Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 27

O cântare de jale cu privire la Tir

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre Tir! Spune-i Tirului, care locuieşte la intrarea mării şi face negoţ cu popoarele din ostroavele cele multe, că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Tirule, tu ziceai:
    ‘Sunt de o frumuseţe desăvârşită!’[a]
Hotarele îţi erau în inima mării,
    iar constructorii tăi te făcuseră desăvârşit de frumos.
Îţi căptuşiseră toate laturile corăbiei
    cu lemn de pin din Senir[b],
iar din cedrii de Liban
    îţi făcuseră un catarg.
Din stejari de Başan
    îţi făcuseră vâsle,
iar puntea ţi-o făcuseră
    din chiparos[c] de pe ţărmul Chitimului[d], încrustat cu fildeş.
Din in subţire şi brodat, adus din Egipt,
    îţi era vela,
        slujindu-ţi şi drept steag.
Din pânză albastră şi purpurie, adusă din ostroavele Elişa[e],
    îţi era tenda.
Locuitorii din Sidon şi din Arvad[f]
    îţi erau vâslaşi
şi cei mai înţelepţi din Tir
    îţi slujeau ca marinari.
Meşterii cu vechime şi iscusiţi[g] din Ghebal[h]
    îţi dregeau crăpăturile.
Toate corăbiile mării cu marinarii lor
    treceau pe la tine ca să facă schimb de mărfuri.

10 Cei din Persia, din Lud[i] şi din Put[j]
    slujeau ca ostaşi în armata ta;
ei îşi atârnau scutul şi coiful pe zidurile tale
    şi îţi dădeau astfel strălucire.
11 Bărbaţii din Arvad şi Helek[k]
    stăteau de jur împrejur pe zidurile tale,
iar cei din Gamad[l]
    erau aşezaţi în turnurile tale.
Ei îşi atârnau scuturile pe zidurile tale, de jur împrejur,
    şi îţi desăvârşeau astfel frumuseţea.

12 Tarşişul[m] făcea negoţ cu tine pentru că aveai din belşug tot felul de mărfuri. El îţi oferea în schimbul produselor tale argint, fier, cositor şi plumb.

13 Iavanul[n], Tubalul[o] şi Meşekul[p] făceau negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale sclavi şi vase de bronz.

14 Cei din Bet-Togarma[q] îţi oferea în schimbul produselor tale cai, armăsari de luptă şi catâri.

15 Rodaniţii[r] făceau negoţ cu tine şi multe alte ostroave aveau parte de marfa ta; ei îţi dădeau în schimb ca plată coarne de fildeş şi de abanos.

16 Aramul[s] făcea negoţ cu tine pentru că aveai o mulţime de bunuri meşteşugăreşti, oferindu-ţi în schimbul produselor tale smarald, purpură, haine brodate, in subţire, coral şi rubin.

17 Iuda şi ţara lui Israel făcea negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale grâu de Minit[t], panag[u], miere, ulei şi balsam.

18 Damascul făcea negoţ cu tine pentru că aveai o mulţime de bunuri meşteşugăreşti şi tot felul de mărfuri din belşug. El îţi oferea vin de Helbon[v] şi lână de Ţahar[w].

19 Daniţii şi grecii din Uzal făceau negoţ cu tine[x]; în schimbul produselor tale îţi dădeau[y] fier prelucrat, casia şi trestie plăcut mirositoare.

20 Dedan făcea negoţ cu tine cu învelitori pentru şei. 21 Arabia şi toţi prinţii Chedarului erau şi ei printre cei cu care făceai negoţ; ei îţi aduceau oi, berbeci şi capre. 22 Negustorii din Şeba şi Rama[z] făceau negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale ce era mai bun din tot felul de arome, tot felul de pietre scumpe şi aur.

23 Haran, Cane, Eden şi negustorii din Şeba, Asiria şi Chilmad[aa] făceau negoţ cu tine. 24 Ei făceau negoţ cu tine, aducând în pieţele tale haine scumpe, materiale de culoare albastră, veşminte brodate, veşminte colorate, legate cu funii împletite şi strâns înnodate.

25 Corăbiile de Tarşiş călătoreau ducându-ţi marfa.

Erai umplut şi încărcat din plin
    în inima mărilor.
26 Vâslaşii te duseseră
    la ape adânci,
dar vântul de răsărit te va sfărâma
    în inima mărilor.

27 Bogăţia ta, produsele tale, marfa ta, marinarii tăi, cârmacii tăi, cei ce-ţi dregeau fisurile, cei ce făceau schimb de mărfuri cu tine, toţi ostaşii pe care-i aveai şi toată mulţimea din mijlocul tău se vor prăbuşi în inima mărilor, în ziua scufundării tale.

