Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 49:1-33

Iacov își binecuvântează fiii

1Iacov i‑a chemat pe fiii săi și a zis: „Adunați‑vă să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele de pe urmă.

2Adunați‑vă și ascultați, fiii lui Iacov!

Ascultați‑l pe tatăl vostru, Israel!

3Ruben, tu ești întâiul meu născut,

puterea și primul rod al vigorii mele,

deosebit în demnitate și deosebit în putere.

4Năvalnic ca apa, tu nu vei mai avea întâietatea,

pentru că te‑ai suit în patul tatălui tău

și, suindu‑te în el, l‑ai pângărit.

5Simeon și Levi sunt frați;

săbiile5 Sensul termenului ebraic este nesigur, probabil desemnând numele unei arme. lor sunt arme ale violenței.

6Să nu intre sufletul meu la sfatul lor,

să nu se unească gloria6 Cu referire la suflet, cea mai nobilă parte a ființei umane. mea cu adunarea lor,

pentru că în mânia lor au ucis oameni

și în plăcerea lor au tăiat tendoanele boilor.

7Blestemată să fie mânia lor, pentru că este crâncenă

și furia lor, pentru că este nemiloasă.

Îi voi risipi în Iacov

și îi voi împrăștia în Israel.

8Iuda8 Iuda poate fi derivat din termenul ebraic pentru laudă., frații tăi te vor lăuda.

Mâna ta va fi pe ceafa dușmanilor tăi,

iar fiii tatălui tău se vor pleca înaintea ta.

9Iuda este un pui de leu.

Tu te‑ai întors de la pradă, fiule.

El se apleacă, se întinde ca un leu,

ca o leoaică – cine‑l va trezi?

10Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda,

nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale,

până va veni Șilo10 Sau: până va veni Cel Căruia îi aparține (sceptrul); ori: până ce tributul Îi va fi adus.;

de El vor asculta popoarele.

11El își leagă măgarul de viță

și mânzul măgăriței lui de cea mai aleasă viță.

Își spală hainele în vin

și îmbrăcămintea în sângele strugurilor.

12Ochii îi sunt roșii de vin,

iar dinții îi sunt albi de lapte.

13Zabulon va locui pe coasta mării,

va fi un liman pentru corăbii,

iar hotarul lui se va întinde până la Sidon.

14Isahar este un măgar puternic,

care se culcă între două staule14 Sau: desagi; sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul cuvântului ebraic este nesigur..

15Când va vedea că locul de odihnă este bun

și că țara este frumoasă,

își va pleca umărul să ducă povara

și va ajunge rob la muncă de corvoadă.

16Dan16 Dan înseamnă El judecă. îl va judeca pe poporul său,

ca una dintre semințiile lui Israel.

17Dan va fi un șarpe pe drum,

o viperă pe cărare,

mușcând caii de călcâie,

făcând călărețul să cadă pe spate.

18În izbăvirea Ta nădăjduiesc, Doamne!

19Pe Gad19 Gad poate însemna și atac sau bandă jefuitoare. îl va ataca o ceată jefuitoare,

dar și el o va ataca la călcâie.

20Hrana lui Așer va fi bogată

și el va oferi delicatese împărătești.

21Neftali este o cerboaică lăsată liberă,

care spune cuvinte frumoase.21 Sau: liberă, / ce naște niște pui minunați.

22Iosif este o viță roditoare22 Sau: un pom roditor.,

o viță roditoare lângă un izvor,

ale cărei ramuri se înalță peste zid22 Sau, foarte probabil: Iosif este un măgar sălbatic, / un măgar sălbatic lângă un izvor, / ai cărui mânji țopăie peste zid. Triburile sunt comparate de obicei cu un animal, nu cu o plantă..

23Arcașii l‑au atacat fioros,

au tras spre el și l‑au urât.

