Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 27

O cântare de jale cu privire la Tir

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre Tir! Spune-i Tirului, care locuieşte la intrarea mării şi face negoţ cu popoarele din ostroavele cele multe, că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Tirule, tu ziceai:
    ‘Sunt de o frumuseţe desăvârşită!’[a]
Hotarele îţi erau în inima mării,
    iar constructorii tăi te făcuseră desăvârşit de frumos.
Îţi căptuşiseră toate laturile corăbiei
    cu lemn de pin din Senir[b],
iar din cedrii de Liban
    îţi făcuseră un catarg.
Din stejari de Başan
    îţi făcuseră vâsle,
iar puntea ţi-o făcuseră
    din chiparos[c] de pe ţărmul Chitimului[d], încrustat cu fildeş.
Din in subţire şi brodat, adus din Egipt,
    îţi era vela,
        slujindu-ţi şi drept steag.
Din pânză albastră şi purpurie, adusă din ostroavele Elişa[e],
    îţi era tenda.
Locuitorii din Sidon şi din Arvad[f]
    îţi erau vâslaşi
şi cei mai înţelepţi din Tir
    îţi slujeau ca marinari.
Meşterii cu vechime şi iscusiţi[g] din Ghebal[h]
    îţi dregeau crăpăturile.
Toate corăbiile mării cu marinarii lor
    treceau pe la tine ca să facă schimb de mărfuri.

10 Cei din Persia, din Lud[i] şi din Put[j]
    slujeau ca ostaşi în armata ta;
ei îşi atârnau scutul şi coiful pe zidurile tale
    şi îţi dădeau astfel strălucire.
11 Bărbaţii din Arvad şi Helek[k]
    stăteau de jur împrejur pe zidurile tale,
iar cei din Gamad[l]
    erau aşezaţi în turnurile tale.
Ei îşi atârnau scuturile pe zidurile tale, de jur împrejur,
    şi îţi desăvârşeau astfel frumuseţea.

12 Tarşişul[m] făcea negoţ cu tine pentru că aveai din belşug tot felul de mărfuri. El îţi oferea în schimbul produselor tale argint, fier, cositor şi plumb.

13 Iavanul[n], Tubalul[o] şi Meşekul[p] făceau negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale sclavi şi vase de bronz.

14 Cei din Bet-Togarma[q] îţi oferea în schimbul produselor tale cai, armăsari de luptă şi catâri.

15 Rodaniţii[r] făceau negoţ cu tine şi multe alte ostroave aveau parte de marfa ta; ei îţi dădeau în schimb ca plată coarne de fildeş şi de abanos.

16 Aramul[s] făcea negoţ cu tine pentru că aveai o mulţime de bunuri meşteşugăreşti, oferindu-ţi în schimbul produselor tale smarald, purpură, haine brodate, in subţire, coral şi rubin.

17 Iuda şi ţara lui Israel făcea negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale grâu de Minit[t], panag[u], miere, ulei şi balsam.

18 Damascul făcea negoţ cu tine pentru că aveai o mulţime de bunuri meşteşugăreşti şi tot felul de mărfuri din belşug. El îţi oferea vin de Helbon[v] şi lână de Ţahar[w].

19 Daniţii şi grecii din Uzal făceau negoţ cu tine[x]; în schimbul produselor tale îţi dădeau[y] fier prelucrat, casia şi trestie plăcut mirositoare.

20 Dedan făcea negoţ cu tine cu învelitori pentru şei. 21 Arabia şi toţi prinţii Chedarului erau şi ei printre cei cu care făceai negoţ; ei îţi aduceau oi, berbeci şi capre. 22 Negustorii din Şeba şi Rama[z] făceau negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale ce era mai bun din tot felul de arome, tot felul de pietre scumpe şi aur.

23 Haran, Cane, Eden şi negustorii din Şeba, Asiria şi Chilmad[aa] făceau negoţ cu tine. 24 Ei făceau negoţ cu tine, aducând în pieţele tale haine scumpe, materiale de culoare albastră, veşminte brodate, veşminte colorate, legate cu funii împletite şi strâns înnodate.

25 Corăbiile de Tarşiş călătoreau ducându-ţi marfa.

Erai umplut şi încărcat din plin
    în inima mărilor.
26 Vâslaşii te duseseră
    la ape adânci,
dar vântul de răsărit te va sfărâma
    în inima mărilor.

27 Bogăţia ta, produsele tale, marfa ta, marinarii tăi, cârmacii tăi, cei ce-ţi dregeau fisurile, cei ce făceau schimb de mărfuri cu tine, toţi ostaşii pe care-i aveai şi toată mulţimea din mijlocul tău se vor prăbuşi în inima mărilor, în ziua scufundării tale.