28 La vuietul ţipetelor cârmacilor tăi
    ostroavele se vor cutremura.
29 Toţi cei ce trag la rame,
    marinarii şi toţi cârmacii de pe mare,
se vor da jos din corăbiile lor
    şi vor sta pe ţărm.
30 Vor striga cu glas tare din pricina ta
    şi se vor tângui cu amărăciune;
îşi vor arunca cu ţărână pe cap
    şi se vor tăvăli în cenuşă.
31 Se vor rade pe cap din pricina ta
    şi se vor îmbrăca cu saci;
te vor plânge cu sufletul amărât,
    bocind cu amar.
32 În tânguirea lor, vor face o cântare de jale cu privire la tine
    şi te vor boci astfel:
‘Cine era ca Tir, ca cel ce zace acum
    în mijlocul mării?’

33 Când ieşeau mărfurile tale din mijlocul mărilor, săturai multe popoare. Prin mulţimea bogăţiilor şi produselor tale îi îmbogăţeai pe regii pământului.

34 Acum însă eşti sfărâmat de mări,
    în adâncurile apelor.
Încărcătura ta şi toată mulţimea din mijlocul tău
    s-au scufundat odată cu tine.
35 Toţi locuitorii ostroavelor
    sunt înmărmuriţi din pricina ta;
regilor lor li s-a zbârlit părul de groază
    şi li s-au înspăimântat feţele.
36 Negustorii popoarelor
    fluieră de uimire din pricina ta.
Ai parte de un sfârşit îngrozitor
    şi nu vei mai exista niciodată!»“

Footnotes

 1. Ezechiel 27:3 Sau: erai asemănat cu o corabie / de o frumuseţe desăvârşită!
 2. Ezechiel 27:5 Muntele Hermon (vezi Deut. 3:9)
 3. Ezechiel 27:6 Tg; TM conţine o împărţire diferită a consoanelor
 4. Ezechiel 27:6 Ciprul
 5. Ezechiel 27:7 Vezi Gen. 10:4-5; posibil coasta de est a Ciprului; posibil oraşul Elis, pe coasta Peloponesului
 6. Ezechiel 27:8 Cetate insulară în apropiere de Sidon
 7. Ezechiel 27:9 Lit.: Bătrânii şi înţelepţii
 8. Ezechiel 27:9 Byblos
 9. Ezechiel 27:10 lidienii; posibil şi un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10:13; Ier. 46:9)
 10. Ezechiel 27:10 Identificarea exactă a acestui teritoriu este nesigură; probabil în Africa, datorită asocierii lui, în referinţele biblice, cu Egipt şi Cuş (Etiopia); posibil Somalia (Punt în inscripţiile egiptene); vechile inscripţii persane se referă la Libia sub numele de Putaya, iar Put a fost asociat în mod tradiţional cu Libia, asociere care este însă nesigură
 11. Ezechiel 27:11 Cilicia, în Asia Mică
 12. Ezechiel 27:11 Locaţie necunoscută
 13. Ezechiel 27:12 Colonie feniciană în vestul Mediteranei, probabil în Spania sau Sardinia
 14. Ezechiel 27:13 Probabil Ionia; nume generic pentru greci
 15. Ezechiel 27:13 Probabil teritoriu din Turcia sau Caucaz
 16. Ezechiel 27:13 Probabil teritoriu în Caucaz
 17. Ezechiel 27:14 Sau: Cei din Casa Togarma, cu referire la armeni sau sciţi
 18. Ezechiel 27:15 Cf. LXX; locuitori ai Africii; TM: Fiii Dedanului, locuitori ai Arabiei, în vecinătatea Edomului
 19. Ezechiel 27:16 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă: Edomul
 20. Ezechiel 27:17 Zonă la răsărit de Iordan, pe teritoriul amonit (vezi Jud. 11:33)
 21. Ezechiel 27:17 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur; posibil: smochine timpurii (ebr.: panag) sau mei
 22. Ezechiel 27:18 Cetate din apropierea Damascului, menţionată şi în arhivele asiriene pentru calitatea vinurilor sale
 23. Ezechiel 27:18 Sau: lână albă
 24. Ezechiel 27:19 Lit.: Vedan şi Iavan din Uzal, sensul în ebraică al acestor cuvinte fiind nesigur; cel mai probabil: Helbon, lână de Ţahar 19 şi butoaie de vin din Izal, în schimbul produselor tale, Izal fiind faimos pentru vinurile sale
 25. Ezechiel 27:19 Sau: îţi dădea, subiectul fiind Damascul, din v. 18, după cum indică nota precedentă
 26. Ezechiel 27:22 Diferite neamuri din Arabia
 27. Ezechiel 27:23 Oraşe stat din Mesopotamia

Korean Living Bible

에스겔 27

두로에 대한 애가

1여호와께서 나에게 말씀하셨다.

“사람의 아들아, 너는 두로를 위 해 애가를 불러라.

바다 어귀에 위치하여 해안 지역의 여러 백성과 통상을 하는 두로에게 나 주 여호와가 이렇게 말한다고 일러 주어라.

