Nouă Traducere În Limba Română

Osea 12

1„Efraim se hrăneşte cu vânt;
    toată ziua aleargă după vântul de răsărit
        şi înmulţeşte minciuna şi violenţa.
El a încheiat legământ cu Asiria
    şi a dus uleiul de măsline în Egipt.
Domnul are o acuză de adus lui Iuda;
    El îl va pedepsi pe Iacov[a] după umbletele lui
        şi îi va răsplăti după faptele lui.
Încă din pântece el l-a apucat pe fratele său de călcâi,
    iar când a fost în putere s-a luptat cu Dumnezeu.
S-a luptat cu Îngerul şi a biruit;
    a plâns şi s-a rugat de El.
El l-a găsit la Betel
    şi acolo a vorbit cu noi[b]
Domnul, Dumnezeul Oştirilor[c],
    Care este cunoscut ca Domnul.
Cât despre tine, întoarce-te la Dumnezeul tău,
    păstrează dragostea şi dreptatea
        şi nădăjduieşte neîncetat în Dumnezeul tău.

Efraim este un negustor
    care are[d] în mână o cumpănă înşelătoare;
        îi place să jecmănească.
Efraim zice:
    «M-am îmbogăţit! Am făcut avere!
În tot ce am obţinut, nimeni nu mi-ar putea găsi
    vreo vină care să-mi fie considerată păcat![e]»

Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
    din ţara Egiptului[f].
Te voi face să locuieşti iarăşi în corturi,
    ca în zilele de sărbătoare!
10 Eu le-am vorbit profeţilor;
    Eu am înmulţit viziunile
        şi am vorbit în pilde prin profeţi.

11 Este Ghiladul nelegiuit?
    Cu siguranţă va ajunge un nimic!
Ei jertfesc boi la Ghilgal,
    de aceea altarele lor vor ajunge mormane de pietre
        pe brazdele câmpului.
12 Iacov a fugit în ţara Aramului[g].
    Israel a muncit pentru o soţie;
        pentru o nevastă a păzit el oile.
13 Domnul l-a scos pe Israel din Egipt printr-un profet;
    printr-un proroc a fost el păzit.
14 Amarnic L-a mai mâniat Efraim pe Dumnezeu!
    Dar Stăpânul său va lăsa asupra lui vina sângelui vărsat
        şi-i va răsplăti pentru batjocura adusă.“

Footnotes

  1. Osea 12:2 Iacov înseamnă cel care ţine de călcâi, însă în sens figurat înseamnă înşelător
  2. Osea 12:4 TM; LXX, Siriacă: cu el
  3. Osea 12:5 Ebr.: YHWH Elohe Ha-Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
  4. Osea 12:7 Sau: Canaan are; în limba ebraică, prin Canaan se înţelege şi negustor, deoarece fenicienii, locuitorii coastei Canaanului, erau vestiţi ca negustori; probabil un joc de cuvinte, cu intenţia de a arăta că Efraim nu este mai bun decât canaaniţii
  5. Osea 12:8 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: Dar tot ce a obţinut nu-i va fi de nici un folos / din pricina păcatului pe care l-a comis.
  6. Osea 12:9 Sau, cf. LXX: tău, / Care te-am scos din ţara Egiptului.
  7. Osea 12:12 Sau: Padan-Aram; sau: Aram-Naharayim (vezi Gen. 28:2 şi nota); NV Mesopotamiei

New International Reader's Version

Hosea 12

1The people of Ephraim look to others for help.
    It’s like chasing the wind.
The wind they keep chasing
    is hot and dry.
They tell more and more lies.
    They are always hurting others.
They make a peace treaty with Assyria.
    They send olive oil to Egypt to get help.
The Lord is bringing charges against Judah.
    He will punish Jacob’s people
    because of how they act.
He’ll pay them back
    for the evil things they’ve done.
Even before Jacob was born,
    he was holding on to his brother’s heel.
When he became a man,
    he struggled with God.
At Peniel he struggled with the angel and won.
    Jacob wept and begged for his blessing.
God also met with him at Bethel.
    He talked with him there.
He is the Lord God who rules over all.
    His name is the Lord.
People of Jacob, you must return to your God.
    You must hold on to love and do what is fair.
    You must trust in your God always.

You are like a trader who uses dishonest scales.
    You love to cheat others.
People of Ephraim, you brag,
    “We are very rich.
    We’ve become wealthy.
And no one can prove we sinned
    to gain all this wealth.”

The Lord says,

“I have been the Lord your God
    ever since you came out of Egypt.
But I will make you live in tents again.
    That is what you did when you celebrated
    the Feast of Booths in the desert.
10 I spoke to the prophets.
    They saw many visions.
    I gave you warnings through them.”

11 The people of Gilead are evil!
    They aren’t worth anything!
Gilgal’s people sacrifice bulls to other gods.
    Their altars will become like piles of stones
    on a plowed field.
12 Jacob ran away to the country of Aram.
    There Israel served Laban to get a wife.
    He took care of sheep to pay for her.
13 The prophet Moses brought Israel up from Egypt.
    The Lord used him to take care of them.
14 But Ephraim’s people have made the Lord very angry.
    Their Lord will hold them accountable for the blood they’ve spilled.
    He’ll pay them back for the shameful things they’ve done.