Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 3:1-24

Adam och Eva syndar

1Ormen var det listigaste av alla vilda djur som Herren Gud hade skapat. Ormen frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” 2”Vi får äta frukt av träden”, svarade kvinnan. 3”Det är bara av trädet mitt i trädgården som vi inte får äta. Gud har sagt att vi inte får äta eller ens röra dess frukt, för då kommer vi att dö.” 4Ormen svarade: ”Ni kommer visst inte att dö! 5Gud vet att den dag ni äter av frukten kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud3:5 Eller: gudar, med kunskap om gott och ont.”

6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och det var vackert och lockande, eftersom det gav vishet. Hon åt av frukten och gav också till sin man, som var med henne, och han åt. 7Då öppnades deras ögon, och de insåg att de var nakna. Därför band de ihop fikonlöv runt höfterna för att skyla sig.

8När de den kvällen, i den svala kvällsvinden, hörde Herren Gud vandra omkring i trädgården, gömde de sig för honom bland träden. 9Herren Gud ropade till Adam: ”Adam, var är du?” 10Adam svarade: ”Jag hörde dig i trädgården, och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11”Vem har talat om för dig att du är naken?” frågade Gud. ”Har du ätit av frukten från trädet som jag förbjöd dig att äta av?” 12Adam svarade: ”Kvinnan, som jag fick av dig, gav mig av trädet, och jag åt.”

13Då sa Herren Gud till kvinnan: ”Vad har du gjort?” ”Ormen lurade mig, och jag åt”, svarade hon. 14Herren Gud sa till ormen: ”Eftersom du gjorde detta,

ska du vara förbannad

och skild från alla husdjur

och vilda djur på hela jorden.

På din buk ska du kräla

och jord ska du äta så länge du lever.

15Jag ska sätta fiendskap

mellan dig och kvinnan

och mellan din avkomma3:15 Bokstavligen din säd. Se not till 1 Mos 12:7 och hennes.

Han kommer att krossa ditt huvud,

och du kommer att hugga3:15 Hebreiskan använder samma ord för krossa och hugga. honom i hälen.”

16Till kvinnan sa han:

”Din möda under havandeskapet ska jag göra stor.

Du kommer att föda barn under smärta.

Du kommer att åtrå din man,

och han kommer att råda över dig.”

17Till Adam sa han: ”Eftersom du lyssnade till din hustru och åt av trädet, fast jag förbjudit dig och sagt att du inte fick,

låter jag en förbannelse vila över marken för din skull.

Hela ditt liv kommer du att få skaffa ditt uppehälle med möda.

18Marken ska ge dig tistlar och törnen,

och du ska äta dess växter.

19Hela livet ända tills du dör

kommer du att få svettas och kämpa för ditt bröd.

Sedan kommer du att återvända

till den jord du kommit ifrån,

för du formades av jord,

och jord ska du en gång åter bli.”

20Mannen kallade sin hustru Eva3:20 Namnet kommer från hebreiskans verb för leva., för han sa: ”Hon ska bli mor till alla som lever.” 21Och Herren Gud gjorde kläder av djurhudar åt Adam och hans hustru.

22Herren Gud sa: ”Eftersom människan har blivit som en av oss, med kunskap om det goda och det onda, får hon inte ta och äta också av livets träd och så leva i evighet.” 23Därför visade Herren Gud ut dem ur Edens trädgård och skickade bort dem för att bruka den jord de hade skapats av. 24Herren drev ut människan och öster om Edens trädgård placerade han keruberna3:24 Himmelska väsen, som vanligen avbildas med vingar och som framträder med uppdrag att bl.a. beskydda det heliga (jfr t.ex. 2 Mos 25:18-22). och ett flammande svärd för att skydda vägen till livets träd.

New Russian Translation

Бытие 3:1-24

Начало греха

1Из всех диких зверей, которых создал Господь Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину:

– Правда ли Бог сказал: «Не ешьте ни с какого дерева в саду»?

2Женщина ответила змею:

– Мы можем есть плоды с деревьев сада, 3но Бог сказал: «Не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете».

4– Нет, вы не умрете, – сказал змей женщине. 5– Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог3:5 Или: «как боги»., познав добро и зло3:5 Или: «узнав все», также в ст. 3:22..

6Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости; и она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. 7Их глаза открылись, и они поняли, что наги; тогда они сшили себе повязки из листьев инжира.

8Подул ветерок3:8 Букв.: «В ветре дня». Это выражение указывает на вечернюю прохладу. Однако слово, стоящее в тексте оригинала, переводится и как ветер, и как дух, и потому оно здесь также говорит о приближении Бога., и они услышали, как Господь Бог ходит3:8 Они услышали, как Господь Бог ходит – или: «Они услышали голос Господа Бога, ходящего, … ». по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9но Господь Бог воззвал к Адаму:

– Где ты?

10Адам ответил:

– Я услышал Тебя3:10 Я услышал Тебя – или: «Я услышал Твой голос». в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался.

11Он спросил:

– Кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды дерева, с которого Я запретил тебе есть?

12Адам ответил:

– Женщина, которую Ты дал мне, чтобы она была со мной, – это она дала мне плод с того дерева, и я съел его.

13Тогда Господь Бог сказал женщине:

– Что же ты сделала?

Женщина ответила:

– Змей обманул меня, вот я и ела.

14Тогда Господь Бог сказал змею:

– За то, что ты сделал это,

проклят ты больше любого скота

и всех диких зверей!

Ты будешь ползать на брюхе,

ты будешь есть прах

во все дни твоей жизни.

15Я положу вражду

между тобой и женщиной

и между твоим потомком и ее потомком3:15 Еврейский термин «семя» – ключевой термин в Ветхом Завете. Он имеет форму единственного числа, но может указывать как на одного потомка человека, так и на все его потомство в целом. Весьма вероятно, что в большинстве случаев эта двусмысленность применялась намеренно. В данном переводе этот термин либо переводится буквально как «семя», либо как «потомок», «потомки» или «потомство» в зависимости от текстуального и богословского контекста.:

он будет поражать тебя в голову,

а ты будешь жалить его в пяту3:15 Эти слова служат пророчеством об Иисусе Христе (см. Гал. 4:4; 1 Ин. 3:8)..

16А женщине Он сказал:

– Я мучительной сделаю беременность твою:

в страдании ты будешь рожать детей.

Ты будешь желать мужа,

и он будет властвовать над тобою.

17Адаму же Он сказал:

– Так как ты послушался жены и съел плод с дерева,

о котором Я велел тебе: «Не ешь от него»,

проклята из-за тебя земля:

в тяжком труде ты будешь питаться от нее

во все дни твоей жизни.

18Она произрастит тебе колючки и сорняки,

ты будешь питаться полевыми злаками.

19В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб,

пока не вернешься в землю,

из которой был взят;

потому что ты – прах,

и в прах ты вернешься.

20Адам назвал свою жену Ева3:20 Возможное значение этого имени (евр.: «Хавва»): «жизнь»., потому что она стала матерью всех живущих.

21Господь Бог сделал одежды из кожи и одел в них Адама и его жену. 22Потом Господь Бог сказал:

– Познав добро и зло, человек стал теперь как один из Нас. Нельзя, чтобы он протянул руку, и, сорвав плод также и с дерева жизни, съел его и стал жить вечно.

23И Господь Бог изгнал его из сада Эдем, чтобы он трудился на земле, из которой был взят. 24Изгнав человека, Он поставил на востоке от сада3:24 Или: «перед садом». Эдем херувимов3:24 Херувим – один из высших ангельских чинов. и вращающийся пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни.