1 Petrusbrevet 5 – NUB & HLGN

Swedish Contemporary Bible

1 Petrusbrevet 5:1-14

Råd till församlingsledare och ungdomar

1Nu en förmaning till er som är ledare i församlingen. Jag är ju själv församlingsledare och vittne till Kristus lidanden och ska också få dela Kristus härlighet som kommer att uppenbaras.

2Var herdar för Guds hjord som han har satt er att leda, och vaka över den, inte därför att ni måste utan därför att ni själva vill. Det är så Gud vill ha det. Gör det inte för egen vinning, utan därför att ni vill tjäna helhjärtat. 3Uppträd inte som härskare över dem som anförtrotts åt er, utan gå före med gott exempel för hjorden. 4Då ska ni, när den högsta herden uppenbarar sig, få en härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

5Ni som är unga, underordna er de äldre. Men för er alla gäller att klä er i ödmjukhet, för

”Gud står emot de stolta,

men de ödmjuka visar han nåd.”5:5 Se Ords 3:34.

6Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när tiden är inne. 7Lämna alla bekymmer till honom, för han tar hand om er.

Var på er vakt

8Var nyktra och tänk klart. Djävulen, er fiende, stryker omkring som ett rytande lejon och letar efter någon att sluka. 9Stå emot hans angrepp och håll fast vid er tro. Kom ihåg att alla troende i världen får gå igenom samma lidanden.

10Gud har i all sin nåd kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus, och efter en kort tid som ni behöver lida ska han upprätta er och ge er kraft, stödja er och ge er fasthet. 11Hans är makten i all evighet, amen.

Slutord

12Jag har skrivit detta brev till er med hjälp av Silvanus, en pålitlig, troende bror som jag anser att han är. Jag ville med dessa korta rader förmana er och vittna om denna Guds sanna nåd, som ni alltid ska hålla fast vid.

13Församlingen i Babylon5:13 Babylon var antagligen ett kodnamn för Rom Jfr Upp. 14-18., som är utvald som ni, hälsar till er. Markus, min son5:13 Det grekiska uttrycket syftar förmodligen på min medhjälpare., hälsar också till er. 14Hälsa varandra med en kärlekskyss.5:14 Se not till Rom 16:16.

Frid åt er alla som är i Kristus.

Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 5:1-14

Mga Bilin sa mga Manugdumala sang mga Tumuluo kag sa mga Bataon pa

1Kamo nga mga manugdumala sang mga tumuluo, may ihambal ako sa inyo. Bilang isa man ka manugdumala sang mga tumuluo, nga nakakita mismo sang mga pag-antos ni Cristo kag manug-ambit man sang iya gahom kag dungog kon mag-abot siya, nagapakitluoy ako sa inyo nga 2tatapon ninyo sing maayo ang mga katawhan sang Dios nga ara sa inyo. Pareho sila sa mga karnero kag kamo amo ang mga manugbantay sa ila. Dapat kinabubut-on gid ang inyo pagtatap sa ila kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, indi nga napilitan lang kamo ukon may ginapaabot kamo nga suhol, kundi tungod kay gusto gid ninyo nga makabulig sa ila. 3Indi kamo magpakahari-hari sa mga tumuluo nga gintugyan sa inyo nga tatapon, kundi mangin sulundan kamo nila. 4Kag sa pag-abot ni Cristo nga amo ang Pangulo nga Manugbantay, mabaton ninyo ang balos nga matahom gid kag indi madula hasta san-o.

5Kag kamo nga mga bataon pa, magpasakop kamo sa mga tigulang. Kag kamo tanan nga mga tumuluo, magpaubos kamo kag mag-alagad sa isa kag isa, kay nagasiling ang Kasulatan, “Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginakaluoyan niya ang mapainubuson.”5:5 Hul. 3:34. 6Gani magpasakop kamo sa gahom sang Dios, kay magaabot ang adlaw nga padunggan niya kamo. 7Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga palaligban kay nagakabalaka siya sa inyo.

8Magpugong kamo sang inyo kaugalingon kag magbantay! Kay ang inyo kaaway nga si Satanas nagalibot-libot pareho sang leon nga nagangurob kag nagapangita sang tulukbon. 9Palig-una ninyo ang inyo pagtuo sa Dios kag pamatuki ninyo si Satanas. Dumduma ninyo nga indi lang kamo ang nagaantos kundi pati man ang tanan nga utod ninyo kay Cristo sa kalibutan. Ini nga mga pag-antos, nga ang katuyuan sini dapat matuman,5:9 nga ang katuyuan sini dapat matuman: ukon, nga dapat makompleto. ginaeksperiensya man nila. 10Malip-ot lang nga tion ang inyo pag-antos. Pagkatapos sina ang Dios amo ang magabulig sa inyo agod wala na sing kulang sa inyo kabuhi, kag siya ang magapalig-on kag magapabaskog sa inyo. Kay siya ang ginahalinan sang tanan nga pagpakamaayo, kag ginpili niya kamo agod makaambit man kamo sang iya wala sing katapusan nga gahom kag dungog paagi sa inyo paghiusa kay Cristo. 11Dayawon siya sa iya gahom nga wala sing katapusan. Amen.

Katapusan nga Pagpangamusta

12Ginsulat ko sa inyo ini nga malip-ot nga sulat sa bulig ni Silvanus. Utod ta siya kay Cristo kag masaligan gid. Kabay pa nga paagi sa sulat nga ini napabaskog ko kamo kag napamatud-an ko ang kaayo sang Dios sa aton. Magpabilin kamo sa iya kaayo.

13Ang mga tumuluo sa Babilonia5:13 Babilonia: Posible ang ginatumod diri amo ang Roma. nagapangamusta sa inyo. Sila pareho man sa inyo nga ginpili sang Dios nga mangin iya mga anak. Si Marcos nga ginakabig ko nga akon anak nagapangamusta man sa inyo. 14Magkamustahanay kamo nga may Kristohanon nga paghigugma.5:14 Kristohanon nga paghigugma: sa literal, halok sang paghigugma.

Kabay pa nga ang paghidaet5:14 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. ara sa inyo, tanan kamo nga ara kay Cristo.