24Totuși, arcul lui a rămas tare,

iar brațele mâinilor sale au fost întărite

de mâinile Puternicului lui Iacov,

de Păstorul, Stânca lui Israel,

25de Dumnezeul tatălui tău, Care te va ajuta,

de Cel Atotputernic25 Ebr.: Șadai, Care te va binecuvânta

cu binecuvântările cerurilor de sus,

cu binecuvântările adâncului de jos,

cu binecuvântările sânilor și ale pântecului.

26Binecuvântările tatălui tău sunt mai presus

decât binecuvântările celor ce m‑au procreat,26 Sau: decât binecuvântările munților veșnici

decât darurile dealurilor veșnice.

Acestea să fie pe capul lui Iosif,

pe creștetul capului celui deosebit de frații săi.26 Sau: capului prințului fraților săi.

27Beniamin este un lup care sfâșie;

dimineața el își devorează vânatul,

iar seara împarte prada.“

Moartea și îngroparea lui Iacov

28Toate acestea sunt cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și acestea sunt cuvintele pe care li le‑a spus tatăl lor când i‑a binecuvântat. I‑a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare potrivită.

29Apoi le‑a poruncit și le‑a zis: „Eu voi fi adăugat la poporul meu. Înmormântați‑mă alături de părinții mei, în peștera care se află în ogorul hititului Efron, 30ogorul Mahpela, aproape de Mamre, în țara Canaan. Avraam a cumpărat‑o împreună cu ogorul de la hititul Efron, ca teren pentru înmormântare. 31Acolo au fost înmormântați Avraam și Sara, soția sa, acolo au fost înmormântați Isaac și Rebeca, soția sa, și acolo am înmormântat‑o eu pe Lea. 32Ogorul și peștera care se află pe el au fost cumpărate de la fiii lui Het.“

33Când a terminat de dat porunci fiilor săi, Iacov și‑a tras picioarele în pat, și‑a dat suflarea și a fost astfel adăugat la poporul său.

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 49:1-33

Yakob Hyira Ne Mmabarima

1Yakob frɛɛ ne mmabarima nyinaa ka kyerɛɛ wɔn se, “Mummetwa me ho nhyia, na menka mo nea ɛbɛba mo so daakye.

2“Yakob mmabarima, mommoaboa mo ho ano, na muntie;

muntie mo agya Israel.

3“Ruben, wo na woyɛ mʼabakan.

Wo na woyɛ me tumi ne mʼahoɔden nsɛnkyerɛnne a edi kan a

ɛboro anuonyam ne tumi so.

4Woyɛ kitikiti sɛ asorɔkye, nanso worenkɔ so bio,

efisɛ woforoo wʼagya mpa ne ne yere kɔdae,

de guu mʼanim ase.

5“Simeon ne Lewi yɛ anuanom.

Wogyina hɔ ma basabasayɛ ne asisi.

6Mma me nkɔka wɔn agyinatu ho,

efisɛ wɔnam wɔn abufuw so akunkum nnipa,

na wokunkum anantwi de gyee wɔn ani.

7Nnome nka wɔn abufuw, efisɛ ano yɛ den,

na ɛyɛ atirimɔdensɛm!

Ɛno nti, mɛbɔ wɔn asefo ahwete

Israelman mu nyinaa.

8“Yuda, wo nuabarimanom beyi wo ayɛ.

Wobɛsɛe wʼatamfo nyinaa.

Wʼagya mmabarima bɛkotow wo.

9Yuda, woyɛ gyata ba a

woawe wʼatamfo nam awie.

Wote sɛ gyata a wabutuw.

Hena na obetumi akɔka no?

10Ahempema remfi Yuda nsam,

na saa ara nso na ahempema remfi nʼanan ntam,

kosi sɛ, nea ɛyɛ ne dea a aman nyinaa betie no no bɛba.

11Ɔbɛsa nʼafurum wɔ bobe dua mu.

Ɔde nʼafurum ba bɛsa bobe pa mman mu.

Ɔbɛhoro ne ntama wɔ nsa mu,

na wahoro nʼatade nso wɔ bobesa kɔɔ mu.

12Nʼaniwa aba bebiri asen bobesa.

