Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 48:1-14

Psalmul 48

O cântare. Un psalm al fiilor lui Korah.

1Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă,

în cetatea Dumnezeului nostru, muntele Lui cel sfânt!

2Frumoasă înălțime,

bucuria întregului pământ,

este muntele Sion,

în părțile îndepărtate ale nordului, cetatea Marelui Împărat!

3În palatele ei, Dumnezeu Se face cunoscut ca fiind întăritura ei.

4Iată că regii se adunaseră

și înaintaseră cu toții,

5dar când au văzut cetatea, au înlemnit,

s‑au îngrozit și s‑au grăbit să fugă.

6I‑a apucat un cutremur acolo,

un chin precum al celei care naște.

7Cu vântul de răsărit

ai sfărâmat corăbiile de Tarșiș7 Sau: corăbiile negustorilor; Tarșiș era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „corabie de Tarșiș“ era una solidă, în stare să transporte marfă la distanțe mari..

8Ceea ce am auzit, am și văzut

în cetatea Domnului Oștirilor,

în cetatea Dumnezeului nostru:

Dumnezeu o întărește pe vecie! Selah

9Dumnezeule, la îndurarea Ta ne gândim

în mijlocul Templului Tău!

10Dumnezeule, așa cum este Numele Tău,

tot astfel și lauda Ta ajunge până la marginile lumii.

Dreapta Ta este plină de dreptate.

11Muntele Sion se bucură

și satele lui Iuda se înveselesc

datorită judecăților Tale.

12Ocoliți Sionul, înconjurați‑l,

numărați‑i turnurile!

13Admirați‑i fortificațiile,

străbateți‑i13 Sensul termenului ebraic este nesigur. citadelele,

ca să povestiți generației următoare!

14Acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru pentru veci de veci!

El ne va conduce până la moarte!