Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 31

Vai de cei ce se încred în Egipt!

1Vai de cei ce se coboară în Egipt pentru ajutor,
    bazându-se pe cai!
Vai de cei ce-şi pun încrederea în mulţimea carelor
    şi în marea putere a călăreţilor
şi nu privesc spre Sfântul lui Israel,
    nu caută ajutor la Domnul!
Dar şi El este înţelept şi poate aduce dezastru.
    El nu-Şi retrage cuvintele,
ci se va ridica împotriva neamului de răufăcători
    şi împotriva celor ce-i ajută pe cei ce săvârşesc nelegiuirea.
Egiptenii sunt doar oameni, nu Dumnezeu!
    Caii lor sunt doar carne, nu duh!
Când Domnul Îşi întinde mâna,
    cel ce ajută se va împiedica, iar cel ajutat va cădea
        şi amândoi vor pieri împreună.

Căci Domnul mi-a vorbit astfel:

«Ca un leu,
    ca un leu tânăr ce mârâie asupra prăzii,
– iar când e chemată o ceată de păstori împotriva lui
    nu se teme de strigătul lor
        şi nu-i pasă de zgomotul făcut de ei –
aşa va coborî Domnul Oştirilor
    să se lupte pe muntele Sion, pe dealul Său.
Cum îşi întind păsările aripile,
    aşa va ocroti Domnul Oştirilor Ierusalimul;
îl va ocroti şi-l va elibera,
    îl va cruţa[a] şi-l va scăpa.»

Întoarceţi-vă la Cel de la Care v-aţi abătut atât de mult, israeliţilor! Căci în ziua aceea fiecare îşi va arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care vi i-au făcut mâinile voastre păcătoase.

«Asiria va pieri printr-o sabie care nu este a unui om;
    o sabie care nu este a unui muritor o va nimici!
Vor fugi de sabie,
    iar tinerii lor vor fi puşi la muncă forţată.
Fortăreaţa sa va cădea din cauza terorii
    şi, la vederea steagului, căpeteniile ei vor intra în panică»,
zice Domnul,
    al Cărui foc se află în Sion,
        şi al Cărui cuptor se află în Ierusalim.

Footnotes

  1. Isaia 31:5 Sau: va trece pe lângă; acelaşi termen ca în Ex. 12:27