28 La vuietul ţipetelor cârmacilor tăi
    ostroavele se vor cutremura.
29 Toţi cei ce trag la rame,
    marinarii şi toţi cârmacii de pe mare,
se vor da jos din corăbiile lor
    şi vor sta pe ţărm.
30 Vor striga cu glas tare din pricina ta
    şi se vor tângui cu amărăciune;
îşi vor arunca cu ţărână pe cap
    şi se vor tăvăli în cenuşă.
31 Se vor rade pe cap din pricina ta
    şi se vor îmbrăca cu saci;
te vor plânge cu sufletul amărât,
    bocind cu amar.
32 În tânguirea lor, vor face o cântare de jale cu privire la tine
    şi te vor boci astfel:
‘Cine era ca Tir, ca cel ce zace acum
    în mijlocul mării?’

33 Când ieşeau mărfurile tale din mijlocul mărilor, săturai multe popoare. Prin mulţimea bogăţiilor şi produselor tale îi îmbogăţeai pe regii pământului.

34 Acum însă eşti sfărâmat de mări,
    în adâncurile apelor.
Încărcătura ta şi toată mulţimea din mijlocul tău
    s-au scufundat odată cu tine.
35 Toţi locuitorii ostroavelor
    sunt înmărmuriţi din pricina ta;
regilor lor li s-a zbârlit părul de groază
    şi li s-au înspăimântat feţele.
36 Negustorii popoarelor
    fluieră de uimire din pricina ta.
Ai parte de un sfârşit îngrozitor
    şi nu vei mai exista niciodată!»“

Footnotes

 1. Ezechiel 27:3 Sau: erai asemănat cu o corabie / de o frumuseţe desăvârşită!
 2. Ezechiel 27:5 Muntele Hermon (vezi Deut. 3:9)
 3. Ezechiel 27:6 Tg; TM conţine o împărţire diferită a consoanelor
 4. Ezechiel 27:6 Ciprul
 5. Ezechiel 27:7 Vezi Gen. 10:4-5; posibil coasta de est a Ciprului; posibil oraşul Elis, pe coasta Peloponesului
 6. Ezechiel 27:8 Cetate insulară în apropiere de Sidon
 7. Ezechiel 27:9 Lit.: Bătrânii şi înţelepţii
 8. Ezechiel 27:9 Byblos
 9. Ezechiel 27:10 lidienii; posibil şi un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10:13; Ier. 46:9)
 10. Ezechiel 27:10 Identificarea exactă a acestui teritoriu este nesigură; probabil în Africa, datorită asocierii lui, în referinţele biblice, cu Egipt şi Cuş (Etiopia); posibil Somalia (Punt în inscripţiile egiptene); vechile inscripţii persane se referă la Libia sub numele de Putaya, iar Put a fost asociat în mod tradiţional cu Libia, asociere care este însă nesigură
 11. Ezechiel 27:11 Cilicia, în Asia Mică
 12. Ezechiel 27:11 Locaţie necunoscută
 13. Ezechiel 27:12 Colonie feniciană în vestul Mediteranei, probabil în Spania sau Sardinia
 14. Ezechiel 27:13 Probabil Ionia; nume generic pentru greci
 15. Ezechiel 27:13 Probabil teritoriu din Turcia sau Caucaz
 16. Ezechiel 27:13 Probabil teritoriu în Caucaz
 17. Ezechiel 27:14 Sau: Cei din Casa Togarma, cu referire la armeni sau sciţi
 18. Ezechiel 27:15 Cf. LXX; locuitori ai Africii; TM: Fiii Dedanului, locuitori ai Arabiei, în vecinătatea Edomului
 19. Ezechiel 27:16 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă: Edomul
 20. Ezechiel 27:17 Zonă la răsărit de Iordan, pe teritoriul amonit (vezi Jud. 11:33)
 21. Ezechiel 27:17 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur; posibil: smochine timpurii (ebr.: panag) sau mei
 22. Ezechiel 27:18 Cetate din apropierea Damascului, menţionată şi în arhivele asiriene pentru calitatea vinurilor sale
 23. Ezechiel 27:18 Sau: lână albă
 24. Ezechiel 27:19 Lit.: Vedan şi Iavan din Uzal, sensul în ebraică al acestor cuvinte fiind nesigur; cel mai probabil: Helbon, lână de Ţahar 19 şi butoaie de vin din Izal, în schimbul produselor tale, Izal fiind faimos pentru vinurile sale
 25. Ezechiel 27:19 Sau: îţi dădea, subiectul fiind Damascul, din v. 18, după cum indică nota precedentă
 26. Ezechiel 27:22 Diferite neamuri din Arabia
 27. Ezechiel 27:23 Oraşe stat din Mesopotamia

New Russian Translation

Ezekiel 27

Плач о Тире

1Было ко мне слово Господа:

2– Сын человеческий, подними плач о Тире. 3Скажи Тиру, расположенному у морских ворот, купцу народов на многих берегах: Так говорит Владыка Господь:

«Тир, ты говоришь:

„Моя красота совершенна“.

4Домом твоим было открытое море;

твои зодчие довели красоту твою до совершенства.

5Доски твои они изготовили

из сосен Сенира[a];

для мачты твоей они взяли

ливанский кедр.

6Из башанских дубов

смастерили они твои весла;

из кипариса[b] что с кипрских берегов[c]

сделали твою палубу,

выложив слоновой костью.