‘두로야, 네가
“나는 나무랄 데 없이 아름답다”
하고 말하는구나.
네 영토가 바다 가운데 있으니
너의 건축자가
네 아름다움을 완벽하게 하였다.
그들이 [a]헤르몬산의 전나무를
목재로 사용하고
레바논의 백향목을 가져다가
너를 위해 돛대를 만들었다.
그들은 바산의 상수리나무로
네 노를 만들고
키프러스 해안의 회양목으로
네 갑판을 만들어
거기에 상아를 박아 넣었다.
너의 돛은 수놓은 이집트의
고운 모시로 만들어져
마치 네 깃발과도 같으며
너의 차양은 엘리사섬의
청색 자색 베로 만들어졌다.
시돈과 아르왓 사람들이
네 사공이 되었고
항해에 익숙한 사람들이
네 선원이 되었다.
그발의 노숙한 숙련공들이
배의 틈을 막는
조선공이 되었으며
바다의 모든 배와 선원들이
너에게 와서 무역하였다.
10 [b]페르시아와 리디아와
리비아 사람들이 네 군대가 되어
네 막사에
그들의 방패와 투구를 걸었으니
그들이 너의 영광을 나타내었다.
11 아르왓 사람들은
너의 성벽을 지키고
가맛 사람들은
네 망대를 지켰으니
그들이 네 사면 성벽에
방패를 달아
네 아름다움을 완벽하게 하였다.’

12 “너의 각종 상품이 풍부하므로 다시스 사람들도 은과 철과 주석과 납을 가지고 와서 너와 무역하였다.

13 [c]그리스와 두발과 메섹은 [d]노예와 놋그릇을 가지고 와서 네 상품을 샀으며

14 벧 – 도갈마 사람들은 네 상품을 사려고 말과 노새를 가져왔고

15 [e]로데스 사람들도 너와 무역하였으며 해안 지역의 많은 나라들이 상아와 당목을 가지고 와서 네 상품을 샀다.

16 네 제품이 풍부하므로 시리아가 너와 무역하였으니 그들은 비취옥과 자색 베와 수예품과 고운 모시와 산호와 홍옥을 가지고 와서 네 상품을 샀다.

17 유다와 이스라엘 사람들도 너의 고객이 되어 민닛 지방의 밀과 과자와 꿀과 기름과 향유를 가지고 와서 네 상품을 샀다.

18 네가 만든 제품이 많고 다양하므로 다마스커스가 너와 무역하였으니 그들은 헬본 지방의 포도주와 사할 지방의 양털을 가지고 와서 네 상품을 샀으며

19 워단과 그리스 사람들은 철과 계피와 창포를 가지고 와서 네 상품을 샀다.

20 드단은 안장 담요로 너와 무역하였으며

21 아라비아와 게달의 모든 대신들도 너의 고객이 되어 어린 양과 숫양과 염소들을 가지고 와서 너와 무역하였다.

22 스바와 라아마의 상인들은 온갖 고급 향료와 보석과 금을 가지고 와서 너와 무역하였으며

23 하란과 간네와 에덴과 스바의 상인들과 앗수르와 길맛도 너와 무역하였으니

24 그들은 아름다운 옷과 푸른 베와 수예품과 다채로운 색깔의 융단과 단단하게 꼰 노끈을 가지고 와서 네 상품을 샀다.

25 “다시스의 배가 네 상품을 실어 나르니 네가 바다 가운데서 많은 화물을 실은 배와 같구나.

26 네 사공이 너를 바다로 인도하지만 바다 한가운데서 동풍이 불어 너를 산산이 부숴 버릴 것이다.

27 네 재물과 상품과 선원과 선장과 배의 틈을 막는 조선공과 너의 상인들과 모든 군인들과 그 밖에 네 배에 탄 모든 사람들이 네가 파선하는 날에 바다에 다 침몰할 것이다.

28 네 선원들이 부르짖는 소리에 [f]해안의 땅들이 흔들릴 것이다.

29 노를 젓는 사공들과 바다의 모든 선원들이 다 그들의 배를 버려 두고 해안에 서서

30 너를 위해 소리 높여 통곡하며 티끌을 머리에 뒤집어쓰고 잿더미에 뒹굴며

31 너로 인해 다 머리를 밀고 굵은 삼베 옷을 입고 마음 아파하며 슬피 통곡할 것이다.

32 그들이 통곡하며 슬퍼할 때에 너에 대하여 이런 애가를 부를 것이다.

‘두로처럼 바다에 둘러싸여
적막한 자 누구인가?
33 네 상품이 바다로 나갈 때에
네가 많은 나라의
요구를 만족시키고
너의 많은 재물과 상품으로
네가 세상의 왕들을
부요하게 하더니
34 이제는 네가 바다 깊은 데서
파선하여
네 상품과 너의 모든 승객이
너와 함께 다 침몰하고 말았구나.
35 해안 지역에 사는 모든 사람들이
네가 당한 일을 보고 놀라며
그들의 왕들도 공포에 질려
그 얼굴이 두려움으로 일그러졌다.
36 세상의 상인들이 너를 야유하니
네 종말이 비참하게 되었구나.
네가 다시는 존재하지 못하리라.’ ”

Footnotes

 1. 27:5 히 ‘스닐’
 2. 27:10 원문에는 ‘바사와 룻과 붓이’
 3. 27:13 히 ‘야완’
 4. 27:13 또는 ‘사람과’
 5. 27:15 히 ‘드단’
 6. 27:28 또는 ‘물결이’