Nouă Traducere În Limba Română

Galateni 1

1Pavel, apostol trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl, Care L-a înviat din morţi, şi toţi fraţii care sunt cu mine, către bisericile[a] Galatiei[b]: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos, Care S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne salveze din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

Nici o altă Evanghelie

Sunt surprins că vă întoarceţi atât de repede de la Cel Care v-a chemat prin harul lui Cristos, la o altă Evanghelie[c]. Nu că ar exista o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură şi vor să schimbe Evanghelia lui Cristos. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat! Aşa cum v-am spus înainte, vă spun din nou: dacă cineva vă vesteşte o altă Evanghelie decât cea pe care aţi primit-o, să fie blestemat!

10 Caut eu oare să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau a lui Dumnezeu? Dacă aş mai încerca să plac oamenilor, atunci n-aş fi un rob al lui Cristos!

Pavel chemat de Dumnezeu

11 Vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine umană, 12 pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci mi-a fost descoperită de Isus Cristos.

13 Voi aţi auzit despre felul meu de viaţă pe când eram în iudaism, aţi auzit că am persecutat peste măsură biserica lui Dumnezeu, că am încercat s-o distrug 14 şi că eram mai înaintat în iudaism decât mulţi din neamul meu, din generaţia mea, fiind plin de râvnă pentru tradiţiile strămoşilor mei. 15 Dar când Dumnezeu, Care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, 16 a dorit să-L descopere pe Fiul Său în mine, ca să-L vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om, 17 nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am reîntors în Damasc.

18 Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim să-l vizitez pe Chifa[d] şi am rămas la el cincisprezece zile, 19 dar n-am văzut pe nici un alt apostol, în afară de Iacov, fratele Domnului. 20 În legătură cu lucrurile pe care vi le scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. 21 M-am dus apoi în regiunile Siriei şi ale Ciliciei, 22 dar le eram încă necunoscut la faţă bisericilor din Iudeea, care sunt în Cristos. 23 Ei doar au auzit spunându-se: „Cel care înainte ne persecuta, vesteşte acum credinţa pe care încerca s-o distrugă.“ 24 Şi Îl slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.

Footnotes

  1. Galateni 1:2 Epistola trebuia citită în mai multe biserici din acea regiune
  2. Galateni 1:2 Probabil cu referire la provincia romană Galatia şi la teritoriul din partea de sud a acestei provincii, pe care Pavel l-a traversat în prima sa călătorie misionară (vezi F.A. 13:14-14:23)
  3. Galateni 1:6 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  4. Galateni 1:18 Atât Chifa / Chefa (aramaică), cât şi Petru (greacă), înseamnă piatră

Nádej pre kazdého

List Galaťanom 1

Pozdrav

1 Moji milí bratia v Galácii,

prijmite odo mňa i od všetkých, ktorí sú tu so mnou, pozdrav so želaním Božieho pokoja a milosti.

2-3 Píšem vám ako apoštol, ktorého do tejto služby povolal nie človek alebo nejaká organizácia, ale sám Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

On sa za nás obetoval podľa Božej vôle, a tak nás vytrhol z tohto zlého sveta.

Jeho chceme chváliť a oslavovať naveky.

Jediná cesta k Bohu

Veľmi sa čudujem, bratia, ako rýchlo ste sa dali zviesť falošným evanjeliom.

Pamätajte, že niet inej cesty, ako je tá, ktorú vám ukázal Kristus. Nedajte sa mýliť tými, čo sa usilujú jeho učenie prekrúcať.

8-9 Stihne ich prísny Boží trest, nech by to bol ktokoľvek, hoci aj anjel z neba.

10 Ozaj si myslíte, že sa usilujem, aby som si získal vašu priazeň? Len Bohu sa chcem ľúbiť, inak by som nebol služobníkom Kristovým.

11 Ubezpečujem vás, bratia, že to, čo som vám zvestoval, nie je ľudský výmysel.

12 Sám Ježiš Kristus sa mi zjavil a poveril ma týmto posolstvom.

Povolanie apoštola Pavla

13 Vy predsa viete, ako som sa správal ešte ako Žid, ako som prenasledoval kresťanov a usiloval sa ich vyhubiť.

14 Nebolo v tom čase horlivejšieho a pravovernejšieho Žida ako ja.

15 Ale Boh si ma dávno pred mojím narodením vo svojej nepochopiteľnej milosti vyvolil,

16 aby mi zjavil pravdu o svojom Synovi, a prikázal mi, aby som niesol toto posolstvo do celého sveta, aj pohanom. Vtedy som sa neradil s ľuďmi,

17 ba ani za apoštolmi do Jeruzalema som nešiel. Odišiel som do Arábie, potom som sa zase vrátil do Damasku.

18 Až po troch rokoch som sa vypravil do Jeruzalema, aby som sa osobne zoznámil s Petrom. Pobudol som u neho dva týždne,

19 ale okrem Jakuba, Ježišovho brata, som sa s inými apoštolmi nestretol.

20 Tak to skutočne bolo. Boh mi je svedkom, že neklamem.

21 Potom som putoval do Sýrie a Cilície,

22 ale v Judsku ma kresťania ešte stále osobne nepoznali.

23 Vedeli iba, že niekdajší nepriateľ a prenasledovateľ kresťanov teraz zvestuje to, proti čomu kedysi tak kruto vystupoval.

24 A chválili za to Boha.