han. Och femtio män skickades iväg, och de letade i tre dagar, men de hittade inte Elia.

18Elisha var fortfarande kvar i Jeriko när de kom tillbaka. ”Jag sa ju att ni inte skulle gå”, sa han.

Elisha

(2:19—8:15; 13:14-25)

Elisha renar Jerikos vatten

19Nu talade stadens män till Elisha: ”Staden ligger vackert, som du kan se, herre, men vattnet är mycket dåligt, och det ger missväxt2:19 Det hebreiska uttryckets innebörd är osäker. Den kan vara att landet var ofruktbart, men också att vattnet orsakade missfall eller t.o.m. hög barnadödlighet..” 20”Hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den”, sa profeten. De gav honom då vad han begärde. 21Han gick ut till vattenkällan, kastade saltet i den och sa: ”Så säger Herren: ’Jag har gjort vattnet friskt. Nu ska det inte längre förorsaka död eller missväxt.’ ”

22Från den stunden var vattnet friskt, precis som Elisha hade sagt.

Elisha blir hånad

23Från Jeriko fortsatte han till Betel. När han gick vägen fram, kom det ett gäng pojkar från staden och började driva med honom: ”Upp med dig, flintskalle, upp med dig, flintskalle!” 24Då vände han sig om, såg på dem och förbannade dem i Herrens namn, och genast kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av dem.

25Sedan gick Elisha till berget Karmel, innan han återvände till Samaria.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

4 Царств 2:1-25

Вознесение Ильёса

1Когда Вечный захотел вознести Ильёса на небо в вихре, Ильёс и Елисей шли из Гилгала. 2Ильёс сказал Елисею:

– Прошу, останься здесь. Вечный посылает меня в Вефиль.

Но Елисей сказал:

– Верно, как и то, что жив Вечный и жив ты сам, – я не оставлю тебя!

И они пошли в Вефиль. 3Ученики пророков из Вефиля вышли к Елисею и спросили:

– Знаешь ли ты, что Вечный возьмёт от тебя сегодня твоего господина?

– Да, я знаю, – ответил он. – Молчите.

4Ильёс сказал:

– Елисей, прошу, останься здесь. Вечный посылает меня в Иерихон.

Елисей ответил:

– Верно, как и то, что жив Вечный и жив ты сам, – я не оставлю тебя!

И они пошли в Иерихон. 5Ученики пророков из Иерихона подошли к Елисею и спросили его:

– Знаешь ли ты, что Вечный возьмёт от тебя сегодня твоего господина?

– Да, я знаю, – ответил он. – Молчите.

6Ильёс сказал ему:

– Прошу, останься здесь. Вечный посылает меня к Иордану.

Елисей ответил:

– Верно, как и то, что жив Вечный и жив ты сам, – я не оставлю тебя!

И они вместе пошли дальше. 7Пятьдесят пророческих учеников пришли и встали поодаль напротив них, когда оба они остановились у Иордана. 8Ильёс снял плащ, скатал его и ударил им по воде. Вода разомкнулась вправо и влево, и они оба переправились по сухой земле. 9Когда они переправились, Ильёс сказал Елисею:

– Скажи, что мне для тебя сделать, прежде чем я буду взят от тебя?

– Дай мне унаследовать твой дух в двойной мере, – ответил Елисей.

10– Трудного просишь, – сказал Ильёс. – Если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то случится по-твоему, а если нет, то не случится этого.

11Когда они ещё шли и разговаривали, внезапно явились огненная колесница и огненные кони и разлучили их, и Ильёс вознёсся в вихре на небо. 12Елисей смотрел на это и кричал:

– Отец мой! Отец мой! Колесница и конница Исроила!

А когда он уже не мог его видеть, то взялся за одежду и в глубокой скорби разорвал её. 13Он подобрал плащ, который упал с Ильёса, пошёл назад и встал на берегу Иордана. 14Он взял тот упавший плащ и ударил им по воде.

– Где сейчас Вечный, Бог Ильёса? – сказал он.

Когда он ударил по воде, она разомкнулась вправо и влево, и он переправился через реку. 15Ученики пророков из Иерихона, которые видели это, сказали:

– Дух Ильёса перешёл на Елисея.

Они вышли ему навстречу и поклонились ему до земли.

16– У нас, твоих рабов, есть пятьдесят крепких мужчин, – сказали они. – Позволь, они пойдут и поищут твоего господина. Может быть, Дух Вечного подхватил его и бросил на одной из гор или в одной из долин?

– Нет, – ответил Елисей. – Не посылайте их.

17Но они настаивали, пока он не сдался и не сказал:

– Пошлите их.

И они послали пятьдесят мужчин, которые искали три дня, но не нашли Ильёса. 18Когда они вернулись к Елисею, который оставался в Иерихоне, он сказал им:

– Разве я не говорил вам не ходить?

Чудеса Елисея

19Жители города сказали Елисею:

– Господин, как ты видишь, этот город расположен хорошо, но вода тут плохая и земля бесплодна.

20– Принесите мне новую чашу, – сказал он, – и положите в неё соли.

Они принесли ему. 21Он вышел к источнику и бросил в него соль, говоря:

– Так говорит Вечный: «Я очистил эту воду. Никогда впредь не будет от неё ни смерти, ни бесплодия».

22И по сегодняшний день вода остаётся здоровой по слову, которое сказал Елисей.

23Оттуда Елисей пошёл в Вефиль. Когда он шёл по дороге, из города вышло несколько подростков, которые стали смеяться над ним:

– Иди отсюда2:23 Или: «Возносись», что вероятно было намёком на вознесение Илии (см. ст. 11)., лысый! – кричали они. – Иди отсюда, лысый!

24Он обернулся, посмотрел на них и проклял их во имя Вечного. И из леса вышли две медведицы и растерзали из них сорок два ребёнка.

25А он пошёл к горе Кармил и оттуда вернулся в Сомарию.