7Из полотен льняных были твои паруса,

из расшитого льна Египта;

были они твоим флагом.

Из голубых и пурпурных тканей,

с берегов Элиши[d]

были сделаны твои тенты.

8Сидоняне и арвадяне

были твоими гребцами,

а твои ловкие юноши, о Тир,

были твоими кормчими.

9Опытные ремесленники из Гевала[e]

были твоими плотниками,

конопатили швы твоей обшивки.

Все морские суда с моряками

приходили к тебе за товаром.

10Мужчины из Персии, Луда и Пута

были воинами в твоем войске.

Они вешали на твои стены

щиты и шлемы,

придавая тебе величие.

11Мужчины Арвада и Хелеха[f]

стояли на стенах твоих повсюду;

мужчины Гаммада

стояли на твоих башнях.

Щитами своими они стены твои увешали.

Они довели красоту твою до совершенства.

12– Таршиш торговал с тобой, потому что ты был несметно богат. Он давал в обмен на твои товары серебро, железо, олово и свинец.

13Греция, Тувал и Мешех вели с тобой торговлю. Они давали в обмен на твои товары рабов и бронзовую утварь.

14Жители Бет-Тогармы давали в обмен на твои товары тягловых и боевых коней и мулов.

15Роданитяне[g] вели с тобой торговлю; многие побережья были твоими базарами. Они расплачивались с тобой слоновой костью и черным деревом.

16Арам[h] торговал с тобой, потому что у тебя было много добра. Он давал в обмен на твои товары бирюзу, пурпурные ткани, вышитые изделия, тонкий лен, кораллы и рубины.

17Иудея и Израиль вели с тобой торговлю. Они давали в обмен на твои товары пшеницу из Миннита и сласти[i], мед, оливковое масло и бальзам.

18Дамаск торговал с тобой вином из Хелбона и шерстью из Цахара, потому что у тебя было много добра и несметных богатств.

19Данитяне[j] и греки из Узала покупали твои товары. Они давали в обмен на них кованое железо, кассию[k] и благовонный тростник.

20Дедан торговал с тобой попонами для верховой езды.

21Аравия и властители Кедара были твоими покупателями. Они торговали с тобой ягнятами, баранами и козлами.

22Купцы Шевы и Раамы вели с тобой торговлю. Они давали в обмен на твои товары лучшие из пряностей, драгоценные камни и золото. 23Харран, Хане и Еден и купцы Шевы, Ассирии[l] и Хилмада вели с тобой торговлю. 24На твоем рынке они вели с тобой торговлю дорогой одеждой, голубыми тканями, шитьем и разноцветными коврами, которые были надежно связаны веревками.

25– Таршишские корабли перевозили твои товары.

Ты был нагружен тяжелой кладью

над бездной морскою.

26В открытое море гребцы тебя вывели.

Восточный ветер разбил тебя

над бездной морскою.

27Твои богатства, добро и товары,

твои мореходы и кормчие с плотниками,

торговцы и все твои воины

со всеми, кто был на борту,

канут в морскую бездну

в день твоего крушения.

28Берега содрогнутся

от воплей твоих кормчих.

29Все, кто сидит на веслах,

сойдут со своих кораблей.

Мореходы со всеми кормчими

встанут на берегу.

30Примутся громко сетовать о тебе

и горестно причитать.

Они посыплют головы[m] пеплом

и вываляются в пыли;

31обреют головы из-за тебя

и наденут рубище.

Они станут с мукой в сердце оплакивать тебя

горестным плачем;

32горюя, затянут скорбную песнь,

оплакивая тебя:

„Кто был подобен Тиру,

замолчавшему[n] над бездной морской?“

33Когда приходили с моря твои товары,

ты насыщал многочисленные народы.

Несметным твоим богатством

и твоей торговлей

обогащал ты царей земли.

34А теперь ты морем разбит,

исчез в безднах водных;

твои товары и все твои люди

потонули вместе с тобой.

35Все живущие на побережье

ужаснулись твоей судьбе.

Их цари от страха дрожат,

лица ужасом исказились.

36Торговцы других народов

освистывают тебя.

Ты встретил страшный конец.

Не будет тебя вовеки».

Footnotes

 1. 27:5 То есть горы Хермон.
 2. 27:6 Или: «самшита».
 3. 27:6 Букв.: «с берегов Киттима».
 4. 27:7 Или: «Кипра».
 5. 27:9 То есть из Библоса.
 6. 27:11 То есть «Киликии».
 7. 27:15 Так в одном из древних переводов; в нормативном еврейском тексте: «Деданитяне».
 8. 27:16 Или: «Эдом».
 9. 27:17 Смысл этого слова в еврейском тексте неясен.
 10. 27:19 Или: «Ведан».
 11. 27:19 Кассия – разновидность корицы.
 12. 27:23 Евр.: «Ашшур».
 13. 27:30 Разорвать одежду и посыпать голову пеплом – это был обычай, способ выражения глубокой скорби.
 14. 27:32 Или: «Кто был погублен, подобно Тиру».