Swedish Contemporary Bible

1 Thessalonikerbrevet 1:1-10

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna. och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus1:1 Se not till Matt 1:1..

Nåd och frid åt er.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

2Vi tackar alltid Gud för er alla och ber ständigt för er, 3för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.

4Vi vet, syskon1:4 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet., Guds älskade, att han har utvalt er. 5Det evangelium vi förkunnar kom inte till er bara med ord, utan med kraft och den heliga Anden och fullt övertygande. Ni vet ju vad vi gjorde bland er och för er. 6Ni följde vårt exempel, och därmed också Herrens exempel, genom att ni var villiga att lida, då ni nu tagit emot ordet med den glädje som den heliga Anden ger. 7På det sättet blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Achaia1:7 Makedonien och Achaia var två romerska provinser i nuvarande Grekland., 8för ni har låtit Herrens ord höras, inte bara i Makedonien och Achaia, utan er tro har blivit känd överallt. Vi behöver inte säga någonting, 9för alla berättar själva om hur ni tog emot oss och vände er bort från avgudar för att tjäna den levande och sanna Guden 10och vänta på hans Son från himlen – Jesus, som Gud uppväckte från de döda och som räddar oss från den kommande vreden.

New Russian Translation

1 Фессалоникийцам 1:1-10

1От Павла, Силуана1:1 Силуан – по всей вероятности, Силуан и Сила (см. Деян. 15:22) – это одно и то же лицо. и Тимофея.

Церкви в Фессалонике, принадлежащей Богу Отцу и Господу Иисусу Христу.

Благодать и мир вам!

Благодарность Богу за веру фессалоникийцев

2Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, 3постоянно помня о делах вашей веры, о труде, который вы совершаете по любви, и о вашей стойкости в надежде на нашего Господа Иисуса Христа перед Богом, нашим Отцом.

4Бог любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас! 5Потому что наша Радостная Весть пришла к вам не только как слова, но в ней были и сила Святого Духа, и полная уверенность в ее истине. Вы знаете и то, какими мы были для вас, находясь с вами. 6И вы стали подражать нам и Господу и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Христе с радостью, данной вам Святым Духом. 7Вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахаии1:7 Выражение «Македония и Ахаия» обозначало Грецию в целом., 8и слово Господа, таким образом, распространилось от вас не только в Македонии и Ахаии, но и повсюду разошлась весть о вашей вере в Бога, и нам уже ничего и не нужно говорить. 9Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему 10и ожидать с небес Его Сына, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, Который избавляет нас от приближающегося Божьего гнева.