Ne se bɛyɛ fitaa asen nufusu.

13“Sebulon bɛtena mpoano.

Obesisi ahyɛngyinabea ama ahyɛn.

Nʼahye so bɛtrɛw akosi Sidon.

14“Isakar yɛ afurum hoɔdenfo a

obutuw hɔ rehome wɔ nguankuw mu.

15Sɛ ohu sɛnea nʼahomegyebea ye fa,

ne sɛnea nʼasase no so dwo a,

obekuntun agye adesoa,

na wapene so sɛ akoa ama ɔhyɛ adwuma.

16“Dan bebu ne manfo atɛn

sɛ Israel mmusuakuw no baako.

17Dan bɛyɛ sɛ ɔwɔ a ɔda kwankyɛn;

ɔbɛyɛ sɛ ahurutoa a ɔnam ɔtempɔn mu a

ɔka ɔpɔnkɔ nantin,

sɛnea ɛbɛma ne sotefo atew ahwe nʼakyi.

18Awurade, wo nkwagye na meretwɛn.

19“Nnipa bɔnefo bɛtow ahyɛ Gad so,

na ɔno nso betiw wɔn atow ahyɛ wɔn so.

20“Aser aduan a odi no bɛyɛ aduan pa.

Na ɔbɛma ahennuan a ɛyɛ akɔnnɔ.

21“Naftali te sɛ ɔforote a wɔagyaa no a

ɔwo mma ahoɔfɛfo.

22“Yosef yɛ ngodua a ɛsow aba,

a esi asuten ho,

na ne mman tra afasu.

23Agyantowfo kaa no hyɛe,

de abufuw tow hyɛɛ ne so.

24Nanso ne bɛma no gyinaa pintinn,

na ne basa mu yɛɛ den;

esiane Otumfo Nyankopɔn a Yakob som no no

a ɔyɛ oguanhwɛfo ne Israel botantim no;

25esiane Onyankopɔn a wʼagya som no a ɔboa wo no;

Otumfo a ɔde ɔsoro nhyira behyira wo;

nhyira a efi asase ase pɛɛ;

nhyira a efi nufu ne ɔyafunu mu no.

26Wʼagya nhyira a wɔahyira no no

bɛdɔɔso asen tete nteredee mmepɔw

ne nkoko a etintim hɔ daa no so nnɔbae.

Eyinom nyinaa mmra Yosef ti so,

engugu anuanom no mu nea wɔapaw no no anintɔn so.

27“Benyamin yɛ pataku a ɔyɛ nam;

ɔbɔ aporɔw anɔpa, kyere ne hanam we,

na edu anwummere a, ɔkyekyɛ nam nkae no.”

28Eyi ne nhyira a Israel mmusuakuw dumien no agya de hyiraa wɔn; obiara ne sɛnea ɛfata no.

Yakob Wu Ne Ne Sie

29Yakob rebewu no, ɔka kyerɛɛ wɔn hyɛɛ wɔn se, “Aka kakraa bi, na wɔrebɛfa me akɔka me mpanyimfo ho. Sɛ miwu a, munsie me wɔ ɔboda a ɛwɔ Hetini Efron afuw a wosiee me mpanyimfo wɔ mu no mu. 30Ɛno ne ɔboda ne afuw a ɛwɔ Makpela, a ɛbɛn Mamrɛ a ɛwɔ Kanaan asase so no. Abraham tɔɔ saa ɔboda no fii Hetini Efron nkyɛn, de yɛɛ amusiei. 31Saa ɔboda no mu na wosiee Abraham ne ne yere Sara. Ɛhɔ ara nso na wosiee Isak ne ne yere Rebeka, na misiee Lea nso. 32Me nena Abraham tɔɔ afuw no ne ɔboda a ɛka ho no nyinaa fii Hetifo no nkyɛn.”

33Bere a Yakob kasa kyerɛɛ ne mma no wiee no, ɔmaa ne nan so guu ne mpa so wui. Wokosiee no wɔ ne mpanyimfo nkyɛn.